XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.юр.н. Кофанов А.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

к.юр.н. Кофанов А.В.
Київський національний університет внутрішніх справ

ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

У нашій країні більшість судово-медичних експертиз проводиться в державних судово-медичних установах, які входять до системи органів охорони здоров`я. Державна судово-медична служба представлена: районним, міжрайонним і міським судово-медичними експертами, призначеними з розрахунку: один експерт на 110000 міського населення чи на один або два і навіть три райони; обласними судово-медичними експертами; головним судово-медичним експертом Міністерства охорони здоров`я країни. Обласні та головний судово-медичний експерти очолюють відповідні заклади – бюро судово-медичної експертизи і є начальниками цих бюро. В адміністративно-господарському плані вони підпорядковані керівникам відповідних органів охорони здоров`я. В обласному бюро судово-медичної експертизи є такі структурні підрозділи: відділ судово-медичної експертизи трупів; відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб; відділ судово-медичної експертизи речових доказів (судово-медична лабораторія), до складу якої входять такі відділення: судово-медичної гістології; судово-медичної імунології; судово-медичної криміналістики; судово-медичної токсикології; судово-медичної цитології; відділ комісійних судово-медичних експертиз; відділ чергових судово-медичних експертів; організаційно-методичний відділ; міські, районні, міжрайонні відділення бюро судово-медичної експертизи; адміністративно-господарська частина з канцелярією та архівом. У науково-практичному і організаційному плані судово-медичні експерти підпорядковані вищому керівникові судово-медичної служби. Проведення судово-медичних експертиз може здійснюватись на підприємницьких засадах на підставі ліцензії, що видається МОЗ України. При проведенні судово-медичної експертизи можуть бути присутні: слідчий (за винятком випадків, коли здійснюється експертиза особи іншої статі, що супроводжується її оголенням); обвинувачуваний та інша особа (тільки з дозволу слідчого); лікарі лікувально-профілактичних закладів з дозволу слідчого. Об`єкти судово-медичної експертизи: потерпілі, обвинувачувані й інші особи (живі особи). Експертиза живих осіб є найчастішим видом судово-медичної експертизи, на частку якої припадає близько 80% усіх експертиз. При проведенні цієї експертизи експерт керується відповідними правилами. Приводами для експертизи осіб є: ушкодження і хвороби для встановлення характеру і ступеня тяжкості ушкоджень; стан здоров`я у випадках симуляції, дисимуляції, агравації; штучних хвороб, калічення, необхідність встановлення відсотку стійкої втрати працездатності, зараження венеричними хворобами; статеві стани для встановлення статі, статевої недоторканості, статевої зрілості, родів, абортів, вагітності, репродуктивної здатності; статеві злочини для встановлення насильницького статевого акту, розпусних дій, мужолозтва, статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості і т. ін.; трупи; Експертиза трупів становить близько 16% усіх експертиз. На експертизу згідно з відповідними правилами надходять: трупи осіб, які померли насильницькою смертю в результаті вбивства, самогубства чи нещасного випадку, або при підозрі на таку смерть; трупи осіб, які померли раптово в лікувальних закладах при невстановленому діагнозі в першу добу їх перебування; трупи невідомих осіб; трупи осіб, які померли в лікувальних закладах, у разі скарги родичів у органи прокуратури на неправильне лікування хворого; трупи новонароджених при підозрі на скоєння дітовбивства; розчленовані трупи і т. ін.; речові докази (їхня експертиза становить близько 5-6%). Речові докази – це предмети чи сліди, які можуть служити для виявлення обставин справи, встановлення чи спростування кримінальної дії, виявлення суті того, що відбулося. Процесуальне визначення речових доказів дане в КПК України. Речовими доказами можуть бути найрізноманітніші об`єкти. Найчастіше в судово-медичній практиці досліджуються об`єкти зі слідами крові, волосся, сперма, слина, молозиво, частини кісток, внутрішніх органів, тобто речові докази біологічного походження; матеріали кримінальних і цивільних справ, частка яких становить близько 1%. Суттєвим об`єктом експертизи можуть бути матеріали справ, коли слідчий чи суд надсилає експерту всю справу для вивчення і відповідей на поставлені запитання. Це застосовується в тих випадках, коли у справі зібрано багато різних медичних документів, чи є декілька, що суперечать один одному, експертних висновків, або експертиза розходиться з даними слідства і т. ін. Усі без винятку об`єкти досліджуються при призначенні експертизи тільки за постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора чи за ухвалою суду. Дослідження кожного об`єкта проводиться відповідно до спеціальних інструкцій, методичних вказівок, правил. затверджених Міністерством охорони здоров`я України. При судово-медичних експертизах має бути єдина організаційна основа, яка забезпечує, з одного боку, дотримання експертами вимог законодавства, а з іншого – проведення експертизи із застосуванням науково обґрунтованих методів дослідження. Таке значення мають чинні у системі судово-медичної експертизи інструктивно-методичні матеріали. Будь-яка судово-медична експертиза повинна бути належним чином оформлена у вигляді документа, який надходить до справи. При призначенні судово-медичного дослідження чи обстеження складається акт судово-медичного дослідження чи обстеження. Кожний акт складається із чотирьох розділів: вступу, дослідної частини, даних лабораторних методів дослідження і висновків. При призначенні експертизи оформляються висновки експерта, які також складаються із чотирьох розділів: вступу, обставин справи, дослідної частини та висновків. Ці документи повинні повністю відбивати те, що було виявлено, і давати науково обґрунтовані відповіді на поставлені питання. Бажано ілюструвати документи фотографіями, схемами, малюнками. Документи складаються у двох примірниках державною мовою без вживання спеціальних медичних термінів, без помарок, виправлень і скорочення слів. Висилаються документи не пізніше, ніж через три доби після закінчення всіх експертних досліджень на запит органів розслідування чи суду, а копія залишається у експерта (в бюро судово-медичної експертизи). На руки особі, яку освідчують, документи не видаються. Тривалість експертизи не повинна перевищувати одного місяця від дня отримання всіх необхідних для її проведення матеріалів.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>