XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. Совершенна І.О. CТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

к.т.н. Совершенна Ірина Олексіївна

Київський національний торговельно-економічний університет

CТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


За даними Держкомстату, тільки 14,2% підприємств в 2007 р. займалися інноваційною діяльністю, а обсяг реалізованої інноваційної продукції склав усього 6,7%. Частка продукції V та VІ технологічних укладів у обсягах реалізованої продукції - 4%, в обсязі експорту промислової продукції - 2,5%. Частка імпорту у структурі споживання продукції машинобудівної галузі - 68%. Кількість придбаних нових технологій в Україні в 2007 р. становила  1141, з них за межами країни - 297 одиниць. Кількість переданих нових технологій в 2007 р. становила 29 одиниць, з них за межі України - 4 одиниці. Це при тому, що в Україні щорічно створюється більше 5 тисяч нових технологій, а впроваджується - біля 1,5 тис. 

Низька інноваційна активність промислових підприємств свідчить про недоліки державного регулювання інноваційної діяльності в країні.

Як відомо, світовими інструментами державного стимулювання інноваційної діяльності є: •  державне замовлення; •  пільгове кредитування; •  надання грантів; •  пряме інвестування; •  надання фінансових гарантій; •  надання фіскальних преференцій; •  надання нефінансової підтримки.

Основні принципи застосування інструментів інноваційної політики:             1. Фіскальні преференції повинні бути недискримінаційними, забезпечувати не штучні переваги для окремих підприємств, а стимули для всіх. 2. Надання допомоги окремим підприємствам, чиї проекти можуть мати виключне значення для економіки країни, має відбуватись не фіскальним шляхом (держзамовлення, кредити, гранти, прямі інвестиції, фінансові гарантії).

Нова редакція Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" спрямована на запровадження на підставі ґрунтовних прогнозно-аналітичних досліджень цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, орієнтованих на розвиток V та VІ укладів економіки.

Закон України "Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій" спрямований  на  забезпечення:  ефективного використання  науково-технічного  та  інтелектуального  потенціалу України,  охорони майнових прав  на вітчизняні технології,   одночасного захисту в процесі створення та передачі технологій інтересів:   держави,  авторів технологій,  підприємств, установ та організацій, які здійснюють передачу технологій та впроваджують інноваційні технології.

Державна цільова програма "Створення інноваційної інфраструктури в Україні" на 2009 - 2013 роки": визначає місце і роль основних елементів національної інноваційної системи; має забезпечити диверсифікацію інноваційної інфраструктури; запроваджує  нові форми інтеграції науки, освіти та бізнесу; передбачає розбудову фінансової підсистеми інноваційної інфраструктури; має забезпечити створення комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ, венчурних  та державних інноваційно-інвестиційних фондів.

Першочергові кроки щодо  подальшого розвитку інноваційної діяльності: розробити Кодекс законів про наукову, науково-технологічну та інноваційну діяльність; визначити порядок віднесення інноваційних розробок до технологічних  укладів економіки та розробити механізм стимулювання організацій, що займаються розробкою інновацій V-VI технологічних укладів; прийняти Закон України "Про наукові парки"; забезпечити державну фінансову підтримку при виконанні державних  науково-технічних програм в межах пріоритетних інноваційних проектів.

Література:

1. Наука та інноваційна діяльність в Україні у 2007 році: Збірка. - К.: Державний комітет статистики України, 2008. - 252 с.

2. The Global Competitiveness Report 2007-2008, 2008-2009. http://www.weforum.org/

 

e-mail: iras2007@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>