XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ласкорійчук І.В., Соловйова О.В. ЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ПРАКТИКИ ТА ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ласкорійчук І. В.

Науковий керівник - Соловйова О.В.

  ЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ПРАКТИКИ ТА ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

COGNITION AND EXPERIENCE IN TEACHER LEARNING PERSONAL PRACTICAL KNOWLEDGE

      Тези присвячені дослідженню різних методів підготовки вчителів англійської мови. У тезах розглядаються  такі  ключові поняття: знання, досвід, доповідь, спостереження, дискурс, навчальний план. Проведено дослідження методів, які є найефективнішими для розвитку персональних та  практичних знань і досвіду вчителів англійської мови.

     This thesis deals with the research of various approaches and methods of English language teacher education. The following notions are considered in the work: cognition, experience, self-report, observation, discourse, curriculum. Investigation of various approaches and methods, which are the most frequently used for development of cognition and experience of English Language Teacher is carried out.

     Проблема розвитку персональних знань і досвіду вчителів англійської мови досліджується  по-різному, через різноманітні методи, в той час як ми аналізуємо в наших тезах застосування різних концепцій та методів для підготовки вчителів англійської мови.

    Завдання нашої роботи полягає в дослідженні різних методів для розвитку персональних знань вчителів англійської мови.

     Мета дослідження: розглянути навчальні методи і довести, які з них є найефективнішими для розвитку персональних і практичних знань вчителів англійської мови.

     Проведене дослідження в першу чергу поглиблює уяву про знання, досвід, доповідь, спостереження, дискурс та навчальний план.

     Персональні знання вчителя це - знання, які відображають особисті найвагоміші уміння, які застосовуються у процесі викладу матеріалу [4, с. 149].   Такі знання мають значний вплив на професійний розвиток вчителів-початківців та їхній процес навчання і викладання [1, с. 201].

     Крім того, практика є основним елементом становлення вчителів-початківців та їхніх освітніх програм.

     З точки зору освіти, неузгодженість між вчительськими персональними знаннями та практикою не повинна бути об`єктом критики. Ця неузгодженість навпаки демонструє можливості для  глибшого дослідження знань вчителя, методів викладання та ситуації з якими вони стикаються [3, с. 47].

     Згідно досліджень, проведені А. Болдрі та М. Бараком, такі методи розвитку персональних знань вчителя довели свою ефективність: 1) письмове опитування і контрольна робота (44% ефективності);  2) усні коментарі, виведені із різних типів усного опитування та заохочувальних інтерв`ю (40%); 3) спостереження заохочувальної практики в класі (36%); 4) творче письмо у вигляді розробки журналів, автобіографії (32%); 5) застосування ряд різних навчальних програм (25%); 6) представлення спеціальних курсів (20%); 7) створення навчально-освітнього товариства (14%) [2, с. 100].

     Письмове опитування і контрольна робота; усні коментарі, виведені із різних типів усного опитування та заохочувальних інтерв`ю є найефективнішими стратегіями для розвитку персональних знань вчителя. Існує багато переваг та недоліків, які виділяються для кожного методу, тому доцільно всі методи об`єднувати для підвищення ефективності.

     Ми можемо зробити такий висновок, щоб найкраще розвинути знання вчителя та практику, слід дотримуватись найперших чотирьох методів: письмове опитування і контрольна робота; усні коментарі, виведені із різних типів усного опитування та заохочувальних інтерв`ю; спостереження заохочувальної практики в класі; творче письмо у вигляді розробки журналів, автобіографії. Саме вони показали найвищий результат у підготовці майбутніх освічених вчителів.

Література:

•1.     Baldry A. Multimodality and multimediality in the distance learning age: Papers in English linguistics / A. Baldry. - Campobasso, Italy: Palladino Editore, 2000. - 680 p.

•2.     Barak M. Instructional principles for fostering learning with ICT: Teachers' per­spectives as learners and instructors. Education and Information Technologies / M. Barak. - New York, 2006. - 135 p.

•3.     Bartels N. Applied linguistics and language teacher education / N. Bartels. -   New York , 2005. - 250 p.

•4.     Benson P. Teaching and researching autonomy in language learning / P. Benson. -  UK: Longman Pearson, 2001. - 350 p.

•5.     Biesenbach-Lucas S. Asynchronous discussion groups in teacher training classes: Perceptions of native and non-native students / S. Biesenbach-Lucas. - New York, 2003. - 46 p.

•6.     Coyle D. Exploring zones of interactivity in foreign language and bilingual teacher education / D. Coyle. -  UK: Multilingual Matters, 2005. - 460 p.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>