XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. Михайлов Є.В. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА

к.т.н. Михайлов Євген Володимирович
Таврійський державний агротехнологічний університет

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА

На підставі аналізу досліджень проведене обґрунтування за критерієм
мінімуму енерговитрат ряду технологічних характеристик засобів післязбираль-ної обробки зерна. [1].
До них віднесені наступні.
1. Набір технологічних операцій : прийом і тимчасове зберігання зерна; по-передня, первинна, вторинна очистки зерна; триерування й сортування насініє-вого фонду.
2. Склад агрегатів, що рекомендується, і енергетичних засобів для вико-нання запланованого комплексу технологічних операцій по післязбиральної об-робці набору культур.
3. Ефективність використання техніки (енергетичний к.к.д.) при проведен-ні планованих операцій очищення, сортування й тимчасового зберігання зерна.
Згідно з даними табл.1. для попереднього очищення зерна й насіння зернових культур найбільш кращим є використання агрегату МПУ-70 (1,8 МДЖ/га). Припустимим буде застосування ЗАВ-10.90000 (2,3 МДЖ/га), ОЗС-50 (2,5 МДЖ/га) або К-528 (4 МДЖ/га).
Для первинного очищення зерна й насіння зернових культур оптималь-ним засобом є ОЗС-50 (5 МДЖ/га). Припустимо застосовувати МЗП- 50-1 (6,6 МДЖ/га) або К-547А12 (9,6 МДЖ/га). Використання ТС-700 або ТС - 800, не-зважаючи на їх кращі енергетичні характеристики (8,4 і 9,2 МДЖ/га), викликає 2,7 - 6,5 кратне збільшення кількості необхідних машин, що недоцільно.

Для вторинного очищення зерна рекомендується використовувати СВУ-5Б (7,7 МДЖ/га). Припустимо застосовувати МВУ-10 (9,2 МДЖ/га), ЗАВ-10.90000 (9,5 МДЖ/га) або К-236А (9,7 МДЖ/га). Їх трохи більша енергоємність (на 19 - 26 %) компенсується меншою (на 37 - 40 %) потребою в агрегатах.
На вторинному очищенні зернових культур найменші енерговитрати вихо-дять при використанні Петкус К-236А (6,7 МДЖ/га). Застосування СВУ-10 (11,7 МДЖ/га), СП-5 (17,5 МДЖ/га) або СВУ-5А (17,4 МДЖ/га) можна розгля-дати як додатковий варіант.
Для виконання остаточного очищення (після вторинної) і сортування на-сіння зернових культур як найбільше кращий варіант варто рекомендувати СУ-0,1 (882 МДЖ/га). Припустимі варіанти агрегатів: ОС-4,5А (937,9 МДЖ/га) і Петкус - Гігант К-547А (101,5 МДЖ/га). Останній, незважаючи на 8,3 - 15,1 % збільшення енерговитрат, дозволяє в 2,0 - 3,2 рази скоротити необхідну кіль-кість технічних засобів на обробку врожаю на насіння.
Для проведення тільки сортування насінь мінімальні енерговитрати вихо-дять у випадку використання УПС-5 (829,1 МДЖ/га). Припустимим є також за-стосування на даній операції СП-10А, Б (1446 МДЖ/га). Виконання даної опе-рації агрегатом ПСС-0,2 мало доцільно, тому що в такому разі, незважаючи на помірні енергетичні показники (1176 МДЖ/га), потреба в технічних засобах зростає досить значно - в 26 - 60 разів.
Література:
1. Огнев И. Г., Огнев О. Г. Формирование региональной нормативно-технической базы АПК. – Механизация и электрификация сельского хазяйства, 2005, № 1. – с. 2 – 3.

Таблиця 1. Технічні засоби, що рекомендуються, для післязбиральної обробки зернових культур

№ п/п

Зміст операції

Енергетичний засіб

Кількість, од./

1000 га

Енерговитрати,

ГДЖ/1000 га

Питомі энергозатра-

ти, (МДЖ*га)/ц

1

2

3

4

5

6

1

Попереднє очищення

зерна й насінь

МПУ-70*

ЗАВ-10.90000

ОЗС-50

К-528

0,83

1,04

0,83

0,42

1,8

2,3

2,5

4,0

5,8

7,4

8,1

12,9

2

Первинне очищення зерна

і насінь

ОЗС-50*

МЗП-50-1

ТС-700

ТС-800

К-547А12

1,57

0,88

5,56

4,17

0,85

5,0

6,6

8,4

9,2

9,6

16,1

21,3

27,1

29,7

31

3

Вторинне очищення зерна

СВУ-5Б*

МВУ-10

ЗАВ-10.90000

К-236А

6,94

4,17

4,27

4,39

7,7

9,2

9,5

9,7

-

-

-

-

4

Вторинне очищення насінь

зернових культур

Петкус К-236А*

СВУ-10

СП-5

СВУ-5А

3,04

1,55

3,11

3,13

6,7

11,7

17,2

17,4

21,6

37,7

55,5

56,1

5

Очищення й сортування насінь зернових культур

СУ-0,1*

ОС-4,5А

Петкус-Гигант К-547А

291,7

178,9

91,1

882

937,9

1015,2

958,7

1019,5

1103,5

6

Сортування насінь зернових культур

СПС-5*

ПСС-0,2

СП-10А (Б)

58,3

1458,3

24,3

829,1

1176

1446

1348,2

1912,2

2351,2

* – Технічний засіб, що рекомендується


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>