XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.юр.н. Кофанов А.В. ЗБИРАННЯ ОДОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

к.юр.н. Кофанов А.В.           

Київський національний університет внутрішніх справ

ЗБИРАННЯ ОДОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Збирання слідів запаху людини може здійснюватися в процесі різних слідчих і інших як процесуальних так і непроцесуальних дій. Найчастіше ця робота здійснюється в рамках огляду місця  події чи проведення інших різновидів слідчого огляду: огляду приміщення, огляду місцевості, огляду речових джерел інформації, у тому числі документів, огляду трупа людини, слідчого огляду, огляду транспортного засобу, трупа тварини і інших речових джерел інформації. Не виключається збирання слідів запаху людини в процесі різних видів судового і навіть непроцесуального огляду. Великі можливості для збирання слідів запаху людини є в процесі виїмки, обшуку, слідчого експерименту, перевірки показань на місці і деяких інших слідчих і судових дій, а також ряду непроцесуальних дій, наприклад, при затримці підозрюваного чи проведенні оперативних заходів. Зразки запаху людини можуть бути отримані як слідчим у процесі відповідної слідчої дії, так і експертом у підготовчій частині експертного дослідження. Не виключається і негласне одержання зразків запаху людини одорологістом чи іншим непроцесуальним ініціатором одорологічного дослідження. Однак не слід забувати, що непроцесуальне збирання слідів і одержання зразків запаху людини ускладнює подальше використання одорологічної інформації в кримінальному судочинстві. Тактика проведення слідчих і судових дій, у процесі яких планується збирання слідів запаху людини, має відповідні особливості. Наприклад, при огляді місця події дотримується визначена послідовність збирання й особистого дослідження речових джерел інформації. У випадку екстреного виїзду на місце події слідчо-одорологічної групи, насамперед, застосовуються собаки-детектори для поза лабораторного дослідження слідів запаху людини шляхом переслідування злочинця по його слідах запаху на місцевості пошуку, чи слідами запаху приналежних йому речей, предметів. У цих цілях після виконання орієнтуючої та оглядової фотозйомки чи відеозйомки місця події відбирають ймовірні сліди ніг злочинця, осіб що входять на місце події чи виходять з нього або знаходяться на місці події, але непридатні для наступного трасологічного чи іншого дослідження. Можуть використовуватися в цих цілях і знаряддя здійснення злочину, або інші предмети, залишені чи кинуті злочинцем на місці події. У той же час у даній ситуації можливі і помилки, якщо зазначені речі знаходилися в досить тривалому контакті з тілом не злочинця, а іншої особи. Факт даного позалабораторного одорологічного дослідження і всі переміщення специаліста-кінолога із собакою-детектором по місцю події повинні фіксуватися в протоколі огляду. Після цього приступають до збирання  слідів запаху людини. Після розкладки уніфікованих запахоносіїв на ймовірні первинні носії слідів запаху людини (сліди ніг, рук злочинця, знаряддя здійснення злочину й ін.) можуть бути проведені дії по збиранню інших мікрооб'єктів, а також інших різновидів речових джерел інформації. Крім дотримання даної черговості роботи з речовими джерелами інформації, як свідчить узагальнення практики, найбільше практично значимим є дотримання наступних рекомендацій: забезпечення належної дезодоризації застосовуваних технічних засобів; здійснення контролю за відсутністю у особи, що працює зі слідами чи зразками запаху людини, різких фонових запахів (тютюну, алкоголю, нафтопродуктів, косметики, лікарських препаратів і ін.); першочергове - вдягання стерильних гумових рукавичок і подальше виконання всіх операцій по роботі зі слідами і зразками запаху людини тільки в них; необхідність збирання зразків різких фонових запахів, властивому навколишньому середовищу, у якому здійснюється робота зі слідами чи зразками запаху людини. Практика свідчить, що тривале перебування в гумових рукавичках при досить високій чи низькій температурі (у сильну жару чи мороз) майже неможливо. Крім того, приблизно через 30 хв. індивідуальний запах людини проникає навіть через гумові рукавички. Враховуючи сказане, рекомендується періодично змінювати рукавички, а при екстремальних кліматичних умовах - працювати оголеними руками чи в інших (приміром, шкіряних рукавичках при низькій температурі), за допомогою пінцетів. Для ефективного пошуку ймовірних носіїв слідів запаху людини доцільно попередньо змоделювати подію, що сталася, й представити, де і на яких об'єктах можуть виявитися сліди індивідуального запаху злочинця чи іншої цікавлячої слідство особи.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>