XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ларченко С.В., к.т.н. Гончаренко В.І. ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ларченко С.В.,
доц., к.т.н. Гончаренко В.І.

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Значна частина українських підприємств вже пристосувалася до роботи в умовах ринкової економіки і поступово починає поліпшувати економічні показники своєї роботи. Проте практично не ведеться робота із прогнозування ринкової кон'юнктури в майбутньому. Підприємства не мають можливості планувати свою діяльність на перспективу, визначати можливі тенденції зміни ринкової кон'юнктури й ураховувати їхній вплив на власні економічні показники роботи. Актуальним залишається питання розробки методики планування та оптимізації обсягу виробництва підприємства.
Великий внесок у рішення питань оптимізації виробничої діяльності підприємств внесли Волков В.Д., Блам Ю.Ш, Глотов В.В., Казанцева Н.В., Канторович Л.В. й інші вчені. Проте різні дослідники підходять до рішенню проблеми з різних сторін, комплексний підхід ще не вироблений. Цілісної методики оптимізації виробничої програми в умовах ринкової економіки ще не існує.
Метою дослідження є висвітлення можливості використання імітаційного моделювання для підвищення ефективності розробки виробничої програми.
Порядок одержання вихідних даних під час організації виробничого процесу підприємства є наступним: визначення виробничої програми; розподіл відвантаження для конкретних клієнтів підприємства; визначення програми закупівель; визначення кінцевих залишків продукції, сировини й матеріалів з урахуванням максимального задоволення попиту за допомогою оптимальної мобілізації потужностей підприємства.
Вся продукція підприємства підрозділяється на наступні типи, що відрізняються друг від друга принципом визначення обсягу виробництва: а) продукт; б) покупний напівфабрикат; в) напівфабрикат; г) супутні продукти.
Критерії розрахунку виробничої програми: 1) потреба у виробництві продукції (включає умовно-постійні потреби, нормативний приріст запасів, ранжируваний попит покупців і замовників, нормовані витрати при виробництві продукції); 2) можливості по задоволенню потреб у продукції підприємства (включає наднормативні запаси, власні потужності); 3) обмеження.
Етапи розрахунку виробничої програми підприємства: а) виробничі потужності підприємства збільшуються на величину наднормативних запасів продукції підприємства; б) формується виробнича програма для задоволення потреб підрозділів підприємства й забезпечення заданої величини нормованих залишків; в) аналізується можливість задоволення попиту клієнтів підприємства; г) перевірка потреби в зменшенні випуску супутніх продуктів [3].
Результати розрахунку групуються по наступних бюджетних блоках: відвантаження, виробництво, залишки, закупівлі.
Таким чином, створена модель є лише першим наближенням до вирішення проблеми розробки та оптимізації виробничої програми. Після розробки моделі потрібно провести перевірку її адекватності на практиці. На основі імітаційної моделі можна побудувати методи аналізу й прогнозування показників виробництва. Моделювання виробничих процесів дає змогу одержати стійкі схеми виробництва. Важливим є визначення періоду нестійкої роботи й усунення перекручування, внесеного статистичними даними такого періоду.
Література:
1. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. – М., 1990.
2. Терехов Л.Л., Шарапов А.Д., Берштейн А.С., Сиднев С.П. Математические методы и модели в планировании. — Киев: Высшая школа, 1981. — 282 с.
3. Щербаченко М.Г. Использование имитационного моделирования в процессе составления бюджета промышленного предприятия // http://www.cis2000.ru
e-mail: ipsvi4@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>