XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Литкіна О.В. АКТАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ГІМНАСТІВ

Литкіна Оксана Вікторівна тренер-викладач, слухач курсів перепідготовки факультету післядипломної освіти

Львівський державний університет фізичної культури

АКТАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ  ЮНИХ  ГІМНАСТІВ 

Стрімке зростання рівня досягнень у світовому спорті потребує випереджуючого пошуку нових ефективних засобів, методів і організаційних форм підготовки спортивних резервів (В.К. Бальсевич , В.П.Філін, Н.А.Фомін)[2;4]. Сучасний етап розвитку спортивної гімнастики характеризується усе більш ранньою спеціалізацією і невпинним зростанням складності вправ (А.М.Шлемін, Ю.К.Чернишенко, О.М. Худолій, Л.І.Коновалова, Л.Я.Черешнєва, Ю.В.Менхін) [5]. Відтак посилюється необхідність подальшого підвищення ефективності первинного відбору і психофізичної підготовки юних гімнастів, методів оцінки їх спортивної підготовленості. Актуальність цих проблем саме для спортивної гімнастики визначається наявністю екстремальних психологічних ситуацій і складністю технічних дій [ 1;7].

В останні два десятиріччя виключно швидко прогресує складність змагальних програм гімнастів, підвищується їх спортивна майстерність, загострюється конкуренція між національними збірними командами. У зв'язку з інтенсифікацією участі команди гімнастів України у міжнародних змаганнях вищого рівня особливого значення набуває проблема підвищення ефективності підготовки резервів [3].

Виявлення чинників формування спортивної майстерності юних спортсменів необхідно з метою підвищення рівня їх підготовленості (В.М. Волков, В.П. Філін [1]), удосконалення керування навчально-тренувальним процесом (А.М. Шлемін, О.М. Худолій [6]), прогнозування в галузі спорту, конкретизації завдань вибору засобів, а також раціоналізації планування тренувального процесу (Н.А.Мінаєва , С.І.Ляссотович , Л.П.Сергієнко [5]).

З підвищенням технічної складності, фізіологічної і психологічної напруженості спортивної діяльності все більш важливу роль відіграють, окрім фізичних, і психічні якості спортсмена. Психологія спорту швидко розвивається як за рубежем, так і у нашій країні, спираючись на вікову, педагогічну і соціальну психологію, експериментальну фізіологію і психологію, клінічну (медичну) психологію, психологію особистості, психодіагностику (Р.Н. Сінгер, А.Ц.Пуні ) [6].

Більшість концепцій удосконалення спортивної підготовки включають розробку і використання батарей методів діагностики психофізичних здібностей з опорою на модельні характеристики спортивної еліти (М.В. Ягелло [7]).

Важливою умовою зростання спортивних результатів у багаторічній змагальній практиці є підвищення ефективності психофізичної підготовки юних гімнастів на початковому етапі. Але аналіз науково-методичної літератури і узагальнення передового тренерського досвіду демонструє недостатню розробленість методики відбору і психофізичної підготовки, методів  педагогічного контролю саме для етапу початкової підготовки гімнастів. Зростання спортивних результатів визначається не стільки загальною кількістю юних спортсменів, скільки якістю їх відбору і спортивної. Згідно з теорією розподілу показників, необхідних для досягнення високих результатів, такі дані мають усього 5-6 % дітей відповідного віку[6]. Не зважаючи на досить велику чисельність контингенту спортивних шкіл країни, питома вага тих, що переходять до спорту найвищих досягнень, все ще незадовільна.

У практичній діяльності при відборі юних гімнастів ще недостатньо ураховують усю сукупність факторів, що визначають спортивні здібності претендента: антропометричні особливості, фізіологічні можливості організму, здатність до навчання, психологічну готовність, рівень моторної і когнітивної сфери, тип вищої нервової діяльності. Внаслідок недостатньої ефективності критеріїв і процедур відбору перспективних для спортивної підготовки дітей не виправдовуються ні значні матеріальні витрати на підготовку, а ні витрати часу і зусиль спортсмена всупереч ризику для навчання, а інколи і  здоров'я.

Література:

•1.     Бальсевич В.К. Методологические принципы исследований по проблеме отбора и спортивной ориентации // Теория и практика физической культуры. - 1980. - № 1. - С. 31-33.

•2.     Борщов С.М. Розробка програми і методики психофізичного тренінгу, аутогенного занурення і ідеомоторного тренування юних гімнастів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання        і спорту: Зб. наук.пр. за ред. С.С.Єрмакова. - Харків: ХХПІ, 2002.- № 28.

•3.     Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки  / Методические основы развития физических качеств.- М.: Лептос, 1994.- С.61-75, 130-318.

•4.     Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсменів. - Київ: Олімпійська література, 1995. - 320 с.

•5.     Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика. - Киев: Олимпийская литература, 1999. - 462 с.

•6.     Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. - Киев: Олимпийская литература, 2001. - 336 с.

•7.     Худолій О.М. Навантаження у спортивному тренуванні юних гімнастів // Теорія та практика фізичного виховання.- ХДПУ ім.Г.С.Сковороди. ТОВ «ОВС».- 2001.- № 1.- С.13-19.

 

e-mail: oklyt@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>