XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лабунько А.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В РЕГІОНІ

Лабунько А.В., пошукач

Черкаський державний технологічний університет

  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В РЕГІОНІ

Для прискорення прийняття інвестором рішення про те, чи вкладати кошти в те чи інше підприємство регіону, необхідно скласти інвестиційний проект, що визначає мету, яку прагне досягти фірма, створюючи і реалізуючи стратегію підприємницької діяльності, в сукупності з термінами досягнення мети. Інвестиційний проект являє собою комплекс взаємозалежних заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів [1, С. 52].

Проектний аналіз припускає використання методики, що дозволяє оцінювати фінансові й економічні переваги інвестиційних проектів, раціонального використання ресурсів регіону з урахуванням їх макро- і мікроекономічних наслідків.

Підготовка інвестиційного проекту повинна враховувати такі принципи: аналіз „внутрішнього" і „зовнішнього" середовища проекту; аналіз альтернативних технічних і організаційних рішень; порівняння варіантів „з проектом" і „без проекту"; комплексний (технічний, фінансовий, інституціональний, комерційний, екологічний) аналіз проекту на всіх етапах життєвого циклу; розгляд цінності проекту з погляду його учасників: підприємства, інвесторів регіону, держави; використання різних критеріїв і альтернативних оцінок в аналізі цінності проекту; врахування інфляції, фактора часу, ризику і невизначеності при економічному і фінансовому аналізі [2, С. 65].

За поданими етапами можна виділити типові помилки, та прорахунки в інвестиційних проектах [3, С. 18]:

•-         При оцінці проектів основний наголос робиться на виробничо-технічні, і частково на фінансові показники. Як правило, практично відсутній аналіз ринкової ситуації: розміру і прибутковості ринку, стану конкуренції, характеристики товарів конкурентів, оцінки частки ринку, яку можна захопити.

•-         Відсутні або недостатньо конкретно зазначені потенційні споживачі продукції, їх характеристики.

•-         У проектах найчастіше йдеться про обсяг виробництва, немає прогнозу обсягу продажів, практично не опрацьовані питання організації збуту.

Основною умовою прийняття рішення про вкладення інвестицій є достовірна оцінка ефективності передбачуваних інвестиційних проектів. Для інвестора важливе дотримання таких принципів, як: оптимальне поєднання ризику і дохідності; сприятливе податкове середовище і гнучкий механізм амортизації; політична й економічна стійкість.

До специфічних принципів реалізації інвестиційних проектів в регіоні належать: комплексність, адаптивність, оптимальність, теоретико-методична збалансованість, збалансованість показників, безперервність, резервування   

Для досягнення підвищення інвестиційної привабливості і здійснення комплексу перетворень на рівні окремих підприємств регіону необхідно, насамперед, чітко сформулювати мету розвитку, щоб переконати інвестора у високій імовірності одержання прибутку на вкладення; створити таку структуру фінансування, щоб інвестори були впевнені в правильному русі капіталу і захисті інвестицій від надмірного ризику.

У ринковій економіці роль держави як безпосереднього інвестора зберігається в основному для базових виробництв і соціальної сфери, непривабливих для приватного капіталу. Значення державного інвестування полягає не тільки у виділенні об'єктів централізованих джерел, але й у наданні державних гарантій приватним інвесторам.

Література:

•1.   Азарова А.О., Бершов Д.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. - 2004. - №9. - C. 52-56.

•2. Черевко О.В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України: Моногр. - Черкаси: Брама-Україна, 2006. - 424 с.

•3.  Гомольська В. В. Ефективність залучення і використання інвестицій у розвиток економіки регіону. - Л., 2005. - 20с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>