XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Літинська В.А. УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ШВЕЦІЇ

Літинська Валентина Анатоліївна

Хмельницький національний університет

УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ШВЕЦІЇ

На сьогоднішній день досить актуально постала проблема у дослідженні основних аспектів управління кар'єрою персоналу підприємств у різних країнах. Вивченням та дослідженням управління кар'єрою персоналу підприємств у різних країнах займається досить невелика кількість науковців та вчених. Це такі як: Гавалешко, Данюк, Єськов, Жигло, Злотніков, Лукашевич, Молл, Москаленко, Охотський, Поспєлова, Романов, Сардак, Сотнікова, Швальбе, Якокка.

         Так, у Великобританії, як і в інших країнах, розвиток кар'єри працівників підприємств розпочинається із отримання освіти. Позитивним явищем у системі освіти Англії є те, що вищі навчальні заклади є державної форми власності. Англійська система освіти характеризується невеликою кількістю вузів, однак Кембриджський та Оксфордський університети є найбільшими та відомими на весь світ [1, с. 186].

         Ще однією позитивною ознакою системи освіти Великобританії є те, що ті діти, які погано навчались у школі відмовляються від навчання у ВНЗ, тобто вищу освіту здобувають лише ті люди, які мають хист до навчання. Студенти отримують стипендії від держави.

         Характерною відмінністю англійської системи освіти від системи освіти інших країн є наявність публічних шкіл, які функціонують з метою надання знань, що сприятиме розвитку кар'єри державного чиновника [3, с. 8].

         Негативними ознаками англійської системи освіти є:

•1)     різні правила при прийомі до Вузу;

•2)     отримання вищої освіти є привілей, а не право;

•3)     короткий термін навчання у ВНЗ, що негативно позначається на отриманих знаннях;

•4)     самостійний вибір дисциплін, які можна вивчати.

Якщо ж говорити про управління кар'єрою людей, які закінчили навчання та отримали освіту, то далі вони починають працювати на підприємствах.

Так, на англійських підприємствах функціонує велика кількість профспілок, однак вони не зацікавлені, як у інших країнах, у вирішенні питань щодо полегшення роботи та зміни її якості.

Порівнюючи англійські підприємства з підприємствами інших країн, слід зазначити, що для Великобританії характерний великий відсоток безробітних працівників. Вказана тенденція зумовлена надзвичайно низьким рівнем отриманих знань та підготовки спеціалістів.

На кожному підприємстві в Англії існує певна кількість працівників, які є висококваліфікованими, а решта працівників - тимчасові. Негативною стороною вказаного явища є те, що про розвиток своєї кар'єри дбають лише постійні працівники.

Характерною особливістю управління кар'єрою працівників у Англії є те, що не створюються програми для підготовки та розвитку кадрів. Звільнення працівників відбувається за рішенням керівництва підприємства. Профспілки, в даному випадку, не мають змоги допомогти працівнику, тобто захистити його від звільнення [2, с. 45].

Другою країною, яка відрізняється від Англії високим рівнем життя є Швеція. Особливістю системи освіти тут є існування державної програми безперервної освіти. Це позитивно впливає на розвиток кар'єри працівників.

У Швеції, на відмінно від Англії професійному розвитку працівників підприємств приділяється значна увага, виділяються кошти на професійно - кваліфікаційний розвиток працівника.

Позитивною стороною управління розвитком кар'єрою персоналу шведських підприємств є те, що під час навчання у ВНЗ студенти отримують не лише теоретичну, але й практичну підготовку.

Усі шведські підприємства поділяються на: державні, приватні та кооперативи. Працівники можуть бути членами ради директорів приватних фірм [1, с.192].

Що стосується функціонування підприємств, то при необхідності вони можуть отримати допомогу від Управління ринком трудових ресурсів для підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств.

Недоліками виплати заробітної плати на шведських підприємствах є:

•1)     зарплата службовців вдвічі більша за зарплату робітників;

•2)     велика різниця між заробітною платою працівників, які виконують однакову роботу.

Таким чином, перевагами управління кар'єрою персоналу є:

•1)     здійснення мотивації праці персоналу;

•2)     державна допомога при створенні приватних підприємств;

•3)     ефективна робота профспілок;

•4)     менеджери мають високу кваліфікацію;

•5)     розміри та виплата зарплати визначаються на колективно - договірних засадах.

Література:

1. Крижко Василь Васильович. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. посіб.. - Запоріжжя : Просвіта, 2003. - 272 с.

2. Любимова И. Г. Менеджмент - путь к успеху. - М.: Агропромиздат,
1992. - 62 с.

3. Поспєлова Т.В. Організація управління кар'єрою на підприємстві: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2003. - 17 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>