XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н., Швець Г.С. АНТРОПОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІЛА СОБАК З МЕТОЮ РОЗРОБКИ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ОДЯГУ

к.т.н. Швець Г.С.

Хмельницький національний університет

АНТРОПОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІЛА СОБАК З МЕТОЮ РОЗРОБКИ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ОДЯГУ

На початку двадцятого століття з'явився новий напрям в дизайні одягу - мода для собак. Тоді й стали працювати особливі «собачі» дизайнери, які зайняті створенням стилю саме одягу для собак. 20-30-ті роки минулого століття охарактеризувалися появою перших бутиків, в яких можна було купити супермодні дрібнички для своїх вихованців, в тому числі, одяг, взуття та головні убори. Ринок послуг по виготовленню одягу для тварин за обсягами продажів сьогодні наближається до ринку аналогічних послуг для людини, що обумовлено в першу чергу появою платоспроможного попиту. В даний час з'явився прошарок достатньо багатих людей, які приділяють багато уваги своїм домашнім улюбленцям, тому що для них собака є членом сім'ї, другом і душевним відпочинком. Природно, що на хвилі цього попиту виникає пропозиція.Отже, необхідність розширення асортименту одягу для собак, збільшення об'ємів та складності конструкторської проробки, врахування чинників, які визначають ефективність виробництва та збуту продукції зумовила значне ускладнення процесу проектування одягу даного асортименту. При цьому, виконання більшості проектних операцій повинно бути автоматизованим, як того вимагають умови конкуренції на світовому ринку. Тому одним із найважливіших сьогодні завдань є формалізація початкового етапу процесу проектування одягу, а саме: розробка зовнішнього виду моделей і відповідних їм плоских деталей конструкції, на якому визначається рівень якості майбутнього виробу.

Проте спроби формалізації етапу створення вихідних конструкцій одягу для собак за відомими методиками конструювання не дають задовільного результату внаслідок наближеного характеру розрахунково-графічних методів площинного вирішення завдань об'ємного проектування.

З метою узагальнення інформації щодо побудови конструкції одягу для собак на прикладі комбінезона був проведений аналіз п'яти найпоширеніших методик шляхом порівняння розрахунків основних конструктивних відрізків та кількості основних вимірів тіла, що використовуються при побудові креслення конструкції обраного виду одягу.

За результатами аналізу встановлено, що при побудові креслень конструкцій одягу для собак використовується муляжний метод та пропорційна система конструювання. Побудова конструкцій одягу для собак, наведена у розглядуваних методиках, заснована на клітинній системі конструювання, яка з'явилася ще на початку ХІХ століття і відноситься до пропорційних систем конструювання одягу. Дана система є недосконалою та суперечливою, оскільки при її використанні багато часу витрачається на підгонку виробів по фігурі. При побудові конструкцій у всіх розглядуваних методиках запропоновано використовувати лише один вимір тіла собаки - „довжина спини", який вимірюється від холки до кореня хвоста вздовж лінії хребта.

Отримані результати вказують на необхідність удосконалення методу проектування одягу для собак з використанням автоматизованих систем проектування одягу та розширення номенклатури вимірів тіла собак з метою побудови більш точної конструкції виробів.

Для проведення антропометричних досліджень були обрані собаки породи „вівчарка", оскільки ця порода за своїм призначенням, вона охоплює дві різні групи: собаки-охоронці та домашні собаки. Дослідження собак проводилось у племінному розпліднику Академії державної прикордонної служби України на собаках великої групи із загальної класифікації порід собак. Всі досліджувані собаки досягли зрілого віку і є чистопородними, про що свідчили наявність родоводу та відповідність стандарту породи. Дослідження собак проводилися за контактною методикою. Було досліджено 20 собак.

Антропометричне дослідження тіла собак включало такі етапи:

•-      складання програми дослідження, в тому числі, визначення розміру вибірки собак, які будуть досліджуватися; проведення комплексу робіт, щодо підготовки до антропометричного дослідження, а саме: визначення відповідності собак стандарту, привчання собак до приладів, за допомогою яких буде проводитися дослідження тощо;

•-      здійснення програми антропометричних досліджень тіла собак; обробка та аналіз отриманих даних.

Отже, згідно з методикою обстеження визначались 10 параметрів. Отримані дані були оброблені графічним та статистично-математичним методами. Похибка дослідів при цьому не перевищувала 5 %, що вказує на достовірність отриманих даних.

Після статистичної обробки даних антропометричних досліджень собак з метою проектування для них одягу було проведено роботу по встановленню закономірностей між однойменними та різнойменними розмірними ознаками тіла та кінцівок.

У табличному процесорі Excel виконано апроксимацію теоретичних кривих змінюваності розмірних ознак. Для встановлення адекватності експериментальної та теоретичних моделей змінювання форм одягу виконано дисперсійний аналіз. При цьому значення коефіцієнтів кореляції в проведених розрахунках були більше ніж 0,5, що підтверджує тісний зв'язок між вказаними розмірними ознаками.

Для визначення залежності між двома розмірними ознаками були розраховані значення коефіцієнтів регресії та виведені рівняння зв'язку основних довжинних, обхватних та широтних параметрів тіла.

Таким чином було встановлено, що зв'язок розмірних ознак тіла та кінцівок досліджуваних собак можна описати залежністю виду у = ах2+bх+с (квадратичною залежністю).

Результати проведених досліджень є основою для формування бази даних автоматизованого методу проектування одягу для собак з урахуванням анатомії тіла та кінцівок тварин.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>