XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.т.н. Сіренко С.О., Данилевич Я.Б. Маркетингова діяльність підприємства ресторанного бізнесу

К.т.н. Сіренко С.О., Данилевич Я.Б.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Маркетингова діяльність підприємства ресторанного бізнесу

Маркетинг як вид діяльності повинен мати в своєму арсеналі конкретні інструменти. Ними є найважливіші елементи маркетингу, так звані „4Р”: product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, збут, розподіл), promotion (просування). Проте для господарств ресторанного бізнесу додається ще „5-те Р” - персонал. Ці елементи у сукупності складають комплекс маркетингу. Комплекс маркетингу – це сукупність маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань. Таким чином, уміння правильно використовувати елементи маркетингу для підприємств ресторанного бізнесу є запорукою успіху підприємства у вирішенні маркетингових проблем.
Ресторан – заклад громадського харчування, призначення якого: поєднання організації харчування з відпочинком гостей. В таких закладах пропонується найбільш широкий асортимент страв, напоїв, кулінарних виробів складного приготування, у тому числі фірмових страв.
Традиційні „4Р” аналогічні як і для будь-якого виду діяльності, а ось „5-те Р” є вирішальним в формуванні класу ресторану та аудиторії лояльних відвідувачів. Тим паче, як показують дослідження, проведені в 2007 році, що при виборі ресторану всі вікові категорії відвідувачів орієнтуються на якість обслуговування, а, отже, на кваліфікаційний рівень підготовки персоналу, їх вміння, зовнішній вигляд та особисті якості, тобто візуальне спілкування з клієнтом.
Відвідувач ресторану здійснює його оцінку по багатьом факторам: різновид страв та напоїв, смакові якості, дизайн приміщення, якість обслуговування, розважальна програма, місце розташування, цінова політика, загальна атмосфера – шум, кольори, запахи, сервірування тощо та навіть корпоративний стиль, одяг персоналу, його кваліфікація та майстерність. Тому, щоб отримувати прибутки в ресторанному бізнесі маркетинг необхідно направити на всі вище вказані фактори.
Дослідження свідчать, що головним критерієм вибору ресторану для українського споживача є вартість страв. Другорядні критерії можна виділити для відвідувачів різних вікових груп:
- молоді люди – місце розташування (наявність поблизу громадського транспорту), престижність закладу, обслуговування та тип кухні;
- люди середнього віку – наявність паркінгу поблизу ресторану, високі смакові якості страв і якість обслуговування;
- люди старшого віку – високі смакові якості страв, рівень шуму в приміщенні, обслуговування та контингент відвідувачів.
Особливе місце у комплексі маркетингу підприємства ресторанного бізнесу посідає персонал.
Персонал - трудовий колектив (кадри) підприємства являє собою сукупність людей, які пов’язані між собою єдиною метою, спільною працею по виробництву та реалізації продукції та послуг.
Якість обслуговування багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків між персоналом і їхньою злагодженою спільною роботою.
До характеристик персоналу можна віднести:
- професіоналізм працівників;
- особисту гігієну працівників;
- медичний огляд працівників;
- санітарні вимоги до обладнання та посуду;
- охорона праці на підприємстві;
- техніка безпеки при роботі;
- організація обслуговування офіціантами;
- зацікавленість у роботі працівників.
Робота з кадрами – одна із складових частин управлінської роботи по керівництву даним підприємством. Вона, як і вся робота керівника, вимагає передусім планомірності та обдуманості дій, уміння протиставити калейдоскопу справ, які щоденно оточують нас, твердий, попередньо підготовлений план.
Одним з його головних розділів є періодичне систематизоване введення нових технологічних процесів, механізація та автоматизація виробництва, зміни в номенклатурі продукції, розширення об’єму виробництва, удосконалення організації і управління викликають неперервну зміну структури кадрів підприємства. При цьому зміни проходять не лише в співвідношенні категорій промислово-виробничого персоналу, але і в професіональному, кваліфікаційному, освітньому складі всіх категорій персоналу підприємства.
Планування потреби в кадрах включає в себе не лише план забезпечення підприємства робочими кадрами, але і план забезпечення управлінськими кадрами. Планування потреби в кадрах є короткостроковим (1-2 роки), середньостроковим (2-5 років) та довгостроковим (понад 5 років). Важливе значення на підприємстві приділяється плануванню резерву кадрів на висунення та роботі з ним.
Поряд з планом чисельності працюючих складаються також плани підготовки кадрів і підвищення кваліфікації працюючих, які включаються складовими частинами в план по праці і заробітній платі підприємства.
План роботи відділу кадрів включає комплекс заходів по підбору, розстановці, навчанню і підвищенню кваліфікації управлінських та виконавчих кадрів. Якщо підходити до цього системно, то втратить сенс таке поняття як «швидкий плин кадрів», а значить, що підприємство стане більш стійким до зовнішніх чинників.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>