XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кушнір І.М., Івченко О.Ю. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

 Кушнір І.М., Івченко О.Ю.

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Тривалість успішного функціонування будь-якої організації завжди залежала від ефективності прийнятих їх керівництвом рішень. Ця найважливіша мета ставила організаційну структуру в положення контрольованого процесу. Менеджер розглядався як людина, що вирішує проблеми, або як системний контролер, що задіяний у процесі планування, виконання, мотивації, коректування і прийнятті рішень. Для здійснення ефективного управління діяльністю підприємств по досягненню поставленої мети повинна існувати саморегулююча система, яка б забезпечувала зворотній  зв'язок у системі управління. Такою системою є нова концепція управління сучасного менеджменту- контролінг.

Контролінг - орієнтована на досягнення цілей інтегрована система информаційно-аналітичної і методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу і прийняття управлінських рішень по всіх функціональних сферах діяльності підприємства.

Для більшості українських підприємств контролінг корисний і зрозумілий поки в більш вузькому змісті - як допоміжна технічна функція, покликана обслуговувати процес розробки і прийняття управлінських рішень.

Знаходячись на перетинанні обліку, інформаційного забезпечення, контролю і планування, контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством: він зв'язує воєдино всі функції управління, інтегрує та координує їх, причому не підмінює собою керування підприємством, а лише переводить його на якісно новий рівень.

Служба контролінгу- це обслуговуюча служба. Вона виконує сервісну функцію для менеджменту. Якщо керівник несе відповідальність за результат виробничо-господарської діяльності, то контроллер - за "прозорість" цього результату, тобто  за методичну обґрунтованість усієї процедури підготовки прийняття рішень і звітності, що відбиває результати прийнятих рішень, їхня своєчасність. Служба контролінгу на підприємстві повинна виконувати наступні функції:

розробку контролінгової інформації для управління за допомогою трансформації даних про зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства;

порівнювання планових і фактичних показників для оцінки ступеню досягнення мети;

розробку основних підконтрольних показників для оцінки ефективності діяльності підприємства, заходів щодо усунення та запобігання фактичних відхилень у майбутньому;

координацію різних виробничих планів по відношенню до загального плану діяльності підприємства, складання бюджетів;

розробку альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень;

координацію діяльності по досягненню цілей фірми та в забезпеченні раціональності управлінського процесу.

Служба контролінгу не заміщає керівників у процесі планування, не веде облік витрат і не накопичує контрольно-аналітичну інформацію для власних нестатків, а проводить методичну, організаційну, координаційну і консультаційну підтримку процесів планування, обліку, контролю й аналізу з метою забезпечення керівників необхідною інформацією для ефективного управління підприємством.

В залежності від структури апарату управління впроваджується   з одного  або декількох спеціалістів з контролінгу та інформаційних систем з  автоматизованою обробкою економічної інформації підприємства, що оптимізує інформаційні потоки.

Без запровадження системи контролінгу на малих підприємствах неможливо їх нормальне функціонування та фінансове оздоровлення в умовах економічної кризи.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>