XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ліпська Л.А. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ АСИГНУВАНЬ З КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Ліпська Людмила Анатоліївна

Вінницький фінансово-економічний університет

  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ АСИГНУВАНЬ З КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Стаття  розкриває  основні напрями складання, затвердження та виконання кошторису бюджетних установ.

Вступ. Однією з важливих ділянок контролю в бюджетній установі є перевірка дотримання законодавства під час складання, розгляду, затвердження та виконання кошторису.

Основна частина. Ревізори з'ясовують, чи має бюджетна установа затверджений кошторис на відповідний рік і перевіряють його на відповідність «Порядку складання, розгляду, затвердження та основним вимогам до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228.

Ревізори зобов'язані визначити:

- чи мав право відповідний орган влади затверджувати кошторис конкретної бюджетної установи;

- чи відповідає сума надходжень із загального фонду бюджету, зазначена в кошторисі, даним лімітної довідки про бюджетні асигнування, доведеної до головного розпорядника чи розпорядника нижчого рівня Мінфіном;

- чи підтверджено дохідну частину спеціального фонду кошторису розрахунками доходів за всіма їх джерелами;

- чи враховано у видатковій частині кошторису об'єктивну потребу в коштах, виходячи з основних виробничих показників і контингенту, які встановлено для бюджетної установи, обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності окремих програм та окреслених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді;

- чи забезпечено першочергово бюджетними коштами видатки на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарське утримання установи (видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень, культурні заходи тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат і відсутності заборгованості);

- чи обґрунтовано показники видатків у кошторисі відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації;

- чи правильно визначено видатки спеціального фонду кошторису, які здійснюють за рахунок власних надходжень (повинні плануватися у такій послідовності:  за визначеною метою, на погашення заборгованості установи та на проведення заходів, пов'язаних із виконанням основних функцій, не забезпечених (або забезпечених частково) видатками загального фонду).

Водночас під час перевірки правильності складання та затвердження кошторису перевіряють:

•-         чи складено та затверджено разом із кошторисом (на підставі лімітної довідки) план асигнувань і штатний розпис установи;

•-         чи відповідає чисельність працівників установи до визначеного фонду оплати праці, а інші видатки - до інших установлених асигнувань таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Наступним етапом перевірки кошторису бюджетної установи є перевірка дотримання законодавчих вимог щодо виконання кошторису.

У цій частині методами контролю досліджується, чи проводить бюджетна установа свою діяльність винятково в межах асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань, за наявності витягу, доведеного органом Державного казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку.

Для цього ревізор зобов'язаний  перевірити:

а) чи не допущено порушень під час узяття бюджетних зобов'язань;

б) чи не допускається нецільове використання бюджетних коштів;

в) чи немає випадків невиконання вимог законодавства щодо зарахування доходів;

г) чи не допускаються порушення порядку проведення операцій з бюджетними коштами;

д) чи не допускаються інші бюджетні правопорушення на стадії виконання кошторису бюджетної установи.

На етапі перевірки правильності внесення змін до кошторису та плану асигнувань бюджетної установи перед ревізором поставлено завдання:

•-         пересвідчитися у наявності об'єктивної  потреби у перерозподілі чи скороченні асигнувань бюджетної установи;

•-         перевірити, чи внесено попередньо відповідні зміни до річного розпису асигнувань бюджету, щомісячного розпису асигнувань загального фонду та бюджетного розпису з урахуванням особливостей спеціального фонду;

•-         проаналізувати, чи затверджено зміни до кошторису та плану асигнувань уповноваженими на це особами;

•-         перевірити, чи відповідає уточнений обсяг видатків із спеціального фонду сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Кінцевим етапом перевірки кошторису бюджетної установи є перевірка достовірності даних, внесених у звіт про його виконання.

Висновки. Отже, при перевірці кошторису, перевіряється, чи дотримано розпорядником бюджетних коштів терміну подання фінансової звітності та чи відповідають дані, наведені у цій звітності, даним бухгалтерського обліку.

За результатами перевірок складається акт довільної форми. В акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника, які мають відношення до фактів виявлених порушень законодавства.

Література:

•1.  Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практичний посібник / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Личечко. - Львів: Аверс, 2006. -  304 с.

•2.  Замазій С. Порядок внесення змін до кошторису бюджетних установ і організацій // Податки та бухгалтерський облік, 4.08.2003 р. - № 62 (620), с.36

•3.  Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб.  - К.: Книга, 2004. - 180 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>