XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.юр.н. Кофанов А.В. ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

к.юр.н. Кофанов А.В.
Київський національний університет внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Після закінчення проведення експертизи, ознайомившись з висновком експерта, слідчий має право його допитати з метою одержання роз'яснення або доповнення висновку (ст.201 КПК). Може виникнути питання, чим не відрізняється допит експерта від додаткової експертизи, отже у них одна й та ж сама основа призначення - неповнота або неясність експертного висновку. Розмежування їх в цій частині проводиться за такою ознакою: якщо для усунення неповноти або неясності висновку експерта потрібні додаткові дослідження, то повинна призначатися додаткова експертиза. Якщо відповіді експерта на додаткові питання не потребують додаткових досліджень, провадиться допит експерта.
Порядок допиту експерта не регламентовано законодавством. На практиці при допиті за аналогією застосовуються норми, що регулюють порядок допиту свідка, з урахуванням відмінностей їх процесуального стану.
Взагалі метою допиту експерта може бути:
1) усунення термінологічних або стилістичних непорозумінь (роз'яснення значення окремих виразів та термінів);
2) додаткова аргументація висновків (роз'яснення з приводу застосованої методики та процесів дослідження);
3) посилання на загальні положення певної галузі знань (наприклад, технічні характеристики конструкції вогнепальної зброї);
4) встановлення нових обставин справи, коли проведення нових досліджень не потрібно тощо.
Про допит експерта складається протокол, який пред'являють обвинуваченому (підозрюваному) разом з іншими матеріалами експертизи.
Як відомо, кримінально-процесуальне законодавство не передбачає показань експерта в якості окремого виду доказів. В зв'язку з цим виникає питання про їх процесуальний статус. В юридичній літературі висловлена думка, що показання експерта є доповненням, продовженням його висновку, виступають як його складова частина [1]. Деякі автори заперечують цьому, зазначаючи, що допит робиться в інший процесуальній формі [2].
Тому він не може бути продовженням експертизи, відповідно тому як допит, наприклад, спеціаліста і понятого не є продовженням відповідної слідчої дії, навіть коли ними роз'яснюються ті ж самі факти, що викладені у протоколі цієї слідчої дії. Однак ця прогалина існує і по сьогодення, тому здається буде доречно, щоб законодавчий орган прямо вказав у законі про процесуальний статус цих показань.
Література:
1. Узагальнення практики проведення судових експертиз в кримінальному судочинстві. 25.12.1996.
2. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 208 с. - (Б-ка слідчого). – С . 122.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>