XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лапка Я.Я., к.е.н. Кравець А.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Лапка Я.Я.

Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

Науковий керівник: к.е.н. Кравець А.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Економічна криза негативно вплинула на українську економіку. Темп росту інфляції в країні складає близько 12 % і є одним з найвищих серед європейських країн. У 2009 році  гривня знецінилась приблизно на 38 % відносно долара США. Це вплинуло на падіння обмінного курсу, банківський ринок опинився на межі виживання, зменшився ВВП держави,  а також знизилась платоспроможність населення. Всі ці фактори негативно вплинули на розвиток фінансових ринків, зокрема й на ринок страхування.    

На вітчизняному страховому ринку в першій половині 2010 року спостерігалися тенденції, характерні для фінансового сектору в цілому. Зниження рівня платоспроможності населення й довіри до фінансових установ призвели до суттєвого зменшення попиту на страхові послуги. Цьому також сприяло зменшення банківської активності у сфері споживчого, іпотечного та автокредитування, що значно звузило клієнтську базу страхових компаній [1].

Згідно даних Держфінпослуг, валова сума страхових премій за I квартал 2010 року, становила 4697,7 млн. грн. З цієї суми: 1297,9 млн. грн. (27,6 %) склали премії, що надійшли від фізичних осіб; 2067 млн. грн. (44 %) - премії, що надійшли від юридичних осіб; решта 1332,8 млн. грн. (28,4 %) - премії, від перестрахувальників. За січень-березень 2010 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя, становила 4533,1 млн. грн. (96 % від загальної суми страхових премій), а з страхування життя  - 164,6  млн. грн.

У порівнянні з відповідним кварталом 2009 року, обсяг чистих страхових премій у І кварталі 2010 року зменшився на 12,7 %, в абсолютній величині на  399,2 млн. грн. По всіх видах страхування змінився склад лідерів ринку. Найбільш активними на ринку є страхові компанії з іноземними інвестиціями. На думку аналітиків, така тенденція спостерігатиметься і надалі.

Розглянемо детальніше розвиток на ринку ризикових видів страхування,  зокрема автострахування та медичного страхування. На нашу думку, цих два напрями є не достатньо розвинутими в державі але з огляду на іноземну практику перспективними. 

У 2010 році ринок автострахування, зазнав істотного негативного впливу економічної кризи, скорочення обсягів ринку досягло 30 %. Стрімке падіння страхових премій у першому півріччі 2010 року було обумовлене скороченням обсягів залучення страхових премій за добровільними видами автострахування.

Надходження валових премій з добровільного страхування наземного транспорту за І квартал 2010 року скоротилися на 11,5 % у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склали 745,6 млн. грн. На початок другого кварталу 2010 року розмір чистих страхових премій, що надають послуги з добровільного страхування, склав 661,9 млн. грн., а розмір чистих страхових виплат - 468,3 млн. грн. При цьому рівень витрат на ведення автострахового бізнесу в Україні у 2010 році зріс майже у півтора рази. Скорочення залучень страхових премій при одночасному збільшенні витрат пов'язаних із виплатою страхових відшкодувань страховими компаніями, негативно вплинули на їх платоспроможність та ліквідність.

Загалом прогнози аналітиків щодо розвитку ринку автострахування на 2011 рік є оптимістичними. Прогнозується зростання премій за добровільним та обов'язковим страхуванням на 10-25 %  від рівня 2009 року [2].

На ринку добровільного медичного страхування спостерігалося посилення конкуренції, через заниження цін страховими компаніями на пропоновані послуги з медичного страхування. Страховики, що раніше залучали клієнтів за допомогою заниження тарифів, у 2010 році почали зазнавати фінансових труднощів. Для уникнення банкрутства, такі компанії почали  скорочувати об'єми продаж за добровільними страхуванням, відмовляти в оплаті медичних послуг і достроково розривати договори, що були укладені за заниженими тарифами. Така поведінка страхових компаній посилила недовіру населення до страхового ринку. Причинами недовіри населення є й те, що досі в державі немає  установи, яка б представляла інтереси страхувальників, а також відсутній фонд гарантування страхових вкладів.

Загалом, за оцінками аналітиків [3], істотне зростання ринку медичного страхування можливе після введення норми обов'язкового медичного страхування, яке оплачуватиме роботодавець. Головною перевагою такої реформи буде її масовість, що вплине на зниження тарифів за цим видом страхування.

Щодо страхування життя, то за даними Держфінпослуг, розмір валових страхових виплат зі страхування життя за січень - березень 2010 року         склав 13,6 млн. грн., що на 15 % менше у порівнянні з відповідним періодом 2009 року. На ринку страхування життя накопичувальні договори укладають в середньому на 10 і більше років. З 2001 року в Україні діє закон                     «Про страхування», який визначив умови проведення на ринку накопичувального страхування. Саме з цього року почався активний продаж полісів страхування життя, термін яких закінчуватиметься в 2011-2012 рр.

Проведений аналіз страхового ринку України,  дозволив виділити низку факторів, що сповільнюють розвиток ринку, зокрема: недосконалість існуючого страхового законодавства, однобічна інтегрованість (на рівні іноземних інвестицій в страхові компанії) з міжнародними ринками, низька захищеність вкладів страхувальників, незначна кількість на ринку посередників і брокерів, недовіра та низька платоспроможність населення, ненадійність та невисока ліквідність цінних паперів в активах компаній, висока збитковість ведення страхового бізнесу в умовах економічної кризи, негативний вплив кризи на інші галузі економіки (близько 80 % страхових премій компанії залучають від юридичних осіб).

Для покращення ситуації на страховому ринку України, на нашу думку,  необхідно впроваджувати зміни на державному рівні та на рівні окремої страхової компанії. На рівні держави необхідно: сприяти удосконаленню чинного страхового законодавства, підтримувати розвиток на ринку посередників і страхових брокерів,  створити на ринку організацію, яка б представляла інтереси страхувальників. На рівні страховиків це - збільшення видів страхових продуктів, співпраця з міжнародними страховими організаціями в контексті запозичення досвіду та технологій ведення страхового бізнесу, чіткість у розрахунках страхових тарифів, ведення чесної конкуренції на ринку, націленість на клієнтів, а не на отриманні максимальних прибутків.

Отже, розвиток страхового ринку України повинен відбуватись як на рівні окремої страхової компанії, так і на рівні держави. При цьому необхідною передумовою поступу ринку є перш за все створення оптимального ринкового середовища для взаємодії між учасниками страхового процесу. По-друге, важливою складовою розвитку ринку є підвищення довіри населення до страхових компаній, через підвищення надійності вкладень страхувальників.

Література:

1. Вітчизняний страховий ринок України у І півріччі 2010 року [Електронний ресурс]: http://www.ufin.com.ua/.

2. Позднякова Л.О. Страховий ринок України в умовах фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/.

3. Соболь Р.Г. Розвиток страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи [Електронний ресурс]: http://www.kbuapa.kharkov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>