XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. Герук С.М., Хоменко С.М. АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ.

Герук С.М., к.т.н., доцент

Хоменко С.М., аспірант

Державний агроекологічний університет, м. Житомир

  АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

  Зростання добробуту населення і оздоровлення довкілля є першочерговими завданнями, для вирішення яких необхідно налагодити виробництво продуктів харчування без використання потенційно небезпечних речовин, а значить, відносно безпечних для вживання. Тому, виникає потреба у заміні синтетичних добрив гноєм і компостами. Проте внесення добрив на Україні за період з 1990 по 2004 рік різко скоротилося (мінеральних добрив - з 42416,3 до 5185,9 тис. т, а органічних - з 257130,8 до 15083,4 тис. т) [1], хоча доведено, що добрива, перш за все органічні, є дієвим фактором підвищення врожайності сільськогосподарських культур [3].

На жаль, як показує практика, існуючі в нашій країні технології і машини не забезпечують раціонального використання органічних добрив, що призводить до зменшення родючості ґрунтів, недобору врожаю, забрудненню навколишнього середовища.

Проаналізувавши світові тенденції сільськогосподарського машинобудування у галузі техніки для внесення твердих органічних добрив    [2, 4, 5, 6], можна умовно виділити з них два напрямки, які на нашу думку, є найбільш характерними.

До першого відносяться причіпні розкидачі кузовного типу з двома або чотирма вертикально встановленими барабанами під якими для збільшення ширини захвату і рівномірності внесення добрив можуть встановлюватися активні розкидальні диски з лопатками. Така конструкція була запропонована першим виробником розкидачів з вертикально встановленими розкидальними барабанами - датською компанією Samson. Розкидачі цього типу випускають також: JF (Данія), Jeantil, Rolland, (Франція), Annaburger, Snrautmann (Німеччина), Massey Ferguson (Англія), Pöttinger (Австрія), Farmtech (Словаччина) та ін.

Другий напрямок представлений причіпними розкидачами кузовного типу з горизонтально розташованими лопатевими валами: ПРТ-7А, ПРТ-11, ПРТ-16 (ОАО „Бобруйскагромаш"); РОУ-6 (ВАТ "Білоцерківсільмаш");    МТО-3, МТО-6 (АТ "Ковельсільмаш").

В останні роки провідне вітчизняне підприємство-виробник техніки для внесення органічних добрив АТ „Ковельсільмаш" почало замінювати на машинах власного виробництва горизонтальні розкидальні робочі органи на вертикально розташовані барабани (РТД-5, МТО-7, МТО-12) [3], проте в Україні й досі залишається величезний парк машин з горизонтальним розташуванням робочих барабанів (РОУ-6, ПРТ-10 та ін.).

В якості робочих органів розкидачів твердих органічних добрив використовують барабани різноманітних конструкцій: зубчасті, шнекові, ланцюгові з молотками на кінцях, лопатеві, дискові та ін.

Загальними тенденціями розвитку машин для внесення органічних добрив є збільшення продуктивності, енергозбереження і екологобезпечності машин та підвищення якості технологічного процесу внесення добрив.

Перспективними напрямками розвитку конструкцій машин для внесення твердих органічних добрив в Україні є розробка причіпних машин кузовного типу з вертикально розташованими валами та додатковим обладнанням цих та існуючих моделей розкидальними дисками з лопатками при автоматичному керуванні за параметрами технологічного процесу внесення добрив, що дозволить підвищити його якість та сприятиме збільшенню врожайності ґрунтів і покращенню екологічної ситуації.

Для забезпечення комплексної механізації внесення органічних добрив необхідно поряд із розробкою нових машин удосконалити ті, що вже є в господарствах.

  Література

  1. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України. - С. 191.

2. Личман Геннадий Иванович. Научно-технические решения проблемы повышения эффективности машинных технологий применения органических удобрений : Автореф. дис. докт. техн. наук. - М., 1999. - 16с.

3. Підвищення рівномірності внесення органічних добрив / В.Лебедєв // Техніка АПК. - 2004, № 4. - С. 40.

4. Технология и технические средства для внесения органических удобрений     / Н.М. Марченко, А.Е. Шебалкин, В.В. Воропаев и др. - М.: Росагропромиздат, 1991. - 190 с.

5. Ясенецький В.Р. Розкидачі органічних добрив // Пропозиція. - 2002, № 4. - С. 104 - 108.

6. Investitionen werden gefordert. T.2. Technik fur die organische Dungung               // Agrartechnik. - 2002. - Jg.81, Sept. - S. 37 - 42.

 

e-mail: Sergie55irl@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>