XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лижичка Б.М. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.

Б.М. Лижичка

Інститут менеджменту та економіки»Галицька академія»

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Геніальні припущення стародавніх вчених про те що всі речовини  складаються з атомів, до кінця XIX ст. повністю підтвердилися. На той час також було встановлено, що атом, як частинка будь-якої речовини неподільний.

З відкриттям А. Беккерелем в 1896 р. явища радіоактивності бере свій початок новий розділ фізики - ядерна фізика. З цієї миті, власне, і починається безпосередньо історія дослідження атомної енергії.

Німецький фізик В. Рентген (1845-1923) відкрив в 1895р. випромінювання назване ним Х-променями (згодом вони отримали назву рентгенівські промені, або рентгенівське випромінювання). Це відкриття і подальші дослідження зіграли важливу роль у вивченні будови атома, структури речовини. Хоча, як показують дослідження українських вчених, до цих геніальних відкриттів мав відношення видатний український вчений Іван Пулюй.

Відкриття радіоактивності урану Беккерелем неможливо переоцінити, хоча важливість цього відкриття зрозуміли не відразу. У той період фізики були повністю поглинені роботами по вивченню властивостей х-випромінювання, і тому, висловлювалися припущення, що явище радіоактивності схоже х- випромінюванню.

Радіоактивність же солей урану, виявлена Беккерелем, не вимагає електричної напруги. Не потрібний і розріджений газ. Х - випромінювання виникає тільки у присутності електричного розряду, і його випромінює тільки уран.

Але чи тільки уран? Це питання і було поставлене Марією Кюрі. Таким чином, був відкритий новий етап досліджень, який провели подружжя Кюрі. Марія Кюрі скористалася спостереженням Беккереля, що під впливом випромінювання, що випромінюється ураном, повітря стає провідником електричного струму. Це спростило пошук речовин, які випромінюють так звані беккерелеві промені. М. Кюрі натрапила на дивовижний факт: уранова руда, з якої добувають уран, випромінює промені з набагато більшою інтенсивністю, ніж чистий уран. В результаті подружжя Кюрі відкрило дві нові радіоактивні речовини, які вони назвали полонієм і радієм. Всім речовинам, які здатні випромінювати промені Беккереля, Марія Кюрі дала загальну назву - радіоактивні (що означає здатні випромінювати промені).

 За допомогою камери Вільсона, іонізаційної камери і іншої апаратури вченим вдалося виявити і вивчити три типи променів Беккереля, що випромінюються ураном. Альфа-променями назвали ті промені, які магнітним полем відхиляються слабо і є потоком позитивно заряджених частинок. Бета-променями назвали промені, які магнітним полем відхиляються порівняно сильно і є потоком електронів, тобто, негативно заряджених частинок. Гамма-променями назвали промені, які магнітним полем не відхиляються зовсім.

Виконані до початку XX ст. роботи хіміків і фізиків, теоретиків і експериментаторів, впритул наблизили науку про атом до проблеми вивільнення ядерної енергії атома.

Література:

•1. Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В,І., Кольтовер В.К., Основи радіоекології.- Київ "Вища школа" 2003р.-315с.

•2. Степанюк В.П.Конспект лекцій з курсу "Радіоекологія ". М.Івано-Франківськ 1999. 201с.

 

e-mail: LBM79@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>