XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лата Т.А. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Лата Тетяна Анатоліївна - студентка

Дніпропетровська державна фінансова академія

ПОЛІТИЧНА  КУЛЬТУРА  УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кожне суспільство має свою конфігурацію політичної культури. Це залежить від його історії, соціально-класової структури, типу й характеру політичної системи, економічних підвалин та інших обставин.

Хоча українська політична культура в загальних рисах повторює загальноєвропейські типи політичних культур, все ж вона має певні особливості, якими не варто нехтувати. Визначити ці особливості не просто. Деякі з них перебувають ще на стадії становлення, інші відмирають. Одні корелюються з політичною системою, що створюється, інші - з системою, що відходить у небуття. Одні вже розгорнули свою якісну визначеність, інші лише жевріють, хоча й заявляють про себе як необхідні та закономірні.

На думку українських політологів (В. Андрущенко, І. Курас, М. Михальченко, В. Полохало, С. Рябов та інші), українська політична культура поєднує різні системи цінностей, часом несумісні політичні орієнтації та діаметрально протилежні типи політичної свідомості, позитивні і негативні характеристики, містить в собі раціональні та ірраціональні чинники. Разом з тим, переважна більшість її характеристик концентрується навколо такої якості, як демократія, народовладдя заради свободи і незалежності.

Одним із суттєвих наслідків процесу демократизації в Україні є наявність різних політичних поглядів, плюралізм ідеологій і концепцій у політичній культурі. Політичний плюралізм виявляє себе у кількох вимірах, зокрема: політичної ідеології; політичної свідомості; політичної поведінки. Стався перехід від моноціннісного сприйняття політичного життя до плюралістичної картини владно-політичних відносин. Але виникає потреба у формуванні загальнонаціональної ідеології не на класовому, а на культурно-історичному ґрунті.

Нинішні владно-підвладні відносини, за Конституцією України, повинні базуватися на якісно новому культурно-політичному і психологічному фундаменті. Політологи В. Валевський, С. Рябов, М. Томенко все частіше звертаються до простору цінностей і смислів так званої „ідеології культури", що передбачає світоглядні цінності, які можуть консолідувати націю в єдине соціокультурне ціле.

Значні зміни, що відбулись у суспільній свідомості під впливом політичних подій, пов'язаних з виборами Президента, дозволяють зробити висновок про те, що в процесі демократичного розвитку України настав перелом. Відбулося розмежування й консолідація населення України на осі «Захід-Схід».

Думається, що головною складовою на політичної культури  на цей момент є «стан очікування». Відбувається це через парадокс національних особливостей розвитку демократії в Україні.

   Запорука успішного переходу до демократії - еволюційні методи реформування суспільства, готовність демократичної опозиції до переговорів з владою, повна відмова від будь-яких примусових дій. Оскільки розвиток демократії є явищем політичної культури й полягає в тому, що вона відображує в собі накопичений століттями досвід людства з питання найбільш раціональної організації життя суспільства, орієнтує на постійні зміни, втілює прагнення до подальшого прогресу цивілізації шляхом розвитку особистості, її свобод, узгодження протилежних інтересів і їх розв'язання мирним шляхом.

Література:

1. Дембицька Н. М. Демократизація суспільства як становлення партнерських відносин між політичною владою і особистістю // ХХI століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали другої міжнар. наук.-теор. конф., 28 - 29 травня 2003 р., м. Київ / Ред.: Г. П. Балабанова.- К.: Фенікс, 2004.

2.  Баталов Э. Политическая культура как социальный феномен. // Вестник Московского университета. Серия 12. Пролитические науки. - 1995. - № 5.

3. Політологія. / За ред. А. Колодій. - Київ, 2003.

 

e-mail: Latenok@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>