XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузнецова Г.В., к.т.н. Фесун М.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА І РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Студент, Кузнецова Г. В.

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник: к.т.н., доцент Фесун  М.М.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  І РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

            В ринковій економіці вирішальним фактором  комерційного успіху товару є його конкурентоспроможність. Це багатоаспектне поняття яке означає відповідність товару умовам ринку, конкретним потребам споживачів не тільки по своїм якісним, технологічним, економічним та естетичним параметрам  але й по комерційним та іншим умовам його реалізації.

         Конкурентоспроможність товару - сукупність споживчих властивостей товару, які визначають його відмінність від інших товарів аналогів по ступеню та рівню задоволення потреб покупців та витрати на його придбання.

         Конкурентоспроможність товару - здатність продукції бути більш привабливою для споживача в порівнянні з іншими виробами аналогічного виду.   

         Конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки в результаті порівняння, і тому є відносним показником. Вона являє собою характеристику товару, що відображає його відмінність від товару - конкурента щодо ступеню задоволення конкурентної суспільної потреби.

         Конкурентоспроможність визначається сукупністю властивостей цієї продукції, які входять до складу її якості та важливих для споживача, визначає витрати споживача щодо придбання, споживання (експлуатації) та утилізації продукції.

         Оцінка конкурентноспроможності починається з визначення мети дослідження: якщо необхідно визначити стан даного товару в ряді аналогічних, то достатньо провести їхнє пряме порівняння з найважливішим параметрам; якщо метою дослідження є оцінка перспектив збуту товару на конкретному ринку, то в аналізі повинна використовуватися інформація, включаюча відомості про вироби, що вийдуть на ринок у перспективі, а також відомості про зміну діючих в країні стандартів та законодавства, динаміки споживчого попиту.

         Незалежно від мети дослідження, основою оцінки конкурентноспроможності є вивчення ринкових умов, що повинно впроваджуватися постійно, як до початку розробки нової продукції, так і в ході її реалізації. Завданням є відокремлення тієї групи факторів, що впливають на формування попиту в певному секторі ринку: розглядаються зміни в вимозі постійних замовників продукції; аналізуються напрямки  розвитку аналогічних розробок; розглядаються сфери можливого використання продукції; аналізується коло постійних покупців. Викладене вище, являє собою комплексне дослідження ринку. Особливе місце у вивченні ринку є довгострокове прогнозування його розвитку, пов'язане з  тривалістю здійснення розробки та впровадження багатьох видів продукції.

         На основі вивчення ринку та вимог покупців обирається продукція, з якої буде проводитися аналіз або формулюються вимоги до майбутнього виробу, а далі визначається номенклатура параметрів, що беруть участь в оцінці.

         При аналізі повинні використовуватися ти ж критерії, якими оперує споживач, обираючи товар.         

Щодо  кожної з груп параметрів, проводиться порівняння, що показує  наскільки ці параметри близькі до відповідного параметру потреби.

         Аналіз конкурентноспроможності починається з оцінки нормативних параметрів. Якщо хоча б один з них не відповідає рівню, що предписан діючими нормами та стандартами, то подальша оцінка конкурентноспроможності продукції недоцільна, незалежно від результату

порівняння з іншим параметрам. В тої же час, перевищення норм та стандартів і законодавства не може розглядатися як перевага продукції, оскільки з точки зору споживача вона часто є даремною і  споживчої вартості не збільшує. Виключення можуть скласти випадки, коли покупець зацікавлений в деякому перевищенні діючих норм та стандартів у розрахунку на ужорсточення їх у майбутньому.

         Далі виробляється підрахунок  групових показників, що в кількісній формі виокремлюють розбіжність між  аналізуємою продукцією та потребою щодо даної групи параметрів і дозволяє судити про ступінь задоволення потреби в цій групі.          Розраховується інтегральний показник, що використовується для оцінки конкурентноспроможності продукції що аналізується щодо усіх розглядаємих груп параметрів в цілому. Результати оцінки конкурентноспроможності використовуються для вироблення висновку щодо неї, а також - для вибору шляхів оптимального підвищення конкурентноспроможності продукції для розв'язання ринкових завдань.

         Проте, факт високої конкурентноспроможності самого виробу є лише необхідною умовою реалізації цього виробу на ринку в заданому обсязі. Слідує також враховувати форми та методи  обслуговування, наявність реклами, торговельне відношення та інше. В результаті оцінки конкурентноспроможності продукції можуть бути вжиті наступні рішення: зміна складу, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів),  зміна порядку проектування продукції; зміна технології виготовлення продукції, засобів, методів випробувань, системи контролю якості виготовлення, зберігання, упаковки, транспортування; зміна цін на продукцію, цін на послуги; щодо обслуговування, зміна структури та розміру інвестицій в розробку, виробництво і збут продукції; зміна структури і обсягу коопераційних поставок при виробництві продукції та цін на сировину виробу  та складу обраних постачальників; зміна системи стимулювання постачальників; зміна структури імпорту та видів продукції, яка імпортується. Принципи і методи оцінки конкурентноспроможності можуть бути використані для обґрунтування рішень, що приймаються при: комплексному вивченні ринку та виборі напрямків комерційної діяльності підприємства; встановленні цін на продукцію; відборі продукції при закупці через тендери торги; підготовці технологічних завдань щодо створенню нових видів продукції; вирішенні питання про включення в експортну програму та знятті продукції з експорту, або її поліпшенні; підготовка інформації для реклами продукції; рішення питання про доцільність патентування та підтримання патенту в дії; розробці заходів щодо стимулювання розробників та постачальників.

          Вибір номенклатури параметрів, що використовуються при оцінці конкурентноспроможності.

         Оцінка конкурентноспроможності ґрунтується на порівнянні характеристик, продукції що аналізується з конкретною потребою та виявленні  їхньої відповідності один одному. Для об'єктивної оцінки необхідно використовувати ті ж критерії, якими оперує споживач, обираючи товар на ринку.

         Отже, повинна бути вирішена задача визначення номенклатури параметрів, підлягаючих аналізу та вагомих, з точки зору споживача.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>