XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кушнір Л.П. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АГРАРНОЇ КРЕДИТНОЇ КОРПОРАЦІЇ

Кушнір Леся Павлівна, асистент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АГРАРНОЇ КРЕДИТНОЇ КОРПОРАЦІЇ

В Україні сільськогосподарські товаровиробники великою мірою залежать від кредитів, особливо на етапі становлення. На даний час в українській банківській системі обсяг кредитного портфеля є недостатнім, щоб задовольнити повну потребу у кредитуванні сільськогосподарських підприємств. Тому комерційні банки не можуть і не бажають виділяти великі суми кредитів для не завжди прибуткової галузі - сільське господарство.

З метою удосконалення кредитних відносин між сільськогосподарськими підприємствами і кредитними установами, а також підтримки вітчизняного сільськогосподарського виробництва доцільно на державному рівні створити аграрну кредитну корпорацію.

Створення корпорації забезпечить виконання державної політики щодо формування і регулювання системи кредитування в агропромисловому виробництві. Крім того, це сприятиме розвитку конкурентоспроможного та ефективного підприємництва в сільських територіях.

Кабінет міністрів України виступає як засновник аграрної кредитної корпорації. Міністерство аграрної політики набуває права власності і користування контрольним пакетом акцій корпорації. Для формування статутного фонду використовуються ресурси, отримані від Міністерства фінансів України. Урядові структури представляються у цій системі кредитування як гарант надання пільгових сільськогосподарських кредитів.

Національний банк України - емісійний, кредитний, розрахунковий і касовий центр держави. Головним його завданням у цій структурі, і загалом у банківській системі, є регулювання та координація діяльності грошово-кредитної системи. Взаємовідносини центрального банку із комерційними фінансово-кредитними інституціями проявляються у постійному моніторингу банківської діяльності.

Національний банк надаватиме кредитні ресурси по нульовій ставці аграрній кредитній корпорації з цільовим використанням у сільськогосподарському виробництві. Корпорація надаватиме кредити сільськогосподарським товаровиробникам через систему сільських кредитних товариств. Останні представляють собою спілки, які створюються для задоволення потреб її членів у кредиті. Членами сільських кредитних товариств можуть бути сільськогосподарські товаровиробники - як фізичні особи, так і юридичні. Крім того, учасниками таких спілок можуть бути і підприємства аграрного машинобудування. Капітал сільського кредитного товариства формується за рахунок внесків його учасників, які у разі виходу з товариства когось із членів не повертається.

Участь страхових організацій в системі кредитування сільськогосподарських товаровиробників обумовлюється необхідністю страхування комерційних кредитів.

Створення аграрної кредитної корпорації передбачає розв'язання таких завдань: удосконалення кредитної політики; підтримка сільськогосподарських та інших видів діяльності в сільських територіях; підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників; залучення інвестицій у розвиток виробництва сільськогосподарської продукції; формування і розвиток системи сільських кредитних товариств.

Таким чином, запропонована структура аграрної кредитної корпорації є одним із способів створення системи кредитування сільськогосподарських підприємств України. Вона забезпечить формування ефективного підприємництва у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня прибутковості її учасників. Кредитні ресурси будуть доступними не лише сільськогосподарським підприємствам, але й сільському населенню.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>