XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ласкорійчук І.В., Соловйова О.В. ЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ПРАКТИКИ ТА ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ласкорійчук І. В.

Науковий керівник - Соловйова О.В.

  ЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ПРАКТИКИ ТА ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

COGNITION AND EXPERIENCE IN TEACHER LEARNING PERSONAL PRACTICAL KNOWLEDGE

      Тези присвячені дослідженню різних методів підготовки вчителів англійської мови. У тезах розглядаються  такі  ключові поняття: знання, досвід, доповідь, спостереження, дискурс, навчальний план. Проведено дослідження методів, які є найефективнішими для розвитку персональних та  практичних знань і досвіду вчителів англійської мови.

     This thesis deals with the research of various approaches and methods of English language teacher education. The following notions are considered in the work: cognition, experience, self-report, observation, discourse, curriculum. Investigation of various approaches and methods, which are the most frequently used for development of cognition and experience of English Language Teacher is carried out.

     Проблема розвитку персональних знань і досвіду вчителів англійської мови досліджується  по-різному, через різноманітні методи, в той час як ми аналізуємо в наших тезах застосування різних концепцій та методів для підготовки вчителів англійської мови.

    Завдання нашої роботи полягає в дослідженні різних методів для розвитку персональних знань вчителів англійської мови.

     Мета дослідження: розглянути навчальні методи і довести, які з них є найефективнішими для розвитку персональних і практичних знань вчителів англійської мови.

     Проведене дослідження в першу чергу поглиблює уяву про знання, досвід, доповідь, спостереження, дискурс та навчальний план.

     Персональні знання вчителя це - знання, які відображають особисті найвагоміші уміння, які застосовуються у процесі викладу матеріалу [4, с. 149].   Такі знання мають значний вплив на професійний розвиток вчителів-початківців та їхній процес навчання і викладання [1, с. 201].

     Крім того, практика є основним елементом становлення вчителів-початківців та їхніх освітніх програм.

     З точки зору освіти, неузгодженість між вчительськими персональними знаннями та практикою не повинна бути об`єктом критики. Ця неузгодженість навпаки демонструє можливості для  глибшого дослідження знань вчителя, методів викладання та ситуації з якими вони стикаються [3, с. 47].

     Згідно досліджень, проведені А. Болдрі та М. Бараком, такі методи розвитку персональних знань вчителя довели свою ефективність: 1) письмове опитування і контрольна робота (44% ефективності);  2) усні коментарі, виведені із різних типів усного опитування та заохочувальних інтерв`ю (40%); 3) спостереження заохочувальної практики в класі (36%); 4) творче письмо у вигляді розробки журналів, автобіографії (32%); 5) застосування ряд різних навчальних програм (25%); 6) представлення спеціальних курсів (20%); 7) створення навчально-освітнього товариства (14%) [2, с. 100].

     Письмове опитування і контрольна робота; усні коментарі, виведені із різних типів усного опитування та заохочувальних інтерв`ю є найефективнішими стратегіями для розвитку персональних знань вчителя. Існує багато переваг та недоліків, які виділяються для кожного методу, тому доцільно всі методи об`єднувати для підвищення ефективності.

     Ми можемо зробити такий висновок, щоб найкраще розвинути знання вчителя та практику, слід дотримуватись найперших чотирьох методів: письмове опитування і контрольна робота; усні коментарі, виведені із різних типів усного опитування та заохочувальних інтерв`ю; спостереження заохочувальної практики в класі; творче письмо у вигляді розробки журналів, автобіографії. Саме вони показали найвищий результат у підготовці майбутніх освічених вчителів.

Література:

•1.     Baldry A. Multimodality and multimediality in the distance learning age: Papers in English linguistics / A. Baldry. - Campobasso, Italy: Palladino Editore, 2000. - 680 p.

•2.     Barak M. Instructional principles for fostering learning with ICT: Teachers' per­spectives as learners and instructors. Education and Information Technologies / M. Barak. - New York, 2006. - 135 p.

•3.     Bartels N. Applied linguistics and language teacher education / N. Bartels. -   New York , 2005. - 250 p.

•4.     Benson P. Teaching and researching autonomy in language learning / P. Benson. -  UK: Longman Pearson, 2001. - 350 p.

•5.     Biesenbach-Lucas S. Asynchronous discussion groups in teacher training classes: Perceptions of native and non-native students / S. Biesenbach-Lucas. - New York, 2003. - 46 p.

•6.     Coyle D. Exploring zones of interactivity in foreign language and bilingual teacher education / D. Coyle. -  UK: Multilingual Matters, 2005. - 460 p.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>