XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузнєцова К.О. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Кузнєцова К.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

         Система регулювання фондового ринку має охоплювати всіх учасників фондового ринку і забезпечувати здійснення ними своєї діяльності відповідно до встановлених правил. В Україні ця система пройшла два етапи: період 1991-1995 рр. - головним регулюючим органом із боку держави було Міністерство фінансів, що проводило роботи зі створення фондового ринку та його нормативно-методологічним забезпеченням; період з 1995 року - прийняття Указ Президента України «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)» [1].

         Загалом, слід відмітити, що система регулювання ринку цінних паперів охоплює: регулятивні органи; регулятивні функції та процедури (реєстраційні, ліцензійні, наглядові); законодавчу інфраструктуру ринку (регулятивні норми); етику фондового ринку; традиції та звичаї.

         На сьогодні в Україні функції державного регулювання ринку цінних паперів розподілені між такими групами органів:

•1)     Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України -  забезпечення загальних засад державного регулювання;

•2)     ДКЦПФР - формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики з розвитку й функціонування ринку цінних паперів;

•3)     державні органи, які здійснюють контроль або функції управління на ринку цінних паперів України (Міністерство фінансів, Національ­ний банк України тощо);

•4)     державні органи, що виконують спеціальні функції контролю та нагляду за дотриманням законодавства (Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура тощо).

         Функціями ДКЦПФР як найважливішого органа державного регулювання фондового ринку є: визначення вимог щодо випуску та обігу цінних паперів; видання дозволів на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України; реєстрація випуску цінних паперів; встановлення вимог та стандартів щодо обов'язкового надання інформації емітентами; участь в розробці та винесення на розгляд проектів актів законодавства, що регулюють питання розвитку ринку цінних паперів України; організація виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери та ін.

         У 2008 р. ДКЦПФР зареєстровано випуски цінних паперів на суму 153,05 млрд.грн, у тому числі: акцій - 46,14 млрд.грн; облігацій підприємств - 31,35 млрд.грн; інвестиційних сертифікатів - 65,37 млрд.грн; облігацій місцевих позик - 974,00 млн.грн тощо. Комісією проаналізовано 6688 регулярних річних інформацій відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій, в тому числі 109 емітентів банків, 2145 емітентів-суб'єктів малого підприємництва [2].

         Фондовий ринок України ще перебуває на стадії становлення та активно розвивається, тому на нинішньому етапі державної політики перед органами регулювання стоять такі важливі завдання, як: подолання роздрібненості функцій органів, що регулюють ринок; створення жорсткої регулятивної інфраструктури та її правової бази для обмеження ризиків; введення єдиної загальноприйнятої класифікації цінних паперів; гармонізація українських і міжнародних стандартів; організації податкового законодавства щодо інвестицій; упорядкування, систематизація правової бази тощо.

Література:

•1. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. [Текст] / Д.М.Стеченко - К.: Знання, 2007. - 271 с.

•2. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] - 2009. - Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/.

e-mail: kuznecova@voliacable.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>