XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. Морозова Л.М., Уткіна Р.В., Бичек О.Д. ВИКОРИСТАННЯ ІСНУЮЧИХ ТИПОВИХ ПРОЕКТІВ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ ПІД НОВІ НОРМАТИВНІ НАВАНТАЖЕННЯ

к.т.н., доцент Морозова Л.М., асистент Уткіна Р.В., магістр Бичек О.Д.
АДІ ДВНЗ «Дон НТУ».

ВИКОРИСТАННЯ ІСНУЮЧИХ ТИПОВИХ ПРОЕКТІВ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ ПІД НОВІ НОРМАТИВНІ НАВАНТАЖЕННЯ

Технологія виготовлення залізобетонних конструкцій пройшла тривалий шлях удосконалювання і розвитку, й дозволяє в наш час споруджувати надійні та довговічні мости для різноманітних умов будівництва.
Мабуть, жоден з найпоширеніших будівельних матеріалів не відкриває такого простору для прикладення творчої фантазії інженера-мостобудівника, як сучасний залізобетон. Не дивно тому, що конструктивні форми залізобетонних мостів відрізняються великим багатством і різноманітністю.
Формулюючи завдання визначення внутрішніх зусиль у конструкції із залізобетону, необхідно приймати до уваги деякі її специфічні особливості.
Важливу роль при проектуванні мостів має використання досвіду будівництва близьких по типу й призначенню споруд.
Конструкції мостів працюють у досить тяжких умовах, випробовують короткочасні, багаторазово повторювані й довгостроково діючі навантаження, перебувають в умовах змінної вологості й температури, а іноді під впливом хімічно агресивного повітряного або водного середовища й блукаючих струмів.
Складність мостових конструкцій із залізобетону вимагає гнучкого підходу до вибору методів визначення внутрішніх зусиль. Практично всі методи сучасної теорії пружності й будівельної механіки успішно застосовують при проектуванні мостів.
В сучасних умовах в більшій частині при проектуванні конструкцій мостів використовуються типові проекти уніфікованих конструктивних елементів. Випуск типових конструкцій елементів мостів переслідує ціль стандартизації й типізації проектних рішень для спрощення та зручності їх виготовлення, зменшення кількості технічної документації, полегшення процесів розрахунку, індустріалізації процесів будівництва тощо. Тому представляє інтерес використання існуючих типових проектів конструкцій елементів мостів.
У зв’язку з введенням нових проектних норм (ДБН В.2.3-14:2006. «Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування») проектними навантаженнями є А-15, НК-100, А-11 та НК-80, тому постає питання про можливість використання типових проектів минулих років, де конструктивні елементи мостів були розраховані на інші проектні навантаження.
В практиці проектування використовуються типові проекти прольотних будов, опор та ригелів опор. На наш погляд, представляє інтерес визначення області використання існуючих типових проектів ригелів опор, проектними нормативними навантаженнями яких будуть А-15, НК-100, А-11 та НК-80.
Об’єктом дослідження був один з типових проектів ригелю опори.
Ригель розраховувався під прольотні будови:
а) типові балки з попередньо напруженою арматурою довжиною l = 18, 21, 24, 33, 42м. Габарит Г-8 + 2×0,75; Г-8 + 2×1,0; Г-8 + 2×1,5; Г-10 + 2×0,75; Г-10 + 2×1,0; Г-10 + 2×1,5; Г-11,5 + 2×0,75; Г-11,5 + 2×1,0; Г-11,5 + 2×1,5;
б) типові плити з пустотами довжиною l = 12, 15м. Габарит Г-8 + 2×0,75; Г-8 + 2×1,0; Г-8 + 2×1,5; Г-10 + 2×0,75; Г-10 + 2×1,0; Г-10 + 2×1,5; Г-11,5 + 2×0,75; Г-11,5 + 2×1,0; Г-11,5 + 2×1,5.
Для визначення внутрішніх зусиль в ригелі від тимчасових проектних навантажень була розроблена програма розрахунку ліній впливу для нерозрізних балок з n кількістю прольотів. Програма розроблена в пакеті прикладних програм MathCAD. В основу програми покладено розрахунок нерозрізних балок методом моментних фокусних відносин.
Алгоритм програми:
- введення вихідних даних (кількість та величина прольотів нерозрізної балки);
- визначення лівих та правих фокусних відносин;
- визначення згинальних моментів, побудова ліній впливу згинальних моментів;
- розрахунок поперечних сил, побудова ліній впливу поперечних сил;
- визначення опорних реакцій, побудова ліній впливу опорних реакцій;
- визначення постійного навантаження від власної ваги ригеля, прольотних будов та проїзної частини;
- визначення найбільших тисків на ригель, максимальних згинальних моментів в опорному перерізі, в середині прольоту та поперечної сили від тимчасових проектних навантажень А-15, НК-100, А-11 та НК-80;
- перевірка міцності перерізів ригелю та визначення граничних моментів в опорному перерізі, в середині прольоту;
- розрахунок опорного перерізу на дію поперечної сили.
В результаті дослідження було встановлено, що існуючий двохпрольотний ригель під стовпчасту опору може бути застосований під проектні навантаження А-15, НК-100, А-11 та НК-80 для сучасних прольотних будов різних габаритів.
Література:
1. Проектирование деревянных и железобетонных мостов / Под ред. А.А. Петропавловского. Учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Мосты и тоннели». – М.: Транспорт, 1978. – 360с.
2. Рабинович И.М. Курс строительной механики, ч2. – М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954. – 544с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>