XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Літинська В.А. РОЗВИТОК КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НІМЕЧЧИНИ

Літинська Валентина Анатоліївна

Хмельницький національний університет

РОЗВИТОК КАР'ЄРИ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НІМЕЧЧИНИ

  За умов ринкової економіки досить актуально постала проблема у дослідженні основних аспектів управління кар'єрою персоналу підприємств у різних країнах. Тому виникла потреба у проведенні такого дослідження.

Вивченням та дослідженням основних аспектів управління кар'єрою персоналу підприємств у Німеччині займається досить невелика кількість науковців та вчених. Це такі як: Гавалешко, Данюк, Єськов, Жигло, Злотніков, Лукашевич, Молл, Москаленко, Охотський, Поспєлова, Романов, Сардак, Сотнікова, Швальбе, Якокка. Незважаючи на значні дослідження багато аспектів кар'єри залишаються ще не дослідженні.

  Розвиток кар'єри будь - якої людини розпочинається із отримання освіти. У Німеччині освіта відіграє значну роль у кар'єрі кожної людини.

Основний документ який регулює всі процеси в освіті є Закон про стимулювання освіти. Головною відмінністю системи освіти Німеччини є те, що навчання у вищому навчальному закладі триває 4 роки, а далі випускники проходять стажування, яке триває 18 місяців. Після чого перевіряються їхні знання. Це відбувається за рахунок проведення екзаменів. Далі студенти мають змогу отримати диплом [1, с. 256].

Особливістю німецької системи освіти від інших країн є те, що у вищих навчальних закладах Німеччини відсутні такі критерії отримання освіти як курсові та дипломні роботи.

Негативною ознакою у системі освіти Німеччини є те, що значна частина студентів навчається за рахунок власних коштів, а також значна перевантаженість ВНЗ.

У Німеччині, на відмінну від інших країн, вищі навчальні заклади тісно співпрацюють з науково - дослідними організаціями. Що стосується управління підприємствами, то для німецьких підприємств характерне консультування працівників. Також, слід відмітити, що до II світової війни у Німеччині на підприємствах панував авторитарний стиль управління, але згодом відбувається перехід до демократичного стилю управління, тобто працівникам дозволяється самостійно приймати рішення в межах своїх повноважень [3, с. 43].

Позитивною ознакою для розвитку кар'єри працівника у Німеччині є тісна співпраця ВНЗ із науковими організаціями, тобто ще під час отримання освіти відбувається закладення підгрунття для стрімкого та ефективного кар'єрного розвитку.

Аналізуючи управління на німецьких підприємствах слід відмітити заборону оберненого делегування повноважень, адже це свідчить про некомпетентність працівника.

Що стосується ситуації, коли працівник немає змоги самостійно вирішити певне завдання, то працівник попереджає про це керівництво і співробітників підприємства, а тоді колективно вирішують проблему, яка виникла [4, с. 106].

Так як контроль є складовою частиною управління підприємством, то його проведення є вкрай необхідним, але в зв'язку з тим, що всіх працівників перевірити не можливо, контроль відбувається вибірково та несподівано. Контроль відбувається у вигляді проведення оцінки здібностей працівника та за допомогою визначення правильності його дій. Однак негативною ознакою проведення контролю на німецьких підприємствах є те, що не всі керівники у разі неправильного виконання працівником своїх обов'язків мають бажання сперечатися з ним [1, с. 187]. 

Морально - психологічний клімат на підприємствах побудований таким чином, що він сприяє розвитку співробітництва та взаємодопомоги між працівниками.

Для розвитку кар'єри працівників на підприємствах Німеччини застосовують наступні методи мотивації [5, с. 7]:

•1)     самостійність прийняття рішень у межах своєї посади;

•2)     можливість отримання додаткової освіти та можливість до самореалізації;

•3)     співробітництво та дружні стосунки між працівниками.

Таким чином, на розвиток кар'єри працівників великий вплив здійснює менталітет та особливості характеру німців. Для працівників підприємств Німеччини створюються сприятливі умови для розвитку їхньої кар'єри. Зі сторони працівника необхідно добре виконувати свою роботу, розвиватись як спеціаліст у своїй галузі та сумлінно виконувати свої обов'язки. Це сприятиме швидкому та ефективному розвитку кар'єри працівників підприємств.

Література:

1. Данюк В. М., Петюх В. П., Цимбалюк С. О. та ін. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. Вид. 2 - ге, без змін, К.: КНЕУ, 2006. - 398 с.

2. Крушельницька О. В. , Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посібник, Київ: ЦУЛ, 2003. - 296 с.

3. Любимова И. Г. Менеджмент - путь к успеху. - М.: Агропромиздат,
1992. - 62 с.

4. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. - Х. : Видавнича група "Основа", 2005. - 176 с.

5. Поспєлова Т.В. Організація управління кар'єрою на підприємстві: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2003. - 17 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>