XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лоскутов Т.О. ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В ПОСТАНОВІ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Лоскутов Тимур Олександрович,
слухач магістратури Академії Управління МВС, м.Київ

ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В ПОСТАНОВІ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Важливе місце у діяльності слідчого займає доказування – діяльність суб’єктів кримінального процесу зі збирання, дослідження й оцінки доказів та їх процесуальних джерел, прийняття на їх основі певних процесуальних рішень і наведення аргументів для їх обґрунтування.
Зазначимо, що слідча робота вимагає суворого дотримання встановленої законом процесуальної форми доказування, відображення в процесуальних актах тільки достатньо перевірених, оцінених, достовірних даних, що покладаються в основу прийняття рішення слідчим.
На кожному етапі досудового слідства істина розкривається більше через те, що кожний наступний процесуальний акт повніше відображає суттєві обставини справи. В юридичній літературі існують різні точки зору щодо ступеня обґрунтованості головних процесуальних актів досудового слідства, а саме постанови про порушення кримінальної справи.
Кримінальний процес починається вже в стадії порушення кримінальної справи з моменту надходження заяви, повідомлення чи іншої інформації про злочин. Кримінальна справа може бути порушена за наявності приводів і підстав. Законодавець, встановлюючи вичерпний перелік приводів до порушення кримінальної справи (пп.1-5 ч.1 ст.94 КПК України), зазначає, що кримінальна справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину (ч2 ст. 94 КПК України). Недостатність таких даних може бути доповнена шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб, або витребуванням необхідних документів. Також дані можуть бути доповнені шляхом здійснення оперативно – розшукових заходів уповноваженими органами і посадовими (службовими) особами, але без проведення слідчих дій. Як виняток до порушення кримінальної справи у невідкладних випадках дозволяється провести огляд місця події, причому за наявності для цього підстав кримінальна справа порушується негайно після огляду (ч.2 ст.190 КПК України). Крім того, до порушення кримінальної справи з метою запобігти злочину може бути застосовано арешт кореспонденції і зняття інформації з каналів зв’язку (ч.3 ст.187 КПК України).
В юридичній літературі справедливо звертається увага на те, що процес доказування здійснюється вже в стадії порушення кримінальної справи. Цей процес доказування відбивається в початковому процесуальному акті досудового слідства – постанові про порушення кримінальної справи, в якій і вказуються приводи і підстави до її порушення. Оскільки привід не в усіх випадках містить достовірні дані про обставини, що підлягають доказуванню, а саме встановлення підстав на стадії порушення кримінальної справи не висвітлює в повному обсязі предмета доказування, то й істина відображається в постанові про порушення кримінальної справи лише в початковому вигляді. Чи означає це, що постанова про порушення кримінальної справи не відповідає дійсності в тій частині, яка обумовлює винесення цього акта? Відповідь на це питання, на наш погляд, може бути тільки заперечною, тому що у особи, яка компетентна вирішувати питання про винесення постанови про порушення кримінальної справи є можливість перевірити привід.
Вимоги ст.95 КПК України про необхідність підпису на заяві – приводі до порушення кримінальної справи – свідчить про те, що в усіх випадках повинно бути відоме джерело доказу. Будь-які анонімні листи та заяви не можуть бути приводами для порушення кримінальної справи, оскільки вони не перетворюються в джерела доказів по справі.
Щодо доказів, котрі є підставою для винесення постанови про порушення кримінальної справи, то вони повинні бути істинними. Це випливає з встановленого ст.4 КПК України обов’язку слідчого порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, а також зі змісту норм, які регулюють стадію порушення кримінальної справи. Так, ч.2 ст.94 КПК України допускає порушення справи лише в тих випадках, коли є достатні дані, котрі вказують на наявність ознак злочину; ч.1 ст.98 КПК України вимагає, щоб у постанові про порушення кримінальної справи були вказані приводи й підстави до її винесення; при подані заяви про скоєний злочин заявник попереджається про відповідальність за неправдивий донос, про що робиться відмітка в протоколі (ч.1 ст.95 КПК України).
Отже, можна зазначити, що норми КПК України вимагають винесення законної й обґрунтованої постанови про порушення кримінальної справи, яка повинна ґрунтуватися на достовірно встановлених даних.

E-mail: TimurLoskutov@yandex.ru


Один комментарий к “Лоскутов Т.О. ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В ПОСТАНОВІ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ”

  1. Сергій:

    Дана стаття надзвичайно допомогла,спрямувала на подальший правильний підбір матеріалу і,взагалі,як виявилося,була основою для дослідження теми курсової роботи на тему: "Доказування на стадії порушення кримінальної справи" та підготовки до її захисту. Дуже дякую автору даного повідомлення.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>