XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Левицька І.В., к.е.н., Мельник О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Левицька І.В., к.е.н., Мельник О.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Питання конкурентоспроможності виражає об'єктивну складність предмету наукового дослідження, адже навіть щодо визначення цього терміну немає загальноприйнятого підходу. Дійсно, аналізуючи це питання, можна виділити декілька загальних підходи щодо визначення поняття "конкуренція". Причому кожний з них має певні переваги та недоліки. Одним з найкращих вважається наступний: Конкурентоспроможність - можливість фірми запропонувати товар, який відповідає визначеним потребам покупця, тобто визначеної якості, в потрібній кількості, у необхідний термін і на більш вигідних умовах поставки, ніж конкуренти".
Такий методологічний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства є загальноприйнятим і достатньо зручним з точки зору як логічного сприйняття, так і математичного опису. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства являє собою самостійну системну категорію, яка відображає ступінь реалізації цілей підприємства в його взаємодії з оточуючим середовищем.
Актуальність дослідження і управління цією категорією підвищується по мірі формування ринкових взаємовідносин і створення конкурентного середовища. Вивчення конкурентів та умов конкуренції в галузі необхідне підприємству перш за все для того, щоб визначити свої переваги та недоліки порівняно з конкурентами та зробити висновки для розробки підприємством власної ефективної конкурентної стратегії або розробити заходи щодо підтримання конкурентної переваги.
Центральним аспектом у формулюванні стратегії є ретельний аналіз конкуренції. Існує чотири діагностичні компоненти аналізу конкуренції: майбутні цілі, поточна стратегія, припущення та можливості.
Структурний аналіз галузі та вплив факторів на конкурентоспроможність підприємства.
Стан конкуренції в галузі залежить від п'яти основних чинників: загроза входу конкурентів; інтенсивність конкуренції серед існуючих фірм; тиск товарів-замінників; вплив покупців; вплив постачальників.
Сукупний вплив цих чинників визначає потенціал граничного прибутку в галузі, де потенціал прибутковості вимірюється в показниках довгострокової віддачі від інвестованого капіталу. Мета цього аналізу — ідентифікація основних структурних характеристик галузей, які визначають ступінь впливу чинників конкуренції, а отже, прибутковості галузі. Усі п'ять чинників спільно визначають інтенсивність галузевої конкуренції та прибутковості, а найвпливовіші з них є вирішальними з погляду формулювання стратегії.
В теорії і практиці управління конкурентоспроможністю підприємства виявляється відсутність цілісної системи принципів дослідження та оцінки конкурентоспроможності фірми.
Але на наш погляд, необхідно відзначити наступні основні принципи, які є найбільш важливими: комплексність; системність; об'єктивність; динамічність; неперервність; оптимальність; конструктивність.
В будь-якому випадку проведення оцінки має за мету визначити положення підприємства на галузевому ринку. Досягнення цієї мети можливе лише при наявності оперативної та об'єктивної методики оцінки конкурентоспроможності. Неоднозначність існуючих в сучасній економіці методичних підходів дослідження рівня конкурентоспроможності підприємства передбачає і множину методів, що використовуються для її оцінки. На думку науковців, серед найбільш відомих загальних методик необхідно відзначити наступні:
1. Методи, засновані на аналізі порівнювальних переваг.
2. Методи, засновані на теорії якості товару.
3. Методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції.
4. Матричні методи оцінки конкурентоспроможності.
5. Методи на основі теорії рівноваги фірми і галузі А.Маршала.
6. Комплексний підхід.
7. Метод експертних оцінок.
Кожний з вище перерахованих методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства має ряд як переваг, так і суттєвих недоліків, тому їх варто використовувати комплексно, поєднуючи в залежності від поставленої мети щодо оцінки рівня конкурентоспроможності.
Також існують певні специфічні, нестандартні методики, серед яких можна відзначити наступні: оцінка фірмового стилю як показника рівня іміджу підприємства; оцінка трудового фактору; інші.
Розробка стратегії конкурентної боротьби як підтримання рівня конкурентоспроможності підприємства. На основі аналізу рівня конкурентоспроможності підприємства керівництво фірми розробляє стратегії конкурентної поведінки.
До загальних стратегій конкуренції можна віднести наступні: найменші сукупні витрати; диференціація; зосередження.


Комментариев: 2 к “Левицька І.В., к.е.н., Мельник О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ”

 1. aylhtq:

  lдобра робота,

 2. Валерій:

  1. Типу стаття - ні про що, загальновідома інформація.
  "...управління цією категорією" - це як? Управляють не категорією, а конкурентоспроможністю.
  "Оцінка" - це результат, а треба "оцінювання" - процес!!!
  Висновок - студентська робота!


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>