XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Ларченко С.В., к.т.н. Гончаренко В.І. ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ларченко С.В.,
доц., к.т.н. Гончаренко В.І.

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Значна частина українських підприємств вже пристосувалася до роботи в умовах ринкової економіки і поступово починає поліпшувати економічні показники своєї роботи. Проте практично не ведеться робота із прогнозування ринкової кон'юнктури в майбутньому. Підприємства не мають можливості планувати свою діяльність на перспективу, визначати можливі тенденції зміни ринкової кон'юнктури й ураховувати їхній вплив на власні економічні показники роботи. Актуальним залишається питання розробки методики планування та оптимізації обсягу виробництва підприємства.
Великий внесок у рішення питань оптимізації виробничої діяльності підприємств внесли Волков В.Д., Блам Ю.Ш, Глотов В.В., Казанцева Н.В., Канторович Л.В. й інші вчені. Проте різні дослідники підходять до рішенню проблеми з різних сторін, комплексний підхід ще не вироблений. Цілісної методики оптимізації виробничої програми в умовах ринкової економіки ще не існує.
Метою дослідження є висвітлення можливості використання імітаційного моделювання для підвищення ефективності розробки виробничої програми.
Порядок одержання вихідних даних під час організації виробничого процесу підприємства є наступним: визначення виробничої програми; розподіл відвантаження для конкретних клієнтів підприємства; визначення програми закупівель; визначення кінцевих залишків продукції, сировини й матеріалів з урахуванням максимального задоволення попиту за допомогою оптимальної мобілізації потужностей підприємства.
Вся продукція підприємства підрозділяється на наступні типи, що відрізняються друг від друга принципом визначення обсягу виробництва: а) продукт; б) покупний напівфабрикат; в) напівфабрикат; г) супутні продукти.
Критерії розрахунку виробничої програми: 1) потреба у виробництві продукції (включає умовно-постійні потреби, нормативний приріст запасів, ранжируваний попит покупців і замовників, нормовані витрати при виробництві продукції); 2) можливості по задоволенню потреб у продукції підприємства (включає наднормативні запаси, власні потужності); 3) обмеження.
Етапи розрахунку виробничої програми підприємства: а) виробничі потужності підприємства збільшуються на величину наднормативних запасів продукції підприємства; б) формується виробнича програма для задоволення потреб підрозділів підприємства й забезпечення заданої величини нормованих залишків; в) аналізується можливість задоволення попиту клієнтів підприємства; г) перевірка потреби в зменшенні випуску супутніх продуктів [3].
Результати розрахунку групуються по наступних бюджетних блоках: відвантаження, виробництво, залишки, закупівлі.
Таким чином, створена модель є лише першим наближенням до вирішення проблеми розробки та оптимізації виробничої програми. Після розробки моделі потрібно провести перевірку її адекватності на практиці. На основі імітаційної моделі можна побудувати методи аналізу й прогнозування показників виробництва. Моделювання виробничих процесів дає змогу одержати стійкі схеми виробництва. Важливим є визначення періоду нестійкої роботи й усунення перекручування, внесеного статистичними даними такого періоду.
Література:
1. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. – М., 1990.
2. Терехов Л.Л., Шарапов А.Д., Берштейн А.С., Сиднев С.П. Математические методы и модели в планировании. — Киев: Высшая школа, 1981. — 282 с.
3. Щербаченко М.Г. Использование имитационного моделирования в процессе составления бюджета промышленного предприятия // http://www.cis2000.ru
e-mail: ipsvi4@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>