XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кучеренко І.В., Сєпєтова А.І. ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Старший викладач кафедри перекладу, Кучеренко Ірина Василівна

Студентка 5-го курсу, Сєпєтова Анна Ігорівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Політична діяльність завжди відігравала значну роль в житті суспільства. Від певної політичної позиції або ситуації залежить місце країни на міжнародній арені, її взаємини зіз іншими державами.

Основним| критерієм політичного дискурсу є |цборотьба за владу, а кожен політик прагне отримати підтримку своїх переконань від якомога більшої кількості співвітчизників, іноземних політиків та впливових міжнародних організацій. Щоб підтвердити правильність своїх поглядів та вчинків політик має їх обґрунтувати, бути переконливим.

Існує декілька визначень дискурсу. Наприклад, О.І. Шейгал визначає дискурс як систему комунікації, поле комунікативних практик, розглянуте в реальному і потенційному (віртуальному) аспектах, де під реальним виміром розуміється поточна мовленнєва діяльність і її результати - тексти, потенційний вимір являє собою сукупність знаків, що обслуговують дану комунікацію [4].

Дискурс - це текст, створений за певних обставин, у певній ситуації (побутова розмова, політичні дебати, наукова конференція) з використанням певних стратегій і тактик, в залежності від поставленої мети (маніпуляції, аргументації, переконання тощо), направлений на певну аудиторію, яка володіє необхідними фоновими знаннями і в результаті цих факторів текст набуває рис одного з мовленнєвих жанрів (розмовного, наукового, публіцистичного тощо).

А політичний дискурс, у свою чергу, - це дискурс, обмежений соціальною сферою, а саме політикою: урядові обговорення, парламентські дебати, партійні програми, промови|промови| політиків тощо [1].

В процесі виступу політики повинні добитися прихильності аудиторії, переконати слухачів прийняти ту або іншу позицію. Для цього вони вдаються до різних методів переконання. Одним з  таких методів є метафора.  За допомогою метафори політики впливають на формування та зміну думки виборців і таким чином можуть викликати необхідну їм реакцію щодо певної ситуації [3].

Взагалі, метафора («перенесення») - це один з найбільш уживаних, популярних і важливих тропів, що полягає у перенесенні ознак, особливостей, характеристик за принципом схожості, подібності з одного предмета, особи, явища на інші. Така подібність є наслідком близькості предметів, явищ за певною спільною для них ознакою. Наприклад:

•·        за кольором (die Grünen -  партія зелених)

•·        функцією (ein eiserner Griff - залізна хватка, die Zeit entflieht - час біжить)

•·        внутрішньою ознакою (kalter Blick - холодний погляд) та ін.

У теорії метафори прийнято розрізняти конвенціональні, або «стерті», метафори і креативні, творчі, або «живі», метафори (für die Hand ins Feuer legen - ручатися головою, dem leisesten Wink gehorchen - ходити по струнці). Живі метафори мають більший вплив на психіку, ніж стерті. З іншого боку, за конвенціональними метафорами часто стоять культурно сталі уявлення про дійсність, які зовсім не мертві: людина активно використовує їх в осмисленні проблемних ситуацій.

Опис метафори повинен враховувати як живу, так і стерту метафору [2]. Хоча, значна частина політичного тексту представлена саме стертими метафорами (фронт політичної боротьби, битва за депутатські мандати, гра у вибори та інші).

Метафори в процесі комунікації передбачають передачу та масовий обмін інформацією з метою впливу на суспільство та його складові компоненти. Вона має досить специфічний характер, оскільки стосується суспільно-політичного життя і виступає актуальним чинником творення дискурсу в політичній сфері.

На сьогоднішній день досить часто відбувається інтерпретація політичної діяльності за допомогою метафори, що стосується війни. Наприклад:

•·     політика як холодна війна - kalter Krieg;

•·     політичний успіх як розгром ворога - vernichtende Niederlage;

•·     політична програма як зброя - die Waffe;

•·        ситуація в країні як непримиренна боротьба - der Vertilgungskrieg.

Часто політична метафора утворюється звичайним шляхом - з'єднанням слова politisch з іншим поняттям.  Багато з них утворюється за допомогою медичного терміна Arznei (ліки): finanzpolitische Arznei - фінансово-політичні ліки, Politarznei - політичні ліки, die beste Arznei gegen die Krise - найкращі ліки проти кризи, der deutsche Verkehr braucht eine neue Arznei - німецькому транспорту необхідні нові ліки.Таким чином, метафора - досить популярне явище у сучасному німецькому політичному дискурсі. Це один з невід'ємних і яскравих елементів системи технологій мовленнєвого впливу, що надає висловам виразності й емоційності. 

Література:

•1.     Ван Дейк Т.А. Принципы критического анализа дискурса. Перевод и лингвистика текста // М. : ВЦП, 1994. - C. 14-15

•2.     Глазунова О.И. Логика метафорических преобразований // М. : Вестник, 2000. - C. 54-55

•3.     Опарина Е.О. Метафора в политическом дискурсе. Политическая наука. Политический дискурс // М. : Ранинион, 2002. -  C. 21-23

•4.     Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса // М. : Гнозис, 2004. - C. 42-43

  

e-mail: anna.sepetova@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>