XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.т.н. Герук С.М., Сукманюк О.М. ФРАГМЕНТИ ІСТОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ.

К.т.н., доцент Герук С.М.,

магістр Сукманюк О.М.

Державний вищий навчальний заклад

„Державний агроекологічний університет" (м. Житомир)

ФРАГМЕНТИ ІСТОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі розвитку людства важко уявити промислове виробництво без застосування процесу зварювання.

Загальновідомо, що зварювання завдячене своїм відкриттям і подальшим впровадженням у життя таким видатним інженерам минулого століття як Микола Миколайович Бенардос та Микола  Гаврилович Славянов [1].

Значення електродугового зварювання було дуже швидко оцінене і  почало застосовуватись в різних галузях науки і техніки [2].

Одним з продовжувачів вчення про зварювання був Євгеній Оскарович Патон - вчений, який відкрив нові шляхи розвитку технічних знань в галузі автоматичного зварювання металів, був родоначальником відомої всьому світу патонівської науково-інженерної школи, що стала символом ефективної реалізації фундаментальних наукових розробок та технічних нововведень, які еволюціонують сучасне виробництво.

В Інституті електрозварювання розробкою автоматичного зварювання під шаром флюсу почали займатися в 1939 р. Дослідження проводилися по зварюванню вугільним і металевим електродами. У цьому ж році були розроблена та виготовлена апаратура для зварювання вугільним електродом із застосуванням гранульованого флюсу та розроблений хімічний склад флюсу. Ця установка була впроваджена в експлуатацію на вагонобудівному заводі ім. Урицького [3].

Під керівництвом Є.О. Патона і при його безпосередній участі був здійснений цикл досліджень, пов'язаних з проблемами міцності зварювальних конструкцій, їх розрахунками і надійністю [2].

Визначальним досягненням вітчизняних зварювальників в роки війни варто вважати впровадження і всесвітнє визнання переваг автоматичного зварювання під шаром флюсу, особливо у виробництві танків.

Є.О. Патон та співробітники, якими він керував, вважали своєю честю та священним обов'язком прискорене впровадження автоматичного зварювання в оборонну промисловість і цим внести свій вклад в жадану перемогу над загарбниками. Застосування автоматичного зварювання під флюсом для виготовлення танків показало виняткові переваги цього способу. Продуктивність праці при зварюванні вузлів танків збільшилась більше ніж у 5 разів [3].

Відаючи всі сили фронту, для перемоги, колектив інституту вже в 1943-1944рр. планував свою роботу на післявоєнний період. Тому вже у воєнні роки, не дивлячись на неймовірні труднощі, було виконано  дослідження природи потужності зварювальної дуги, що горить під флюсом та було відкрито  явище саморегулювання електричної дуги, було сконструйовано обладнання для автоматичного зварювання.

   В березні 1945 року до ювілею Є.О. Патона, а також п'ятдесятиріччя його наукової, інженерної та суспільної діяльності його ім'я було присвоєно Інститутові електрозварювання АН УРСР.

Наука про автоматичне зварювання виникла в підтвердження геніальності вченого, працелюбності його колективу та послідовників, які до цього часу знаходять все нові й нові можливості для його застосування в різноманітних галузях виробництва.

 Література:

•1.     Корниенко А.Н. У истоков „электрогефеста». - М.: Машиностроение, 1987. - 168 с.

•2.     Сварка в СССР : В 2 т. /Под ред. В.А. Винокурова. - М., 1981.

•3.     Оноприенко В.И., Кистерская Л.Д., Севбо П.И., Евгений Оскарович Патон. - Киев : Наук. думка, 1988. - 240 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>