XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Левін Е.Ф. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАНННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Левін Елла Фроймівна

студентка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАНННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

На сучасному етапі розвитку демократичної України, гостро постала проблема вдосконалення методів державного управління в органах місцевого самоврядування. Застосування сучасних методів адміністративного менеджменту в органах місцевого самоврядування являється актуальною практичною і теоретичною проблемою. Глибоке вивчення і дослідження методів адміністративного менеджменту в умовах використання сучасних технологій в основі яких була б покладена моральна мотивація в кінцевому результаті впливає на ефективність управління в цілому. Одним із важливих напрямків є впровадження сучасних технологій менеджменту в практичне використання в діяльності органів місцевого самоврядування, що дасть змогу удосконалити і підвищити ефективність держаного управління не лише на обласному, але і державному рівні. Це в свою чергу призведе до вирішення  нагальних питань, які хвилюють народ вже не один незалежний рік нашої України, побудувати справді демократичну країну з великим і незаплямованим майбутнім.

Адміністративні методи - це засоби впливу на діяльність установ, організацій, посадових осіб з боку органів управління, шляхом прямого встановлення їх обов'язків, шляхом наказу, що спирається на власні повноваження і стан підпорядкування. Керівники органів місцевого самоврядування дедалі більше починають усвідомлювати: заходи щодо підвищення продуктивності не ведуть автоматично до поліпшення якості роботи державних служб. Щоб підвищити одночасно і якість, і продуктивність державних служб, потрібно інтегрувати нові методи управління із заходами щодо підвищення якості. Для покращення якості управління потрібно вводити сучасні технології, такі як концепції і методи загального управління якістю (totalquality management - TQM), що зберігають за службовцем, який працює в державному секторі, можливість винагороджувати дійсно видатну індивідуальну роботу, і водночас розширюють можливості для співробітництва працівників у межах усієї установи в інтересах постійного удосконалення діяльності.

У процесі інтеграції України до ЄС необхідно реформувати систему державного управління, а ефективним засобом для цього є запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001. Це сприятиме оптимізації процесів планування, розподілу ресурсів, а також визначенню додаткових підходів  до об'єктивного оцінювання результатів діяльності.

Одним із найважливіших методів покращення системи управління якості є атестація державних службовців. Під атестацією державних службовців слід розуміти діяльність, у процесі якої атестаційна комісія в межах установленої науково обґрунтованої процедури виявляє ступінь відповідності працівника посаді, яку він обіймає. Тобто комісія дає оцінку ділових, особистих і моральних якостей службовця, процесу і підсумків його службової діяльності. Результатами атестації є висновки і рекомендації атестаційної комісії щодо покращення   праці  як  працівника,   якого   атестують,   так   і   апарату  всього  державного органу. В умовах проведення атестації державних службовців, в нашій країні, нажаль не використовується моральна мотивація, що негативно впливає на систему управління якістю.

Література:

•1.     Виноградський, М. Д. Менеджмент в організації : Навч. посібник / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 3-тє вид., випр. - К.: Кондор, 2004. - 598с.

•2.     Основи комплексного управління якістю (ТQМ) / Є. Ланциські, X. Мрук, X. Янушек та ін.; Пер. з пол. М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало, Голуб Б.О.; За ред. Н.В. Мережко. - К : КНТЕУ, 2006. - 289с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>