XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

ЛЕВЕРА І.О. Ефективність діяльності центрів відповідальності в сільськогосподарських підприємствах

Аспірантка, ЛЕВЕРА І.О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ефективність діяльності центрів відповідальності в сільськогосподарських підприємствах

  В наш час більшість сільськогосподарських підприємств успадкували від старих колективних господарств складні внутрішні структури, якими важко управляти. На рівні підрозділів практично немає таких важливих функцій, як аналіз, планування, контроль за доходами та витратами. В підрозділах бракує інформаційної підтримки, яка б регулювала відносини з підприємством та відповідала вимогам в господарствах. Тому, ми дедалі частіше стикаємось з видозміненою структурою сільськогосподарських підприємств яка функціонує на основі центрів відповідальності.

 Центр відповідальності - це сфера (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено персональну відповідальність менеджера за показниками діяльності, які він повинен контролювати [1]. Центр відповідальності  представляє собою частину системи управління підприємством яка має свій вхід і вихід. На вході формуються витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів, робочого часу та різних видів послуг. Центр відповідальності виконує задану йому роботу з цими ресурсами. На виході формується продукція (робота або послуги), яка переходить в інший центр відповідальності або реалізується на сторону.[2] Мета кожного центру відповідальності це ефективна діяльність, тобто виробництво заданого обсягу продукції при мінімальному використанні виробничих ресурсів, або максимальне виробництво обсягу продукції при зданому розмірі виробничих ресурсів.

 Центри відповідальності ми розглядаєм як внутрішні підрозділи підприємства, які функціонують на високому рівні економічної самостійності, можуть самі здійснювати реалізацію своєї продукції, мають право розпоряджатися частиною прибутку від її реалізації та  ввести самостійно баланс. Робота центрів відповідальності регламентується Положеннями та посадовими інструкціями які затверджуються керівником підприємства. В яких обумовлено: майно центру, управління центром, трудові відносини та оплата праці, виробничо-господарська і фінансова діяльність, облік і звітність у центрі, контроль за господарсько-фінансовою діяльністю та припинення діяльності центру. Взаємини між центрами відповідальності та іншими підрозділами ґрунтується на основі внутрішньогосподарських угод про партнерство. Діють трансфертні та договірні внутрішньогосподарські ціни, за якими визначається виробнича ефективність підрозділів. Центри відповідальності працюють на основі фінансової відповідальності й повної чи часткової самоокупності.

Одним із головних інструментів системи обліку по центрах відповідальності, що дає змогу їх контролювати є складання кошторисів (бюджетів). Бюджет можна назвати (фінансовим планом), у якому відображають очікувані доходи та/чи очікувані витрати на наступний період, звичайно на один рік [3]. Складання бюджетів може ґрунтуватись на двох підходах : знизу вгору та згори вниз. Бюджети  центрів розробляють і уточнюють на кожний місяць. Контроль за виконанням бюджетів доцільно здійснювати безпосередньо в самому центрі та централізованою фінансово-економічною службою підприємства.

  Введення центрів відповідальності дало змогу докорінно змінити систему менеджменту, що істотно підвищило ефективність виробництва. Тобто створення центрів дає змогу скоротити виробничі витрати, збільшити прибуток підприємства, створити кадровий склад керівників середньої ланки, які більш пристосовані до нинішніх кризових умов. Центри відповідальності працюють із великою відповідальністю і самостійністю, але водночас вони залишаються частиною цілісного організму великого господарства. Але слід зауважити, що ефективна діяльність на основі центрів відповідальності, на нашу думку, може мати сенс у великих та середніх організаціях, де чітко визначенні сфери відповідальності та статті затрат і доходів для кожного потенційного центру.

Література:

1. Раденька Л.П., Овод Л.В. Управлінський облік// Раденька Л.П., Овод Л.В. Навчальний посібник. - Хмельницький: ХДУ., 2004.-275 с.

2.http://revolution.allbest.ru/audit/00001921_1.html

3.Лень В.С. Управлінський облік // Лень В.С. Навчальний посібник.-К:2006.-162 с.

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>