XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. Трегубенко І.Б. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ В СИСТЕМАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

к.т.н. Трегубенко І.Б.
Черкаський державний технологічний університет

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ В СИСТЕМАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Обсяги інформації, яка зберігається та обробляється в сучасних системах обробки й управління інформації продовжують зростати. Тому виникає питання про передачу певних функції обробки інформації інтелектуальним системам. При цьому подібні системи повинні самостійно приймати інформацію, обробляти її, ухвалювати рішення щодо її подальшого просування та забезпечувати її захист, тобто конфіденційність, цілісність, приналежність.
Вперше такий підхід був реалізований в системах підтримки прийняття рішень. Дані системи розробляються у двох напрямках. Перший складається в попередній обробці потоку інформації, виявленні залежностей у цьому потоці та узагальненні. У результаті роботи такої системи користувачеві традиційно видається тільки частина інформації, а не весь узагальнений її потік. Інформація, що надійшла, накопичується в базах і при необхідності можна одержати доступ і до неї. Другий напрямок складається в застосуванні методів штучного інтелекту. Така система аналізує ситуацію, після чого видає свої рекомендації. При необхідності користувач може ознайомитися з даними й шляхами логічного виводу й прийняти своє власне рішення. Другий клас систем звичайно працює з невеликою кількістю вхідної інформації, але дуже добре показує себе у випадках, коли час, відведений на ухвалення рішення, обмежений й методи ухвалення рішення більшою мірою емпіричні, що насамперед актуально для систем захисту.
Часто необхідно, щоб система могла самостійно впливати на зовнішній мир. Так, наприклад, система підтримки прийняття рішень може надавати допомогу в керуванні деяким об'єктом. Однак якщо деякі параметри об'єкта керування ввійшли в критичну зону, а оператор не виправляє ситуацію (відволікся або не має можливості), те система повинна мати можливість втрутитися в роботу керованого об'єкта. Це важливо в системах забезпечення інформаційної безпеки, особливо із огляду на те, що «людський фактор» є найбільш впливовим. Базовим завданням подібних системи є автоматичне реагування на вхідну інформацію.
Важливим аспектом використання інтелектуальних агентів є можливість реалізувати повнофункціональну інтелектуальну самостійну систему захисту не прибігаючи (повністю або майже повністю) до апаратної реалізації. Так, наприклад, віртуальний системний адміністратор, реалізований по агентної технології, може реально стежити за безпекою роботи мережі (схоронністю інформації, збоях у мережі та інше). При цьому всієї його дії не вийдуть за рамки програмних впливів. Важливої в цьому плані є робота О.Этзиони з Вашингтонського університету, у якій він показав, що фізичне навколишнє середовище не є необхідною для створення інтелектуального агента [1]. Ще однією важливою властивістю є можливість створити віртуальне середовище, в яке поміщується модель об'єкта, що повинен бути реалізований. При цьому з’являється можливість налагодити базу знань і моделі поводження майбутньої системи ще до її створення. Крім того, відпрацьовані методи подання знань і сама база знань практично без коректування можуть бути перенесені в створювану систему[2].
Отже, технологія інтелектуальних агентів є перспективною галуззю дослідження. Реалізація таких технологій допоможе автоматизувати й інтелектуалізувати процеси захисту інформації.
Література:
1. Etzioni O. Intelligence without Robots (A Reply to Brooks) // AI Magazine, vol. 14, № 4, 1993., p 7-13.
2. Каляев И. и др. Многопроцессорные распределенные системы управления интеллектуальных мобильных роботов // Современные технологии автоматизации, № 4, 1997 г., с. 94-97.

e-mail: irttri@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>