XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.юр.н. Кофанов А.В. ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ Х-КИ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

к.юр.н. Кофанов А.В.     

Київський національний університет внутрішніх справ

ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ Х-КИ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Ініціюючі (первинні) ВР - високочутливі ВР, які використовуються для виклику вибухових перетворювань в зарядах інших ВР (капсулях-детонаторах, запалах, електродетонаторах). Характерною особливістю ініціюючих ВР є те, що для викликання їх вибуху у формі детонації необхідний незначний зовнішній вплив (удар, накіл, тертя, нагрів тощо), сам процес вибуху відрізняється дуже малим періодом нарощення швидкості до максимального значення - значно меншим, ніж у інших типів ВР. Завдяки цій властивості для викликання вибуху бризантних ВР необхідний дуже невеликий заряд ініціюючої ВР. До найбільш розповсюджених ініціюючих ВР належать азид свинцю, фульминат ртуті (гримуча ртуть), тетранітрорезорцинат свинцю (ТНРС) та тетразен. Бризантні (вторинні) ВР - відносно менш чутливі і застосовуються як розривні заряди у боєприпасах та підривних засобах. На відміну від ініціюючих мають меншу сприйнятливість до зовнішніх впливів та більший період нарощення швидкості розкладання до максимального значення. Крім того, горіння вторинних ВР стійке і переходить у детонацію лише під час вибуху ініціюючої ВР або через особливі умови: висока температура, велика маса, високий тиск, горіння в замкненому об'ємі. До характерних представників бризантних ВР, які випускаються промисловістю, належать: індивідуальні ВР - тротил, тетрил, гексоген, октоген, пентаеритриттетранітрат (ТЕН), нітрогліцерин, пікринова кислота, динітронафталін; суміші ВР на їхній основі; суміші ВР на основі аміачної селітри - амоніти різних марок (суміші з тротилом, гексогеном, динітронафталіном та різними невибуховими компонентами), динамони (суміші з невибуховими пальними компонентами: деревним борошном, нафтопродуктами тощо), детоніти та вугленіти (суміші з нітрогліцерином, діетиленглікольдинітратом). Метальні ВР (порохи та ракетні палива) застосовуються, як правило, для метання снарядів, куль (вогнепальна зброя) та утворення реактивної сили (ракети). Основною формою вибухового перетворювання метальних ВР є стійке горіння, яке не переходить у детонацію навіть за умов, характерних для вторинних ВР. Швидкість їх горіння може складати від декількох міліметрів до сотень метрів на секунду і залежить від хімічного складу, фізичного стану та умов використання (горіння на відкритому повітрі, у закритому або напівзакритому об'ємі). До метальних ВР належать порохи та суміші твердого ракетного палива. Порохи, що випускаються промисловістю, бувають димні та бездимні, які, в свою чергу, поділяються на піроксилінові та балістичні. Димні порохи являють собою механічні суміші окисника (нітрату калію) та пальних речовин (деревного вугілля та сірки) і застосовуються в засобах займання, передачі вогневого імпульсу, метальних, вибивних зарядах, піротехнічних сумішах.

Ініціюючі (первинні) ВР - високочутливі ВР, які використовуються для виклику вибухових перетворювань в зарядах інших ВР (капсулях-детонаторах, запалах, електродетонаторах). Характерною особливістю ініціюючих ВР є те, що для викликання їх вибуху у формі детонації необхідний незначний зовнішній вплив (удар, накіл, тертя, нагрів тощо), сам процес вибуху відрізняється дуже малим періодом нарощення швидкості до максимального значення - значно меншим, ніж у інших типів ВР. Завдяки цій властивості для викликання вибуху бризантних ВР необхідний дуже невеликий заряд ініціюючої ВР. До найбільш розповсюджених ініціюючих ВР належать азид свинцю, фульминат ртуті (гримуча ртуть), тетранітрорезорцинат свинцю (ТНРС) та тетразен. Бризантні (вторинні) ВР - відносно менш чутливі і застосовуються як розривні заряди у боєприпасах та підривних засобах. На відміну від ініціюючих мають меншу сприйнятливість до зовнішніх впливів та більший період нарощення швидкості розкладання до максимального значення. Крім того, горіння вторинних ВР стійке і переходить у детонацію лише під час вибуху ініціюючої ВР або через особливі умови: висока температура, велика маса, високий тиск, горіння в замкненому об'ємі. До характерних представників бризантних ВР, які випускаються промисловістю, належать: індивідуальні ВР - тротил, тетрил, гексоген, октоген, пентаеритриттетранітрат (ТЕН), нітрогліцерин, пікринова кислота, динітронафталін; суміші ВР на їхній основі; суміші ВР на основі аміачної селітри - амоніти різних марок (суміші з тротилом, гексогеном, динітронафталіном та різними невибуховими компонентами), динамони (суміші з невибуховими пальними компонентами: деревним борошном, нафтопродуктами тощо), детоніти та вугленіти (суміші з нітрогліцерином, діетиленглікольдинітратом). Метальні ВР (порохи та ракетні палива) застосовуються, як правило, для метання снарядів, куль (вогнепальна зброя) та утворення реактивної сили (ракети). Основною формою вибухового перетворювання метальних ВР є стійке горіння, яке не переходить у детонацію навіть за умов, характерних для вторинних ВР. Швидкість їх горіння може складати від декількох міліметрів до сотень метрів на секунду і залежить від хімічного складу, фізичного стану та умов використання (горіння на відкритому повітрі, у закритому або напівзакритому об'ємі). До метальних ВР належать порохи та суміші твердого ракетного палива. Порохи, що випускаються промисловістю, бувають димні та бездимні, які, в свою чергу, поділяються на піроксилінові та балістичні. Димні порохи являють собою механічні суміші окисника (нітрату калію) та пальних речовин (деревного вугілля та сірки) і застосовуються в засобах займання, передачі вогневого імпульсу, метальних, вибивних зарядах, піротехнічних сумішах.До складу бездимних порохів входять такі бризантні ВР, як піроксилін, нітрогліцерин, динітрогліколь та інші нітроефіри, динітробензол, тротил, гексоген. Піроксилін - основна складова частина піроксилінових порохів, а також баліститів; нітрогліцерин та інші нітроефіри використовуються для виготовлення баліститів. Суміші твердого ракетного палива являють собою складні композиції, які складаються з окисника, пального і пов'язувача (пальнопов'язувача). До їхнього складу можуть входити перхлорат амонію, тротил, ТЕН, гексоген, октоген тощо. Піротехнічні суміші (ПС) - використовуються для створювання світлового, димового, звукового ефектів при горінні та являють собою механічні суміші, основними компонентами яких є неорганічні окисники, пальне (органічні або металеві горючі речовини) та в'язка речовина. Застосовуються в боєприпасах освітлювальної, сигнальної, запалювальної дії, а також у різних піротехнічних засобах. Компоненти та їх співвідношення вибираються залежно від призначення ПС для забезпечення заданого ефекту горіння (або вибуху) при певних характеристиках піротехнічного елемента. Основним видом вибухового перетворювання ПС є горіння, яке може відбуватися з різними швидкостями: від часток міліметрів на секунду до сотень метрів на секунду, що забезпечує мінімальні вибухові властивості. Але деякі речовини при певних умовах здатні до детонації і мають порівняно високу чутливість до зовнішніх впливів. Спроможність ПС до. детонації визначається, насамперед, наявністю провідника вибуху (детонації) - індивідуальної речовини, здатної до екзотермічної реакції саморозкладу (наприклад, аміачної селітри, хлорату калію тощо). В криміналістичній експертизі ВР та продуктів вибуху більш прийнятною та зручною є класифікація за хімічною природою та складом. Згідно з цією класифікацією ВР можна розподілити таким чином: полінітроароматичні сполуки (C-NO2) - найбільш важливий клас бризантних ВР. До них належать: тринітротолуол (ТНТ), динітробензол, динітротолуол, пікринова кислота, тетрил тощо;  нітроаміни (N-NO2) - бризантні ВР, важливішими представниками яких є тетрил, гексоген, октоген; азотнокислі ефіри (нітрати) спиртів або вуглеводнів (O-NO2), які, в свою чергу, поділяються на азотнокислі ефіри целюлози - піроксилін, нітроцелюлоза та азотнокислі ефіри спиртів - нітрогліцерин, діетиленглікольдинітрат, ТЕН; вибухові суміші - суміші окисника з ВР та горючою речовиною, а саме: аміачно-селітрові вибухові суміші; вибухові суміші на основі азотнокислих ефірів; суміші на основі хлоратів і перхлоратів; вибухові суміші на основі рідких окисників; солі металів - гримуча ртуть, азид свинцю, ТНРС.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>