XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Логвиненко Д. Є. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Логвиненко Дмитро Євгенович

студент магістратури факультету соціології і права НТУУ «КПІ»

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

     Актуальність обраної мною теми є дослідження системи діяльності та управління  Державної служби інтелектуальної власності. Державна служба інтелектуальної власності України - є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів та Президентом України. Держава забезпечує вільний і всебічний розвиток особистості (ст. 23 Конституції)[1]. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35)[2]. Конституція України надає кожному, хто проживає в її межах, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Управління інтелектуальною діяльністю певною мірою здійснюють також громадські організації - творчі спілки, фонди тощо. У межах своєї компетенції вони видають відповідні акти у сфері інтелектуальної діяльності. Проте вирішальною формою управління інтелектуальною діяльністю все ж є державне управління.  У межах визначеної  Конституцією України компетенції Президент України визначає найбільш оптимальну У межах визначеної Конституцією України компетенції Президент України визначає найбільш оптимальну структуру державного управління, в тому числі і інтелектуальною діяльністю.

Відповідно до Указу Президента України про «Державну службу інтелектуальної власності України» від 8 квітня 2011 року № 436/2011[3] Державна служба входить до системи органів виконавчої  влади   і   забезпечує  реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

     Основними завданнями Державної служби є :

Реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності; внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Державна служба відповідно до покладених на неї завдань:

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

- організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;

- здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

- визначає уповноважені заклади експертизи та доручає їм проведення експертизи заявок;

- веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

- організовує проведення перевірок суб'єктів господарювання на предмет дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності;

- аналізує стан дотримання суб'єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

- здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони  інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

- організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

- організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

- здійснює атестацію представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

     Відповідно Державна служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

Літературиа:

•1)    Конституція України від 8 грудня 2004 року - ст. 23

•2)    Конституція України від 8 грудня 2004 року - ст. 25

•3)    Указ Президента України про «Державну службу інтелектуальної власності України» від 8 квітня 2011 року № 436/2011


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>