XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Крошка С.А. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Крошка Світлана Андріївна
Лисичанський педагогічний коледж

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Проблема реформування системи освіти України вимагає нових підходів до фізичної підготовки студентів і має таку особливість, що почали змінюватися ідеологічні орієнтири та теоретико-методологічні умови, які визначили мету і завдання роботи у різноманітних напрямках та в галузі фізичного виховання зокрема. Одним із шляхів вирішення проблеми є підвищення уваги до фізичного виховання, пошук нових форм та засобів навчання.
Аналіз практики нинішнього фізичного виховання, апробація та узагальнення новітніх досягнень в галузі фізичного виховання (Т.Т.Ротерс, О.П.Бабешко, М.С. Бургін [1], І.П.Підласий) та власний педагогічний досвід дають підставу вважати, що у навчальний процес з фізичного виховання доцільно внести інтерактивні методи навчання, які мають у своїй основі механізми впливу на внутрішню сутність людини, її духовність, емоційність, виразність.
Мета інтерактивного навчання — створювання комфортних умов навчання, при яких студент відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість.
Інтерактивні методики мають багато переваг: у роботі задіяні всі студенти групи; студенти вчаться працювати у групі; створюється "ситуація успіху"; формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми.
Суть інтерактивного навчання - процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації [2].
Активно вводити в навчальний процес інтерактивне навчання: метод ситуаційного аналізу, рольових ігор, розбору ділової кореспонденції; тренінги, ігрове проектування [3]. Під час таких заняттях домінуючими є кілька методів: міні-лекції, ігри, відкриті дискусії, дебати.
Інтерактивне навчання активує емоції, свідомість, що сприяє більш якісному запам'ятовуванню. Під час вивчення предметів фізкультурного циклу доцільне застосування методу мозкового штурму, синектики, асоціацій.
Інтерактивне навчання розвиває емоційний інтелект та формує комунікативні навички. Інтерактивні технології провокують потребу вдосконалення комунікативної й психологічної компетентності, а часом і особисту культуру, пов'язану з етикою ділових відносин.
Використання наочності на уроці фізичної культури під час пояснення збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38% [1].
Отже, появу інтерактивних форм діяльності студентів на заняттях з предметів фізкультурного циклу можна визначити як тенденцію в діяльності викладачів у контексті особистісно-зорієнтованої педагогічної парадигми. Використання означених форм навчання сприяє трансформації їхньої діяльності щодо особисто значущої. Подальша систематизація педагогічного досвіду, класифікація розробок та укладання на цих засадах технологій сприятиме розвитку педагогічної інноватики з формування фізичної культури особистості.
Література:
1.Бургин М.С. Инновации и новизна в педагогике. – М., 1989.
2.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004.
3.Паркин М. Сказки для коучинга: Как использовать сказки, истории и метафоры в работе с отдельными людьми и с малыми группами. — М., 2005.

E-mail: kroshkasv68@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>