XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лисенко С.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГУ(КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ) В УКРАЇНІ

Лисенко Світлана Сергіївна

Національна юридична академія України імені  Ярослава Мудрого                   

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОГОВОРУ ФРАНЧАЙЗИНГУ(КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ) В УКРАЇНІ

               В українському законодавстві визначення «франчайзинг» немає. Проте досвід застосування франчайзингових операцій  у країні є.  За посібником  з франчайзингу Всесвітньої організації інтелектуальної власності, франчайзинг- це договір, за яким одна  особа - франчайзер (правоволоділець), який має розроблену систему ведення бізнесу, дозволяє іншій особі - франчайзі (користувачеві)- використовувати цю систему в обмін на винагороду.  В Україні існує співпраця з наймогутнішими франчайзерами - «Mcdonald's», «Кодак», «Фуджі», « Біла», «Лукойл-Україна»,  «Піцца Челентано» та інші.

              Система франчайзингу є одним з головних шляхів утворення внутрішніх структурних мереж, у межах яких відбувається становлення стійких зв'язків як між малими фірмами, так і між ними і великими підприємствами. Договір франчайзингу в Україні прийнято називати договором комерційної концесії, регулювання якого здійснюється Цивільним Кодексом главою 76, Господарським кодексом главою 36, Законом України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Питаннями франчайзингу (договором комерційної концесії) займалися О.А. Підопригора, Р.Ребізант, Я.О. Сидоров, Г. Ю. Гулєвська, С. В. Резніченко. На мою думку, існує декілька основних проблем, які стосуються договору франчайзингу(комерційної концесії) в Україні. По - перше, поряд з договором комерційної концесії в Україні існує договір концесії. Хоча  ці договори подібні лише за назвою, але є різними за природою та змістом, все ж таки виникають плутанини щодо їх застосування, особливо в іноземних франчайзерів. Доцільно і правильніше б було використовувати усталену в підприємницькій практиці та в економічній і юридичній літературі термінологію. По-друге, вирішивши проблему термінології , непогано  було б прийняти, врешті-решт, Закон України «Про франчайзинг», який до сьогодні існує лише у вигляді проекту, для того щоб повністю врегулювати усі питання, що випливають із суті самого договору За договором комерційної концесії(франчайзингу) одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні ( користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних право володільцеві, а користувач зобов'язується умов використання  наданих йому та сплатити право володільцеві обумовлену договором винагороду. Здійснення аналізу договору Комерційної концесії ( франчайзингу) свідчить про те, що він є самостійним договором, оскільки має свій предмет, суб'єктний склад, умови договору, сферу застосування і т.д., але одночасно з цим в ньому наявні елементи, які притаманні іншими видам договорів, використання яких свідчить про його комплексний характер. Елементи договору поставки, за яким франчайзер або інша особа, за його вказівкою, зобов'я зується  поставити франчайзі певне обладнання або товари для подальшого перепродажу;ліцензійні, за якими франчайзер надає франнчайзі право користуватися його об'єктами інтелектуальної власності, включаючи права на використання торговельної марки, винаходів, товарів тощо;інвестиційні. Крім цих елементів можуть бути наявними також елементи купівлі-продажу , надання послуг та інші. По-третє, враховуючи застосування елементів інших договорів у договорі комерційної концесії( франчайзингу), вважаю за необхідне, врегулювати це питання законодавчо більш детально.

Література:

•1.     Р.Ребізант. Конкретно про франчайзинг//Податкове планування № 12, грудень 2004.

•2.     Д.Доронін. Франчайзинг по-українськи //Юридичнагазета№9(21)14.05.04

•3.     Господарський Кодекс України від 16 січня 2003р.// Офіційний Вісник України.- 2003.- №11

E-mail: svetl-lysenko@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>