XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Крищук Б. С. УЧАСТЬ В.В.САДОВСЬКОГО В РОБОТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (1917Р.).

Рубрика: Історія

Одним із провідних діячів національного та культурного руху в Україні першої половини ХХ століття був Садовський Валентин Васильович (27.08.1886 - 24.11.1947рр.)1 - державний і громадський діяч, педагог, науковець, активний учасник української національно-демократичної революції (1917-1920рр.), який мав значний вплив на формування державної політики українських урядів, оскільки обіймав посади генерального секретаря судових справ в уряді В.Винниченка (1917р.) та міністра праці в уряді В.Прокоповича (1920-1921рр.).

Коли в березні 1917р. революційні змагання в Україні переросли у спробу відновлення української державності, В.В.Садовський не залишився осторонь цих подій. Після утворення Української Центральної Ради він розпочав активну громадську та політичну діяльність.

Як представник УСДРП брав участь у підготовчій комісії Центральної Ради: готував Статут цього законодавчого органу (В.В.Садовський мав ґрунтовну правничу освіту - закінчив юридичний факультет Київського університету св.Володимира2), який конституював утворення Української Народної Республіки. Згодом, як активний дописувач „Робітничої газети", на її сторінках порушував важливі питання соціалістичних змагань, місце в них робітництва та інші проблеми суспільно-політичного характеру; разом із своїми колегами соціал-демократами організував соціалістичні курси у м.Києві.

Найбільшим за кількістю делегатів і гостей став Національний з'їзд (конгрес), що відбувся 19-21 квітня 1917 р. На ньому були присутні делегати усіх українських політичних партій, союзів, товариств - економічних, наукових, культурно-просвітницьких і т.п3. Саме на ім'я В.В.Садовського у бюро ЦК Партії для листових зносин і телеграм надсилалися заявки на участь у форумі4.

З'їзд пройшов продуктивно. Було прочитано ряд доповідей, зміст яких наводився тогочасною періодичною пресою. В.В.Садовський виступив із доповіддю „Територія і людність України"5, де обґрунтував питання території та населення майбутньої автономної України.

По закінченні Національного Конгресу (21 квітня) Українська Центральна Рада зібралася в новому складі (115 чоловік). Від соціал-демократичної партії для участі в її роботі обрали В.В.Садовського6

Тоді ж Центральна Рада призначила „Виконавчий комітет" під назвою „Комітет Центральної Ради" (пізніше - „Мала Рада"). Одним із її активних членів став В.В.Садовський7.

Відповідь Тимчасового уряду на декларацію Української Центральної Ради були передані в м.Київ по телеграфу 15 червня 1917р. Вже 16 червня вона обговорювалася на засіданні Центральної Ради. Наслідком цього стало прийняття 23 червня першого Універсалу, де йшлося про формування Генерального секретаріату Центральної Ради8. У його написанні взяв активну участь В.В.Садовський.

28 червня 1917 року після проголошення Універсалу Комітет Центральної Ради на закритому засіданні постановив організувати уряд України під назвою Генерального секретаріату Української Центральної Ради. В.В.Садовський став генеральним секретарем судових справ9.

У Генеральному Секретаріаті було 8 генеральних секретарів та 1 генеральний писар, які переважно належали до УСДРП. Найстарішим за віком був І.М.Стешенко - 1873 р.н., а наймолодшим - В.В.Садовський - 1886 р.н.10

Згодом склад Малої Ради було розширено до 58 осіб. В.В.Садовський знову став членом Малої Ради11.

27 липня обрали новий склад Генерального секретаріату, де він знову обійняв посаду генерального секретаря судових справ12.

В.В.Садовський відіграв важливу роль і у підготовці другого Універсалу Центральної Ради (16 липня 1917 р.)13.

Після прийняття УЦР „Тимчасової Інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні" (VI-та сесія УЦР, 17 серпня 1917р.) склад Генерального секретаріату скоротився до 7 секретарств Разом з іншими було ліквідовано й генеральне секретарство судових справ.

У зв'язку з цим та через погіршення стану здоров'я (хвороба на туберкульоз) В.В.Садовський тимчасово відійшов від активної державної та громадської діяльності.

Література :

1. Encyclopedia of Ukraine. Volume IV (Ph-Sr) / Edited by Danylo Husar Struk. - Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press incorporated, 2006. - P.493.

2. Енциклопедія українознавства. Репринтне відтворення видання 1955-1984 рр. / За ред. В.Кубійовича. - Т.7. - С. 2689.

3. На Украине и вне ея // Украинская жизнь. - М., 1917. - №3-6. - С. 158.

4. Від Української Центральної Ради // Робітнича газета. - К., 1917. - №4. - 4 квітня. - С.3.

5. На Украине и вне ея. - С. 158.

6. Дорошенко Д.І. Історія України, 1917-1923. - В 2-х томах: Документально-наукове видання / Упорядник К.Ю.Галушко. - К.: Темпора, 2002. - Т.1. - С. 69.

7. Вісти з Української Центральної Ради. - К., 1917. - Ч.4. - С. 3-4.

8. На Украине и вне ея. - С. 161.

9. Дорошенко Д.І. Вказ. праця. - С. 86.

10. Верига В. Визвольні змагання в Україні. 1914-1923 рр. У 2-х томах. - Львів, 1998. - Т.1. - С. 120.

11. Дорошенко Д.І. Вказ. праця. - С. 102.

12. Там само. - С. 103.

13. Шаблій О. Професор Валентин Садовський. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - С.10.


Один комментарий к “Крищук Б. С. УЧАСТЬ В.В.САДОВСЬКОГО В РОБОТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (1917Р.).”

  1. Наталія:

    велике спасибі!!!!!
    ви мене врятували від двійки)))))))))))


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>