XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кухар І.Ю., Киричук А.С. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СФЕРИ

студентка 2 курсу Кухар Інна Юріївна

Рецензент - доцент кафедри психології,  соціології та права Киричук Анжела Станіславівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СФЕРИ

     За останніми даними інституту демографії та соціальних досліджень НАН України сьогодні на одного працюючого припадає 0,9 пенсіонера. За прогнозами експертів проблема буде ще більше загострюватись. На 2015 рік це співвідношення  становитиме 1:1, а у 2050-му році на одного працюючого припадатиме 1,39 пенсіонера. Це означає, що кожний робітник буде утримувати крім себе одного пенсіонера повністю і ще одного на 40%. У зв'язку з цим держава запроваджує низку реформ у пенсійній сфері, які викликають суперечливі думки в колі підприємців. Тому питання пенсійного забезпечення є сьогодні досить актуальним [5].

     Метою даної статі є аналіз ситуації, що склалася у підприємницькій сфері, в результаті внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», прогнозування наслідків дії цих законів і їх вплив на  стан економічної ситуації в країні.

     Дослідженням питання пенсійного забезпечення займалися: Марина Ставнійчук, Руслан Стефанчук, Ірина Литвиненко, Віталій Олуйко.

     Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року  встановлює ставки збору, які надходять до Пенсійного фонду. Зокрема  для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднань, бюджетних, громадських та інших установ та організацій, об'єднань громадян та інших юридичних осіб, а також фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників - 32,3% від об'єкта оподаткування, яким є фактичні витрати на оплату праці працівників, а для фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів, інших осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу, - 32% від прибутку [2, ст.259].

     17.07.2010 р. внесені зміни до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Згідно змін, запроваджених цими законами, сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці. І якщо дію Постанови Кабінету Міністрів від 14.04.09р. «Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» № 366 було зупинено Указом Президента України   від   2   листопада   2009  року,  то    цьогорічна     Постанова   набрала чинності [1].

     Найбільше від дії цього Закону постраждає малий, а за ним і середній бізнес. Ростуть податки, ростуть нескінченні місцеві побори, росте орендна плата, електроенергія, ціна на паливні ресурси, росте кількість планових і непланових перевірок нескінчених контролюючих органів. А тепер і ще цей новий закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за яким потрібно додатково виплачувати майже 300 гривень в місяць. Такими реформами малий бізнес заганяємо в глухий кут. Підприємці стоять на межі закриття. Це ще більше загострює ситуацію з пенсійним забезпеченням.

     Аналізуючи ситуацію, яка склалася в інших країнах світу, можна зробити висновок, що практично скрізь запроваджені трирівневі системи пенсійного забезпечення, які були започатковані і в Україні. У 2004 році Верховною Радою було ухвалено закони «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і  «Про недержавне пенсійне забезпечення», що забезпечило запровадження в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення, яка діє з 2005 року. Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового пенсійного страхування, другий - накопичувальна система загальнообов'язкового пенсійного страхування, третій - система добровільного недержавного пенсійного забезпечення [4].                                

     У солідарній системі задіяні майже всі дорослі громадяни України, незалежно від їх віку і бажання. У 2010 році із 46 млн. українців 13,7 млн. отримують пенсію, ще 15 млн. осіб сплачують обов'язкові пенсійні внески до цієї системи, решта - сплачуватимуть, коли знайдуть роботу або досягнуть працездатного віку.

     Розмір середньої пенсії в солідарній системі  щороку збільшується. Суб'єктами солідарної системи є застраховані особи, страхувальники, Пенсійний фонд, уповноважений банк, підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій.

     Найбільш перспективною в майбутньому вважається накопичувальна система. Вона  передбачає, що частину платежів, які роботодавець платить у Пенсійний фонд, зараховуватимуть на особистий рахунок працівника. Так, якщо підприємства відраховують 32% від зарплати співробітника в Пенсійний фонд, то певний відсоток від цієї суми будуть зараховувати на особистий накопичувальний рахунок найманого працівника. Держава матиме вільний доступ до цих коштів і зможе розпоряджатися ними на свій розсуд, а коли працівник досягне пенсійного віку накопичувальні суми будуть виплачуватися йому у вигляді додаткової пенсії. Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів, підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення, Накопичувальний фонд, недержавні пенсійні фонди, юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами, зберігач, страхові організації. На сьогоднішній день накопичувальна система ще не запроваджена, її введення, відповідно до проекту Концепції пенсійної реформи в Україні, планується у 2012 році [3].

     Система недержавного пенсійного забезпечення базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [1].

     Проаналізувавши ситуацію, що склалася у сфері пенсійного забезпечення в  результаті внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», було виявлено проблему, що суттєво впливає на розвиток підприємницької діяльності.

     Наслідками змін, внесених до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» буде припинення потоку податків до бюджету, збільшення кількості безробітних за рахунок колишніх підприємців, і, як результат, виникнення зобов'язань держави перед громадянами України, а в минулому платниками податків.

Література:

•1.     Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-VI. - http://zakon.rada.gov.ua/. 

•2.     Про внесення змін до законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2461-VI.  - http://www.president.gov.ua.

•3.     Воронова Л.К. Фінансове право України: Навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів ]/Л.К.Воронова, М.П.Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін. - К.: Правова єдність, 2009. - 395 с.

•4.     Лемиш Анатолій. Майбутнє реформи - за накопичувальною системою/Анатолій Лемиш // Пенсійний кур'єр. - 2010. - №27 - С.2

•5.     Мельничук В.Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України / Мельничук В.Г.//Фінансово-економічне регулювання. - 2010. - С.66

•6.     Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. - http://www.idss.org.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>