XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Личко С.О. МОВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ.

Личко Світлана Олександрівна

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

МОВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Останнім часом все більш актуальними стають дослідження, присвячені вивченню ролі мови у формуванні національної культури. Порушена проблематика досліджується в працях Р.Вечірко «Феномен української культури», Д.Гринчишин, А.Копелюшний, О.Сербенська, З.Терлак «Словник-довідник з культури української мови», Г.Г. Кисіль, О.М. Пазяк «Українська мова і культура мовлення», Н.А. Шип «Культурно-національне питання на Україні у ХІХ ст.» [1-4].

Актуальність питання пояснюється тим, що саме мовний чинник, незалежно від історичного та геополітичного відіграв провідну роль у формуванні української культури.

О.М.Пазяк та Г.Г.Кисіль наголошують, на той факт, що багато хто навіть з українців ігнорував рідну мову. Хіба що ніжні мелодії пісні пестили її своїм звучанням, підкреслюючи її чарівність, неповторність і щирість. Мовознавець О.Пінчук підкреслює, що наша мова - не лише засіб спілкування, а й знаряддя, інструмент духовної діяльності людини і водночас - продукт цієї діяльності (кожен з нас - мовотворець).

Незаперечним є той факт, що українська мова - природно-соціальний феномен української культури. Мова є природною знаковою системою і найголовнішою у структурі культури. Без мови нема культури, вона її фундамент, основа. Сьогодні в українській, як і світовій культурі є чимало штучних (формалізованих) - комп'ютерні, математичні, фізичні, нотний запис) мов. Українська мова - це історично складена знакова система, яка є основою української культури, її головним культуротворчим інструментом.

Розташована на перетині шляхів між Європою та Азією, Україна часто ставала об'єктом впливів різних, часом протилежних культур. У тому числі - мовних впливів. Через Причорномор'я вона зазнавала благотворних впливів грецької цивілізації - як античної, так і візантійської. Історія розвитку української мови - це основа розвитку всієї культури українського народу.

Тому, мабуть, українська мова багата своїм лексичним словниковим фондом, розширюються її термінологічні і наукові закони. Граматична побудова української мови зручна у словотворенні і слововживанні. Відзначається вона і своєю синтаксичною структурою, і манерою оформлення думки, і стилістичними особливостями.

Українській мові підвладні і високі думки, і нейтральні, і низькі. Як знакова система, вона має необхідні засоби вираження. Українська мова - засіб мислення, засіб спілкування, засіб творення української культури. Вона виконує номінативну, конструктивну і акумулятивну функції у культурі. Вона дає назви предметам мислення, дає можливість їх складати у логічні структури, фіксувати і зберігати результати мислення і творчості.

Д.Гринчишин, А.Копелюшний, О.Сербенська, З.Терлак підкреслюють, що мова - це неоціненний скарб народу, найголовніший літопис його життя. У глибинах мови - філософський розум, витончений естетичний смак, справді поетичне чуття, праця зосередженої думки, надзвичайна чутливість до найтонших переливів у явищах природи, сувора логіка, високі духовні злети.

Отже, українська мова є невід'ємною ознакою самої нації, одним із найістотніших чинників її самовиявлення і світосприйняття, важливим показником її життєдіяльності й духовності.

Література:

•1. Вечірко Р. Феномен української культури // Вітчизна. - 2006. - № 11-12.

•2.Гринчишин Д., Копелюшний А.,Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. - К, 1996.

•3.Кисіль Г.Г, Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення. - К, 1995.

•4.Шип Н.А. Культурно-національне питання на Україні у ХІХ ст. // УІЖ. - 1991. - №3.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>