XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лукіянчук Н.О. ГАРАНТІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ст. викл. Лукіянчук Н.О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі

ГАРАНТІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підвищений ризик завжди супроводжує експортно-імпортні операції господарюючих суб’єктів, у зв’язку з чим. досить часто виникає необхідність у додаткових гарантіях, які спроможні захистити учасників від надлишкових ризиків. Як відомо, гарантійне забезпечення може не тільки сприяти належному проведенню розрахунків, а й слугує певним покриттям при їх фінансуванні.
Питанням у даній сфері займаються такі відомі вчені-економісти, як: Мочерний В.С., Кириченко О.А., Кредісов А.І., Райзенберг Б.А., Поддєрьогін А.М., Кірєйцев Г.Г., Слєпов В.А., Гордієнко В.І., Хілл Ч.У., Болл Д.А., Сінки Дж. Ф., Маршалл Дж. Ф. та інші.
На перший погляд може здатись, що укладання зовнішньоекономічного контракту вже є достатньою гарантією виконання угоди між сторонами. Але на практиці навіть при досить ретельному обговоренні положень договору окремі специфічні умови здійснення поставок, проведення розрахунків та їх фінансування виявляються лише в процесі їх реалізації, тому, як правило, не можуть бути враховані заздалегідь.
Традиційними інструментами гарантійного забезпечення, які сприяють перейняттю ризиків, є авансовий платіж, сутність якого була розглянута вище, а також отримання банківських гарантій, кредитне страхування, хеджування валютних ризиків.
Для запобігання несприятливих подій, пов’язаних з діяльністю іноземних контрагентів, часто використовуються експортні кредити, або страхування дебіторської заборгованості, – так зване страхування делькреде.
Об’єктом страхування є комерційні кредити експортера імпортерам. Такі кредити у відповідності з умовами контракту надаються у вигляді товарного кредиту або надання послуг в кредит з підтвердженням рахунками страхувальника до отримання (рахунки-фактори, виставлені для оплати іноземному контрагенту).
Страхова компанія, отримавши від експортера страховий внесок, здійснює комплекс заходів по вивченню, оцінці та управлінню застрахованим ризиком, а у випадку неплатоспроможності контрагента-імпортера або затримці платежу після визначеного періоду часу, відшкодовує страхувальнику несплачені грошові суми по рахункам за поставлені в кредит товари при таких умовах:
– страховиком на основі вивчення платоспроможності контрагента встановлена для нього страхова сума, тобто межа відповідальності страховика при неплатежі;
– строк для оплати, що надається експортером імпортеру, не перевищує максимального періоду кредиту, встановленого у страховому полісі;
– страхувальником виконані всі контрактні зобов’язання по поставці товарів та виставлені рахунки для оплати у встановлені строки.
Після того, як страхова компанія здійснила аналіз фінансового стану імпортера, вона встановлює страхову суму за даним контрагентом та вказує її в нотісі (повідомленні) про встановлення кредитного ліміту, який направляється страхувальнику і є невід’ємною частиною договору страхування. Цей ліміт є максимально можливою сумою відповідальності, в межах якої страховик здійснює виплати при настанні страхового випадку.
Вартість послуг страхування, як правило, значно дешевше інших засобів забезпечення надійності платежу (документарного акредитиву чи інкасо з попереднім акцептом).
Таким чином, у такій схемі страхування експортерів, пряму зацікавленість мають банки. Адже ризик невиконання платіжних зобов’язань контрагентів бере на себе страхова компанія, що впливає на умови надання банківського кредиту. До того ж страховий поліс може виконувати роль додаткового забезпечення при видачі кредиту. На даний момент страхування залишається найбільш поширеним засобом уникнення ризиків в Україні.
Страхуванню підлягають тільки прямі втрати від зірваної угоди. Однак іноді ліміт відповідальності страховика може розраховуватись виходячи з можливих обсягів заподіяних збитків та додаткових витрат у випадку повного або часткового невиконання в строк зобов’язань.
Переваги від такого виду страхування очевидні. Найголовнішим є можливість мінімізувати збитки за угодою. За наявності страховки неплатоспроможність або непорядність контрагента стає проблемою страховика. Якщо ж страхова компанія відмовляється страхувати угоду, то це є додатковим сигналом, що діловий партнер є ненадійним. Взагалі, страхування зобов’язань у світовій практиці досить розповсюджене і може служити заставою в банку для продавця при видачі кредиту.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>