XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ласкавчук Т.В. ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Ласкавчук Т.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Підготовка України до вступу в структури ЄС ставить перед органами самоврядування нові виклики - застосувати функціонування громадської адміністрації до стандартів, що панують у країнах Західної Європи. Фонд Розвитку Місцевої Демократії намагається активно підтримувати ці прагнення, проводячи серед українських  органів місцевого самоврядування інтенсивні вишколи, консалтинг у галузі управління в одиницях територіального самоврядування. Виконання органами самоврядування лише передбачених законом обов'язків є сьогодні недостатнім. Адміністрація і чиновники, які у ній працюють, надають місцевим громадам послуги, а отже, повинні будувати серед громадян позицію і авторитет адміністрації.

Принцип професійності у Польщі базується на трьох стандартах.

Стандарт 1: Гміна здійснює політику набору і оцінювання роботи працівників, спираючись на критерій професійності та за ангажування в роботу. Питання доступу до роботи є в реаліях місцевих громад у Польщі найважливішою справою окремих мешканців. Це спричиняє величезний тиск на місцеву адміністрацію у питанні добору кадрів із дотримання принципу «якщо ти мені це залагодиш, я тобі віддячу». Це сприяє творенню розгалужених кумівських стосунків. Окрім виразно корупційного характеру таких дій, їх наслідком є також пониження якості роботи місцевої адміністрації або повільніше підвищення якості її діяльності порівняно з можливістю. Розв'язання проблеми полягає у прийняті чітких принципів, які стосуються набору і оцінювання кадрів у оперті на критерій професійності. Таке вирішення також розбудовує здорову атмосферу в установі .

Стандарт 2:  Гміна дбає про постійне підвищення компетентності своїх працівників. У рамках підвищення кваліфікації працівники органів самоврядування також поповнюють свої знання на тему етики в місцевій адміністрації та всіх справ, що пов'язані з нею.  Постійна зміна умов реалізації громадських завдань вимагає підвищення кваліфікації працівників самоврядування. Особи, не підготовлені до реалізації покладених на них обов'язків, часто навіть у добрій вірі, діють у спосіб, який викликає протести з боку місцевої громади. Не маючи основної інформації  про головні завдання публічної адміністрації, вони просто не дотримуються їх у своїй роботі. Добре кваліфіковані працівники зможуть витримати зростання вимог, які ставляться перед органами самоврядування. Вони також зможуть у щоденній діяльності подбати про дотримання встановлених процедур роботи, зміцнюючи серед клієнтів установи переконання про кваліфікованість і неупередженість місцевої адміністрації.

Стандарт 3: Гміна має розроблені механізми систематичного покращення свого функціонування. Якість функціонування установи з'являється в результаті тривалого процесу циклічної діяльності, що спирається на цикл Демінга: «плануй - виконуй - перевіряй - дій». Для верифікації веденої діяльності необхідно збирати думки клієнтів та вживати коригувальні заходи. Добре діюча система спричиняє систематичне покращення функціонування.

У Міській адміністрації Красніка підвищення кваліфікації набуває різних форм. Організовуються як внутрішні навчання, які проводяться досвідченими працівниками адміністрації з більшим стажем, так і зовнішні навчання. Часто працівники направляються на обов'язкове навчання, спричинене необхідністю здобуття інформації про зміну в положеннях законодавства, що стосуються даної посади. Проведення зовнішніх навчань замовляється спеціалізованим зовнішнім установам на контрактній основі. Ці навчання відбуваються поза адміністрацією, в зовнішній навчальній установі, та і в приміщенні адміністрації. У додатку Ж наведений перелік навчальних установ Польщі, де працівники адміністрації отримують спеціалізацію «administracja».

Усі проведені навчання піддаються оцінці. У спеціально розробленій на потреби адміністрації анкеті, працівники, які пройшли навчання: здійснюють загальну оцінку навчання; оцінюють професійність того, хто провадить навчання і його уміння передавати знання; окреслюють, чи навчання було корисне в аспекті справ, які розглядаються на займаних ними посадах.

         У згаданій вище анкеті безпосереднім керівником ставиться оцінка за навчання, яке пройшов працівник. Ця оцінка здійснюється після місячного спостереження керівником за ефектами роботи працівника.

         Здійснення оцінок навчання має суттєве значення на вибір навчальних курсів у майбутньому. Працівники направляються на навчання, організовані тими фірмами, чий спосіб проведення навчання і оцінки ефективності у передачі знань мають найвищі показники у анкетах.

Впровадження принципу професійності у Польщі охоплює декілька етапів.

1. Введення процедури набору на кожну вакансію в управлінні гміни.

2. Введення системи постійного покращення функціонування управління, що спирається на якісні цілі, повідомлені місцевій громадськості.

3. Впровадження системи оцінки праці службовців.

4. Впровадження системи підвищення кваліфікації працівників, що включає навчання і самоосвіту.

Навчання є необхідним і основним елементом підтримки і мотивації працівників.  

При плануванні навчання беруться до уваги наступні чинники: кваліфікація та вміння, які має працівник; вимоги, знання, необхідні для роботи на даній посаді; оголошення навчальних потреб працівником; застосування умінь до зміни положень законодавства.

 Для створення ефективного механізму професіоналізації служби у галузі публічного врядування передусім необхідно здійснити наукове обґрунтування кваліфікаційних вимог до службовців та осіб за переліками конкретних посад у державних органах та органах місцевого самоврядування.

У процесі формування замовлень державні органи та  органи місцевого самоврядування мають забезпечуватися пропозиціями навчальних закладів щодо надання освітніх послуг, орієнтованих на існуючі потреби в навчанні. З огляду на це потребує суттєвого оновлення навчально-методичне забезпечення навчання  державних службовців та  посадових осіб, виходячи із необхідності виконання кваліфікаційних вимог до них на підставі фундаментальності і безперервності професійного навчання, розвитку практичних навичок. Досягнення ефективної реалізації публічної служби можливе, зокрема, шляхом запровадження вимог стандарту ISO 9001:2008 в систему управління якістю в галузі  органів місцевого самоврядування загалом та системи професійного навчання.

Література:

•1.     Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004

•2.     Привалова Н.В. Особливості професійної підготовки державних службовців в країнах ЄС. Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. - О., 2007. - У 2т. - Т.2. - С.266-268.

•3.     Przejrzysty samorzad. Podreznik dobrych praktyk. Pod red. C. Trutkowskiego.- Warszawa: WN «Scholar», 2006. - 239 s.

•4.      Fundacjo Rozwoju Demokracji Lokainej. - Матеріали проекту "Прозоре самоврядування в Україні - навчання українських органів самоврядування у галузі сучасного управління громадською адміністрацією. - Моніка Мадейська / 

•5.      Fundacjo Rozwoju Demokracji Lokainej. - Матеріали проекту "Прозоре самоврядування в Україні - навчання українських органів самоврядування у галузі сучасного управління громадською адміністрацією. - Граджина Лейвода-Цьвік / 

•6.     Толкованова В.В., Щербак Н.В. Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід. - Київ: Центр досліджень питань місцевого і регіонального розвитку та сприяння адміністративній реформу, 2008. - С. 23-25.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>