XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Круцяк А.Є. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПЕРІОД КРИЗИ

Круцяк Анастасія Євгеніївна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПЕРІОД КРИЗИ

З фінансової точки зору, глобалізація означає вільне і безперешкодне пересування потоків капіталу у світовому економічному просторі, легкий доступ до фінансових ресурсів тих країн, де їх вартість нижча, а також  функціонування глобального ринку, формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових стратегій ТНК і транснаціональних банків .

Таким чином, глобалізація означає збільшення ймовірності виникнення та поширення економічних і фінансових криз на регіональному та світовому рівні в порівнянні з національними кордонами.

У відповідь на потужні руйнівні наслідки фінансових криз на національному, регіональному або глобальному рівні (такі, як значне знецінення валюти, що використовується при веденні бізнесу, швидке зростання кредитних витрат, обвал котирувань фондової біржі) менеджери повинні бути готові прийняти найбільш ефективні заходи. У зв'язку із світовою економічною кризою більшість науковців з питань фінансового управління розглядають передові практики управління фінансами компанії не у процесі економічного зростання чи макроекономічної ситуації балансу, а саме у процесі кризи. Навіть, якщо компанія має сучасні продукти і технології, кваліфікованих та відданих своїй справі працівників, підприємницьку культури, засновану на етиці та соціальній відповідальності, фінансова криза за її межами може сильно впливати на все це.

З точки зору управління, щоб бути постійно готовими впоратися з кризовими ситуаціями, менеджерам компаній необхідно проводити :

•1.     постійний моніторинг за економічними процесами в країні, а також оцінювати сигнали попередження фінансових криз;

•2.     забезпечувати максимізацію ліквідності, реструктуризацію боргів, мінімізацію ризику операцій, використання фінансових інструментів хеджування.

У той же час, компанії повинні заздалегідь підготувати сценарії поведінки  своєї діяльності під час кризи. Чим краще компанія готова до таких подій, тим ефективніше вона справляється з ударами, викликаними фінансовою кризою.

При виявленні сигналів попередження кризових ситуацій, найбільш важливими видаються позиції, коментарі та оцінки, що виражені компаніями, які зазвичай проводять моніторинг національних, регіональних або світових макроекономічних показників. Це можуть бути рейтингові агентства, міжнародні банки та МВФ. Емпіричні дослідження показали, що менеджери не повинні узагальнювати такі "пророцтва ", а розвивати свою власну систему для виявлення попереджувальних сигналів економіки. Більшість аналітиків обґрунтувати свої оцінки на основі фундаментальних макроекономічних показників (бюджетний дефіцит, рівень інфляції, безробіття, обмінний курс). Насправді коріння кризи виникають в реальному секторі економіки і в банківській системі, в якій і з'являються перші сигнали попередження.

В умовах фінансової кризи різко знижується рівень ліквідності підприємства, тобто спроможність своєчасно відповідати за своїми поточними фінансовими зобов'язаннями та забезпечувати фінансування в необхідних обсягах . Для того, щоб захистити себе від цього, компанії повинні активно застосовувати такі фінансові методи управління, як: суворий контроль прямих витрат і повторний аналіз постійних витрат, скорочення рівня заборгованості, особливо на короткостроковій основі, дотримання правила фінансування у відповідності з теорією ієрархії.

У контексті ідентифікації сигналів фінансової кризи, керівництво має вжити заходів для зведення до мінімуму операційних ризиків шляхом обмеження впливу постачальників, дистриб'юторів, клієнтів і перевізників. Управління має своєчасно виявляти найбільш важливих постачальників до прояву ефектів кризи.

Мінімізація фінансових і операційних ризиків значно покращує здатність компанії справитися з фінансовою ситуацією в країні. Однак, розробка і реалізація планів щодо управління кризою є найбільш ефективним методом.

Таким чином, можна згрупувати етапи антикризового управління наступним чином:

1. усунення неплатоспроможності;

2. відновлення фінансової стійкості;

3. забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді.

Політика антикризового фінансового управління підприємством в умовах сучасної економічної кризи, повинна бути частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці та використанні систем фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства і направлені на мінімізацію руйнівного впливу фінансової кризи на підприємство.

Література:

•1.     Dominic Barton-" Preparing for a financial crisis"- The McKinsey Quarterly Special Edition: Risk and Resilience, pp 80, 2002.

•2.     Терещенко О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. - До. КНЕУ, 2004. - 268 с.

•3.     Лігоненко Л.О. Методика діагностики банкрутства підприємства і напрямки її вдосконалення // Фінанси України. - 2008. - №8. - С.136-147

•4.     Мараховська К.А. Основи концепції антикризового керування підприємствами в Україні // Фінансова консультація. - 2003. - №15-16. - С. 37-40

 

e-mail: nastun4iki@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>