XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.ю.н., Хорватова О.О., Мазагаєв Ю.Ю. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

к.ю.н., доцент, Хорватова Оксана Олегівна

Приватний вищий навчальний заклад

«Європейський університет», м. Київ

студент магістратури Мазагаєв Юрій Юрійович

Юридичного факультету

Приватний вищий навчальний заклад

«Європейський університет», м. Київ

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

В державах Європи, які мають розвинену соціальну систему та ринкову економіку, неможливо уявити життєдіяльність без інституту страхування життя. Правове регулювання ринку страхування життя та організаційні умови його функціонування в усіх європейських державах відповідають стандартам Європейського союзу. Окрім того, економічний розвиток даних держав призвів до підвищення купівельної спроможності населення, наслідком якого стало підвищення кількості укладених договорів страхування життя з метою пенсійного забезпечення громадян. В Європі договори страхування життя та пенсійного страхування успішно конкурують з іншими засобами та інструментами недержавного пенсійного забезпечення. Фактично, це унікальний фінансовий інструмент, що гарантує особі виконання певних життєвих планів.

Проте, першопричини розвитку страхування життя, в тому числі й для юридичних осіб, не виглядають настільки оптимістичними. Однією із основних передумов впровадження страхування життя є негативна демографічна ситуація в більшості держав Європи. Старіння населення, збільшення співвідношення між працюючими та пенсіонерами - все це є головною причиною кризи системи пенсійного забезпечення ряду держав. У період з 1959 по 2011 рік демографічне навантаження особами пенсійного віку на кількість працездатного населення збільшилась у два рази [2].

У зв'язку з цим значення страхування життя, як одного із небагатьох інструментів недержавного пенсійного забезпечення складно переоцінити. Тим більше, коли мова йде про укладення договору страхування життя на підприємствах, де застрахованими особами виступають працівники юридичної особи. В практичній діяльності страхових компаній такі договори здобули назву корпоративні договори страхування життя. Проаналізуємо європейський досвід страхування життя для юридичних осіб.

Лідером корпоративного страхування життя на європейському просторі є Німеччина, адже 37 % працюючого населення охоплені даним видом страхування. Далі за Німеччиною йде Бельгія - 34% та Швейцарія - 33% [2]. В той же час, світовим лідером по кількості сплачених страхових платежів за договорами страхування життя на душу населення - 2500,00 - є Великобританія.

Проте, найбільш ефективно корпоративне страхування життя працює у Нідерландах, де найбільшою популярністю користуються корпоративні договори страхування життя, що включають в себе пенсійне забезпечення. Сьогодні у Нідерландах за корпоративними договорами страхування життя застраховано 91 % державних службовців [1]. В переважній більшості такі договори укладаються за ініціативою роботодавців на підставі колективних угод в окремих компаніях або на галузевому рівні. До того ж уряд Нідерландів вкрай зацікавлений у розвитку професійних систем укладання корпоративних договорів страхування життя й надає всебічну підтримку, в першу чергу законодавче регулювання та податкові пільги, власникам підприємств, які укладають такі договори на користь своїх працівників.

Якщо говорити про порядок сплати щорічних страхових платежів за корпоративними договорами страхування життя у Нідерландах - такі платежі сплачуються працівниками та роботодавцями на солідарній основі, при цьому, розмір майбутніх пенсійних виплат співвідноситься не з розміром щорічних страхових платежів, а з розміром заробітної плати конкретного працівника як застрахованої особи.

Також необхідно наголосити на тому, що у Нідерландах більшість працюючого населення, а саме 73%, при виборі між різноманітними інструментами недержавного пенсійного забезпечення, надають перевагу саме корпоративним договорам страхування життя [1].

Заслуговує на увагу досвід Польщі та Чехії в сфері укладення договорів страхування життя для юридичних осіб. Так, наприклад, у Польщі, після реформи соціального страхування 1999 року, було істотно зменшено значення першого рівня, який фінансувався за рахунок отримання коштів шляхом розподілу грошових пенсійних зборів, а основного значення було надано страхуванню життя як інструменту третього рівня польської пенсійної системи. Передусім увагу було приділено корпоративним договорам страхування життя. Внаслідок цього договори страхування життя для юридичних осіб стали популярним засобом як соціального, так і пенсійного забезпечення працівників підприємства. Страхові платежі по договорам страхування життя добровільно фінансуються роботодавцем і не зараховуються до бази обчислення внесків на соціальне страхування, є виробничими витратами роботодавця в розмірі до 7% винагороди за працю найманого працівника.

В Чехії добровільне корпоративне страхування життя стрімко розвивається завдяки податковим пільгам для підприємства, яке виступає в даному договорі як страхувальник. Цьому сприяють також інвестиції міжнародних страхових компаній та міжнародних банків розвитку [3].

Література:

•1.       Гайдаш Н., Клейн С. Пенсионная система Нидерландов: Журнал «Русский полис», № 9/21, 2001. - С. 6-11.

•2.       Международный опыт пенсионного реформирования: USAID «Развитие рынков капитала» [Электронный ресурс: http://www.capitalmarkets.kiev.ua/].

•3.       Бенешова Я. Досвід впровадження та розвитку інвестиційного страхування у Чехії. інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку // [Електронний ресурс: http://ufin.com.ua/].


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>