XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лемешко О.І. ПРОБЛЕМИ ПОВЕРНЕННЯ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ

Лемешко Оксана Іванівна

Коледж Донбаського державного технічного університету

ПРОБЛЕМИ ПОВЕРНЕННЯ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ

Поняття «архівної україніки» було запроваджено на початку 90-х років минулого століття. Під цим поняттям розуміють документи культурної спадщини України, які знаходяться за кордоном, та документи іноземного походження, що стосуються історії України. Склад і зміст архівної україніки відображає Концепція створення та функціонування Національного реєстру «Архівна україніка», схвалена колегією Держкомархіву України 14 серпня 2007 р.

Згідно з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» [1, ст.5] держава вживає заходів для поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік, передавання, придбання або відтворення в копіях.

Реалізація цього завдання передбачає укладання спеціального реєстру - комплексного масиву відомостей вторинної інформації про місця зберігання (країни, міста, інституції, приватні власники), склад і зміст архівної україніки. Так, співробітниками УНДІАСД (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства) в рамках програми «Архівна україніка» була підготовлена серія довідково-інформаційних оглядів щодо архівної україніки в архівах Білорусії, Росії, 19 квітня 2010 року відбулася презентація фундаментального довідника «Архівна україніка в Канаді».

Важливим моментом є налагодження міжнародної співпраці з українською спільнотою. Одним із кроків до вирішення цього питання стало створення у 2007 р. Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 279-р.)

З метою пошуку та повернення архівної спадщини в Україну створено низку міжурядових комісій, які безпосередньо займаються пошуком та поверненням культурних цінностей України. Нині з цього приводу ведуться перемовини з Росією, Польщею, Угорщиною, США, Канадою, Францією. Безумовно, що повернення документальної спадщини вимагає значного фінансування, зокрема для оцифровування документів, створення якісних копій. На жаль, українські архіви не можуть організувати їх термінове та масове виготовлення, що значно затримує процес повернення документів.

Дуже важливим моментом є налагодження співпраці з зарубіжним українством. Так, на науково-практичному семінарі «Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів», що відбувся 28.10.2010р. директор ЦДАЗУ В.Г. Берковській у своїй доповіді звернув увагу на те, що на протязі звітних двох років на 100 звернень підготовлених і скерованих до різного роду українських установ, а також до представників українства за кордоном надійшло лише 7 позитивних відповідей.

У зв'язку з цим доцільно було б співробітникам ЦДАЗУ більш активно співпрацювати з дипломатичними представництвами. Декілька складніше з власниками приватних архівів, оскільки робота з ними базується на їх особистій довірі до тих людей, які приймають у них документи. По-перше, важливу роль в цьому відіграє політична ситуація в країні. По-друге, власники документів повинні мати повну інформацію про ту установу, якій вони довіряють зберігання власних документів. По-третє, погоджуючись віддати оригінали, власники повинні отримати якісні копії, тобто архів зі свого боку повинен фінансово забезпечити оформлення, перевезення, виготовлення копій.

Труднощі виявлення та повернення документів архівної україніки в значній мірі пов'язані також із розпорошеністю їх між різними країнами, державними архівами, громадськими організаціями та приватними власниками. Але при розгляді цього моменту паралельно може постати проблема існування принципу неподільності архівних фондів, тому кожну конкретну ситуацію слід вирішувати окремо.

Отже, на даному етапі у роботі ЦДАЗУ можна визначити наступні основні напрямки щодо вирішення проблеми комплектування фондів архівної україніки: збір інформації про фондоутворювачів, продовження і поглиблення роботи з комплектування документів зарубіжного українства, створення електронної бази даних про зібрані в різних установах документи архівної україніки, активізація співпраці архівів з Міністерствами закордонних справ України та Державною службою України контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, забезпечення архівів матеріально-технічною базою для опрацювання одержаних документів зарубіжної україніки.

Література:

•1.   Про Національний архівний фонд і архівні установи: закон Ук­раїни від 24 грудня 1993 року № 3814 -ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1994. - 15. - Ст. 86. [Зміни внесено Законами України № 498/95-ВР від 22.12.1995; № 608/96-ІV від 17.12.1996; № 534-V від 22.12.2006; № 2756-VІ від 02.12.2010; редакційні зміни внесено Законами України № 2888-ІІІ від 13.12.2006].

•2.   Матяш І. Концепція створення та функціонування Національного реєстру "Архівна україніка" // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2007. - Т. 15. - С. 12-18.

•3.   Косенко О.В., Бойко В.Ф., Андрієвська Л.В. Науково-практичний семінар «Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів». // Архіви України. - 2010. - № 5. - С. 229-235.

 

e-mail: info@dmmi.edu.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>