ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Кушнір Л.П. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АГРАРНОЇ КРЕДИТНОЇ КОРПОРАЦІЇ

Кушнір Леся Павлівна, асистент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АГРАРНОЇ КРЕДИТНОЇ КОРПОРАЦІЇ

В Україні сільськогосподарські товаровиробники великою мірою залежать від кредитів, особливо на етапі становлення. На даний час в українській банківській системі обсяг кредитного портфеля є недостатнім, щоб задовольнити повну потребу у кредитуванні сільськогосподарських підприємств. Тому комерційні банки не можуть і не бажають виділяти великі суми кредитів для не завжди прибуткової галузі - сільське господарство.

З метою удосконалення кредитних відносин між сільськогосподарськими підприємствами і кредитними установами, а також підтримки вітчизняного сільськогосподарського виробництва доцільно на державному рівні створити аграрну кредитну корпорацію.

Створення корпорації забезпечить виконання державної політики щодо формування і регулювання системи кредитування в агропромисловому виробництві. Крім того, це сприятиме розвитку конкурентоспроможного та ефективного підприємництва в сільських територіях.

Кабінет міністрів України виступає як засновник аграрної кредитної корпорації. Міністерство аграрної політики набуває права власності і користування контрольним пакетом акцій корпорації. Для формування статутного фонду використовуються ресурси, отримані від Міністерства фінансів України. Урядові структури представляються у цій системі кредитування як гарант надання пільгових сільськогосподарських кредитів.

Національний банк України - емісійний, кредитний, розрахунковий і касовий центр держави. Головним його завданням у цій структурі, і загалом у банківській системі, є регулювання та координація діяльності грошово-кредитної системи. Взаємовідносини центрального банку із комерційними фінансово-кредитними інституціями проявляються у постійному моніторингу банківської діяльності.

Національний банк надаватиме кредитні ресурси по нульовій ставці аграрній кредитній корпорації з цільовим використанням у сільськогосподарському виробництві. Корпорація надаватиме кредити сільськогосподарським товаровиробникам через систему сільських кредитних товариств. Останні представляють собою спілки, які створюються для задоволення потреб її членів у кредиті. Членами сільських кредитних товариств можуть бути сільськогосподарські товаровиробники - як фізичні особи, так і юридичні. Крім того, учасниками таких спілок можуть бути і підприємства аграрного машинобудування. Капітал сільського кредитного товариства формується за рахунок внесків його учасників, які у разі виходу з товариства когось із членів не повертається.

Участь страхових організацій в системі кредитування сільськогосподарських товаровиробників обумовлюється необхідністю страхування комерційних кредитів.

Створення аграрної кредитної корпорації передбачає розв'язання таких завдань: удосконалення кредитної політики; підтримка сільськогосподарських та інших видів діяльності в сільських територіях; підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників; залучення інвестицій у розвиток виробництва сільськогосподарської продукції; формування і розвиток системи сільських кредитних товариств.

Таким чином, запропонована структура аграрної кредитної корпорації є одним із способів створення системи кредитування сільськогосподарських підприємств України. Вона забезпечить формування ефективного підприємництва у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня прибутковості її учасників. Кредитні ресурси будуть доступними не лише сільськогосподарським підприємствам, але й сільському населенню.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>