XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Логачова В.В. ВИБОРИ І АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС: НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

Логачова Вікторія Вікторівна

Студентка Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого

ВИБОРИ І АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС: НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

В очах громадян адмінресурс асоціюється з різноманітними порушеннями чинного законодавства, до яких насамперед слід віднести  корупцію, невиконання законів
 «Про державну службу», «Про вибори Президента України», «Про політичні
партії» в Україні та інше.

Слід відзначити, що термін "адмінресурс" може прикривати нехтування влади законами і мораллю. Це система легітимних і нелегітимних важелів чи заходів, які влада може використовувати для контролю за суспільством у межах формально демократичних процедур чи поза цими межами, але з тим, щоб вони не викликали значного суспільного супротиву.

Існує декілька способів використання адмінресурсу: зловживання владою, наприклад, використання бюджетних коштів на проведення власної кампанії; "неформальні" стосунки і спілкування влади з певними суб'єктами, виборчого процесу, тобто своєрідна "тіньова виборча кампанія", та інш.

Одним із доказів потенційної важливості адміністративного ресурсу можна вважати й активізацію процесу визначення партійної належності місцевих керівників різного рівня. Тенденція до масового партійного позиціонування посадовці сьогодні спостерігається у різних регіонах України. Власне, далі загальної констатації наявності цієї проблеми та моніторингу відповідних порушень справа ніколи не заходила. Жодний чиновник не був позбавлений своєї посади за спроби рекрутування осіб у ту чи іншу партію або, наприклад, за "підкуп виборців" у вигляді різноманітних варіантів подання "матеріальної допомоги".

Згідної зі ст. 21 Закону України "Про державну службу" "державним
службовцям відшкодовуються витрати на службові відрядження та
виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства про працю
України. Понад те, під час службового відрядження "державні службовці
користуються правом бронювання місць у готелях і на всі види транспорту, а
також першочергового придбання проїзних документів. Державним
службовцям за місцем відрядження надається місце для роботи, можливість
користуватися зв'язком, транспортом, розмножувальною технікою, іншими
послугами технічного характеру

П. 10 ст. 43 Закону України"Про Вибори Президента України" ніби й чітко вказує, що "контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється вибірково Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями та установою банку, у якій відкрито рахунок виборчого фонду відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією разом із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку не пізніше ніж за 110 днів до дня виборів". Проте доволі сумнівна законодавча норма "вибірково" залишає доволі багато запитань і сумнівів і може трактуватися як потенційно благодатний грунт для застосування адміністративного ресурсу, тобто владних важелів впливу на конкурентів.

Так само складно уявити собі механізми притягнення посадовців до відповідальності у разі використання ними під час виборчої кампанії свого службового становища - адже це ще слід довести.

Ст.14 Закону "Про державну службу" регламентує: "...дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень..." Але з виборчої практики відомо, що доведення всіляких "використань", перевищень чи зловживань у випадках вишуканого й витонченого використання адміністративного ресурсу, пов'язаних із протекціонізмом, - справа важка й небезпечна.

Приведення у дію адміністративного ресурсу дозволяє, не вдаючись до фальсифікацій, нав'язувати виборцям "належну" думку і потрібним чином коригувати результати виборів.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>