XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Левицька І.В., Попеляр А.В. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Доцент Левицька Інна Ванадіївна
Студентка I курсу Попеляр Анастасія Василівна
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На сьогодні дуже відомим та поширеним стало поняття «зовнішньоекономічна діяльність» і тому вивчення цього аспекту діяльності являється дуже актуальною, адже не всі знають, що саме стоїть на меті дослідження її . Тому багато спеціалістів вивчали всі сторони цієї навчальної дисципліни. Серед них відомими є : Рихтюк В.Л., Кузьміна А.І, Сидницька О.В., Мороз О.О. та багато інших.
На думку фахівців, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів. В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось поняття: "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).
Воно висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої - такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими суб'єктами інших країн.
Зовнішньоекономічна діяльлність - поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції. Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Студенти повинні засвоїти важливість знання класифікації ЗЕД для визначення необхідної форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств під час їхнього виходу на зовнішній ринок і більш повного врахування нормативно-правової бази.
Проте в організації й управлінні ЗЕД в Україні залишається ще багато невирішених проблем. Структура зовнішньоторгового обігу як і раніше має переважно сировинний характер, все ще нераціональним являється імпорт, недостатньо ефективно фонкціонують спільні піприємства з іноземним капіталом. Великої уваги вимагають і такі питання, як створення стабільної правової бази, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної системи управління ЗЕД на рівні підприємства, підвищення якості експортної продукції і багато інших.
Особливої уваги вимагає підготовка спеціалістів для сфери ЗЕД. Менеджмент ЗЕД як наукова і навчальна дисципліна в Україні тільки формується. Тим більше вивчення вітчизняного і закордонного досвіду в умовах глобалізації економіки для майбутніх спеціалістів сфери ЗЕД стає надзвичайно важливим.
Отже, дослідження цього аспекту сьогодні дуже цікавить науковців різних сфер діяльності та і не тільки їх, адже дійсно це дуже необхідна галузь економічної науки, що допоможе майбутнім спеціалістам підняти Україну до європейського рівня, а також допоможе підняти рівень життя населення до стандартів Європи.
Література:
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Вісник Верховної Ради України. - 2003. - № 29.
2. Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи., 2004.
3. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. - М.: ЗАО «Бизнес-школа. Интел-синтез», 2005.
4. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. -М.: Междунар. отношения, 2007.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>