XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.ю.н. Буткевич О.В. ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВИКЛЮЧНІЙ (МОРСЬКІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ.

к.ю.н. Буткевич О.В., в.о. завідувача кафедри цивільно-правових та господарсько-правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У ВИКЛЮЧНІЙ (МОРСЬКІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

            З метою забезпечення суверенних прав України на розвідку, експлуатацію, збереження живих ресурсів та управління ними у виключній (морській) економічній зоні України чинним законодавством запроваджується спеціальний режим господарювання. Зазначений режим встановлюється Законом України від 16.05.1995 р. „Про виключну (морську) економічну зону України" який прийнятий на основі положень Конвенції ООН по морському праву 1982 року (була ратифікована Законом України від 3 червня 1999 р. „Про ратифікацію та Угоди про імплементацію Частини ХІ Конвенції ООН з морського права 1982 р"). та його загальні умови передбачаються ст.411 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. Визначення особливостей спеціального режиму господарювання у виключній (морській) економічній зоні України є актуальним на сьогоднішній день оскільки має важливе значення для суб'єктів господарювання України та іноземних суб'єктів господарювання, він передбачає запровадження як певних обмежень так і пільгових умов для окремих суб'єктів господарювання (при укладенні угод про розподіл продукції).

            Аналізуючи спеціальний режим господарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні України слід звернути увагу на певні особливості.

Зазначений режим вводиться на спеціальній території, а саме: у виключній (морській) економічній зоні України - це морські райони, зовні прилеглі до територіального моря України, включаючи райони навколо островів. Ширина виключної (морської) економічної зони становить до двохсот морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

              На території виключної (морської) економічної зони України допускається діяльність інших держав, їх юридичних та фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб України та міжнародних організацій. Чинним законодавством України для них передбачається ряд прав, які вони можуть реалізувати на території виключної (морської) економічної зони України. Але такі права мають ряд обмежень, запровадження яких пов'язано з необхідністю забезпечити захист суверенних прав України на розвідку, експлуатацію, збереження живих ресурсів та управління ними у виключній (морській) економічній зоні.

         Іноземні юридичні та фізичні особи мають право на підставі міжнародних угод вести промисел рибних та інших живих ресурсів, а також проводити дослідження, розвідку та інші операції, пов'язані з таким промислом згідно Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 р. №1490. Юридичні та фізичні особи України при промислі та використанні рибних ресурсів повинні отримати дозвіл, який засвідчує право користувача на спеціальне використання визначених водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів (виділених квот) згідно Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.1996 р. №1192.          Юридичні та фізичні особи України та інших держав, міжнародні організації, відповідальні за утримання та експлуатацію штучних островів, установок і споруд зобов'язані забезпечувати утримання у належному стані постійних засобів попередження про їх наявність.          Усі держави, незалежно від їх географічного положення, їх юридичні і фізичні особи, а також міжнародні організації мають право проводити морські наукові дослідження лише за згоди спеціально уповноважених органів України відповідно до законодавства України і міжнародних договорів. Спеціально уповноважені органи України дають згоду на проведення морських наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні за умови, що ці дослідження проводяться лише у мирних цілях, для розширення знань про морське середовище на благо людства і не несуть загрози навколишньому природному середовищу.

              Суб'єкти господарювання у виключній (морській) економічній зоні України можуть укладати угоди про розподіл продукції згідно Закону України від 14.09.1999 р. „Про угоди про розподіл продукції" та отримувати пільги, передбаченні чинним законодавством України.

              Чинним законодавством України також встановлюються заборони. Так, захоронення у межах виключної (морської) економічної зони України відходів або інших матеріалів і предметів забороняється.

              Юридичні особи за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону України несуть відповідальність, встановлену статтями 22-26 Закону України від 16.05.1995 р. „Про виключну (морську) економічну зону України", якими передбачено санкції у вигляді штрафу, конфіскації засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено порушення, безоплатного вилучення незаконно видобутих ресурсів.

              Особливістю цього режиму також є спеціальні повноваження держави України щодо діяльності на території морської зони, спрямовані на забезпечення суверенних прав України. Україна у своїй виключній (морській) економічній зоні має: 1) суверенні права щодо розвідки, розробки і збереження природних ресурсів як живих, так і неживих у водах, що покривають морське дно, на морському дні та в його надрах, а також з метою управління цими ресурсами і щодо здійснення інших видів діяльності по економічній розвідці та розробці зазначеної зони, у тому числі виробництву енергії шляхом використання води, течій і вітру; 2)         юрисдикцію, передбачену відповідними положеннями цього Закону та нормами міжнародного права, щодо створення і використання штучних островів, установок і споруд, здійснення морських наукових досліджень, захисту та збереження морського середовища; 3) інші права, передбачені Законом України від 16.05.1995 р. „Про виключну (морську) економічну зону України", іншими законодавчими актами України та загальновизнаними нормами міжнародного права.

             

Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>