XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Логачова В.В. ОФІЦІЙНІ СПОСТЕРІГАЧІ ВІД ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ НА ВИБОРАХ В УКРАЇНІ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Логачова Вікторія Вікторівна

аспірантка кафедри конституційного права України

Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава Мудрого»

  ОФІЦІЙНІ СПОСТЕРІГАЧІ ВІД ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ НА ВИБОРАХ В УКРАЇНІ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Однією з найбільш дієвих форм безпосередньої демократії в Україні є вибори. Саме вони дозволяють перетворити волевиявлення громадян України у волю Українського народу під час формування представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Вибори стали не тільки найбільш поширеною формою безпосередньої реалізації народного суверенітету, а й показником рівня розвитку громадянського суспільства, правової держави, прав і свобод людини та громадянина тощо.

В Україні в останні роки досить гостро постає питання участі іноземних спостерігачів у виборчих процесах. Для нашої країни це питання є досить актуальним, причому дискутується воно не тільки в нашій державі, а й в інших країнах. Офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України є особа, яка запропонована для реєстрації офіційним спостерігачем на виборах Президента України іноземною державою чи міжнародною організацією, зареєстрована Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України «Про вибори Президента України». Саме таке визначення офіційного спостерігача від іноземної держави дає Центральна виборча комісія у своїй постанові від 22.10.2009 р. №179.

Якщо повернутися до 2010 року, коли наші громадяни обирали Президента України, на багатьох політичних програмах та в пресі можна було почути позиції за і проти участі іноземних спостерігачів на виборах. Не обійшла стороною це проблема і звичайних пересічних громадян нашої країни, які висловлювали свою думку здебільшого, виступаючи за участь іноземних спостерігачів на виборах.

В країні останні п'ять років спостерігається тенденція підвищення громадської активності, особливо в питаннях, так званого «політичного характеру». Особливо це стосується молоді, яка, не зважаючи на свою зайнятість, цікавиться подіями, що відбуваються у світі та на рідній землі. Так, наприклад, на минулих виборах Президента України досить велика кількість молодих людей були офіційними спостерігачами від громадських організацій та політичних партій (ЦВК зареєструвала 16 громадських організацій для спостереження за процесом голосування у день проведення виборів. Найбільш

відома з них - "Комітет виборців України" (КВУ), яка працює у сфері спостереження за виборами з 1994 р., розмістила у день виборів близько 5,000 своїх спостерігачів по всій країні). Таким чином вони могли бачити на власні очі процес голосування та фіксувати правопорушення, які, на жаль, мали місце.

   Повертаючись до офіційних іноземних спостерігачів, варто сказати, що цим особам надано досить широкі права. А саме: офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборів на всіх етапах передвиборчої кампанії; мають бути присутніми на зустрічах кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, представників політичних партій, виборчих блоків політичних партій, які висунули кандидатів на пост Президента з виборцями на передвиборчих зборах, засіданнях виборчих комісій, мітингах; знайомитися з матеріалами передвиборної агітації; бути присутнім на виборчих дільницях під час  голосування підрахунку   голосів   виборців   і   при  встановленні  підсумків голосування територіальними виборчими комісіями; робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; висловлювати свої пропозиції щодо організації  проведення виборів Президента України та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду; утворювати разом з  іншими  спостерігачами  від  іноземних держав,  міжнародних  організацій  за  погодженням  із Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень,  передбачених Законом України "Про вибори Президента України"; проводити    прес-конференції    з    додержанням    вимог законодавства України тощо.

Як ми бачимо, офіційним спостерігачам від іноземної держави та міжнародним організаціям надані досить широкі та вагомі повноваження.

   В 2010 році до України прибула велика кількість офіційних спостерігачів від іноземних держав, а саме: Великої Британії, Чехії, Болгарії, Польщі, Сербії, Росії та інше. Не залишилися осторонь і міжнародні організації, такі як Європейська мережа організація (ENEMO), Міжнародний республіканський інститут (IRI) та Організація зі спостереження за виборами в країнах СНД (CIS-EMO). Міністерство закордонних справ України запросило іноземних спостерігачів на президентські вибори, направивши звернення до керівників парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, ОЧЕС, ГУАМ, Європейського парламенту. По закінченню президентської гонки, в найбільших містах Україні були проведені прес-конференції за результатами проведених виборів. Вибори в Україні були організовані на високому рівні і пройшли спокійно. Таку думку на прес-конференції висловили іноземні спостерігачі з Республіки Болгарія, Російської Федерації і республіки Сербія, які стежили за проведенням виборів в Україні на пост Президента України. За  словами представників Республіки Сербії, іноземні спостерігачі мали можливість безперешкодно спілкуватися з членами виборчих комісій, з представниками різних партій про те, чи є у них якісь зауваження, скарги або проблеми. У той же час російський спостерігачі констатували, що вибори були досить серйозно організовані, порушення, як і у будь-якому процесі подібного масштабу неминучі, але дані порушення носили технічний характер, і вони не можуть поставити під сумнів легітимність самих виборів. Явка на вибори перевищувала 50% і здивувала спостерігачів активністю виборців. Не можна залишити без уваги і той факт, що високою можна назвати і активність спостерігачів, яка також впливає на недопущення серйозних правопорушень.

   З вищесказаного можна зробити висновок, що вибори Президента України носили легітимний характер, без суттєвих правопорушень. Але ті правопорушення, які, на жаль, мали місце, не могли вплинути на результати виборів. Безумовно, що факт перебування іноземних спостерігачів на виборах позитивно вплине на подальший розвиток і становлення України як демократичної держави, яка надає можливість своїм громадянам контролювати державну владу, тим самим реалізуючи своє право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнських та місцевих референдумах, вільно обрати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст.38 Конституції України).

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>