XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лупашку А.М., Лучик Г.М. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2010Р.

Лупашку А.М.

Науковий керівник: Лучик Г.М.

Буковинська Державна Фінансова Академія

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2010Р.

Рівень розвитку ринку праці забезпечує соціальний, економічний і культурний розвиток регіону, області чи країни загалом. У сучасних умовах зменшення рівня зайнятості населення, проблема безробіття
все частіше стає предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних учених.

Український ринок праці склався під впливом як інерції планово-централізованої системи організації праці та трансформаційної кризи, так і позитивних соціально-економічних перетворень. Стан ринку праці визначається як становищем економіки в цілому та діями у сфері макроекономічного регулювання, так і ефективністю дій у різних сферах соціальної політики, зокрема в галузях загальної та професійної освіти, пенсійного забезпечення, житлової політики тощо [2, ст.145].

Попри те, що кадрові агентства поступово наповнили свої бази даних новими вакансіями, знайти роботу стало значно важче, ніж до кризи. Отримати її (роботу) мають шанс тільки ті, хто зможе пройти жорстку селекцію [1, ст28].

Таблиця1

Основні показники ринку праці

Показники

Одиниця виміру

2010

січень - березень

січень - червень

січень-вересень

1

2

  

3

  

4

5

Економічно активне населення 

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

764,4 

 766,6

777,3 

у віці 15-70 років

414,7

415,2

419,9

працездатного віку

349,7

351,4

355,4

 

1

2

3

4

5

Зайняте населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

375,8

379

384,7

працездатного віку

310,8

315,2

320,2

Безробітне населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

у віці 15-70 років

38,9

36,2

35,2

працездатного віку

38,9

36,2

35,2

з нього

 

 

 

зареєстроване у державній

10,5

10,0

9,5

службі зайнятості

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис.осіб

14,7

18,5

23,1

з них

 

 

 

 

працевлаштовано

тис.осіб

1,1

4,3

6,7

перебували на обліку

на кінець звітного періоду, тис.осіб

10,6

8,7

8,9

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

0,6

0,7

0,8

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

18,0

13,0

11,0

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

631,1

659,5

678,1

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис.осіб

139,9

139,6

140,2

Середньомісячна заробітна плата

 

гривень

 

1546,0

 

1665,0

 

1724,0

 

За даними Головного управління статистики в Чернівецькій області середньооблікова чисельність штатних працівників у серпні 2010 року становила 137749 осіб, що менше, ніж у серпні 2009 року на 2,5%, або на 3497 осіб [4].

Економічне активне населення щомісяця збільшується, а також і зайняте населення збільшується і одночасно безробіття зменшується. Це свідчить про те, що економіка починає бурхливіше розвиватись, порівняно з минулим роком,  формуються нові робочі місця.

Станом на 1 жовтня поточного року вакансії із заробітною платою, що менша за мінімальну, становили 2% від загальної кількості наявних вакансій; на рівні мінімальної (прожиткового мінімуму - 888 грн.) - 18,5%; від мінімальної до середньої заробітної плати по Чернівецькій області - 68,7%; вищою за середній розмір заробітної плати по області - 10,8%.

Чисельність громадян, охоплених активними заходами сприяння зайнятості населення, протягом звітного періоду становила 15154 незайнятих особи, що на 14,5%, або на 1918 осіб більше, ніж у січні-вересні 2009 року. Рівень охоплення незайнятого населення, яке користувалося соціальними послугами служби зайнятості, заходами активної політики зайнятості зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,1 відсоткового пункту та становив 65,6% (за січень-вересень 2009 року - 43,5%). 

Станом на 1 жовтня 2010 року отримували допомогу з безробіття 6043 безробітних, що на 1860 осіб, або на 23,5%, менше порівняно з відповідним періодом минулого року [5].

Середній розмір допомоги з безробіття у вересні 2010 року становив 678,1 грн., що в 1,2 разу більше, ніж у вересні 2009 року (559,3 грн.), та становить 76,4% від прожиткового мінімуму.

Зареєстрований рівень безробіття станом на 1 жовтня 2010 року склав 1,6%  (на 1 жовтня 2009 року - 1,9%). У сільській місцевості зареєстрований рівень безробіття становив на 1 жовтня 2010 року 1,8% (2,3% - на 1 жовтня 2009 року) [3].

Розмір середньої номінальної заробітної плати  зростає, але на жаль реальна заробітна плата не збільшується. Свої умови щодо зарплати мають можливість диктувати тільки спеціалісти, які максимально відповідають вимогам працедавців, або ж спеціалісти рідкісних професій.

Щодо рівня заробітних плат, то наразі найбільш високооплачуваними все ж вважають працівників сфери торгівлі (керівників, супервайзерів, територіальних менеджерів, торгових агентів).

Слід зазначити також, що запити шукачів роботи і суми, які готові платити роботодавці, більш-менш зрівнялися. Після хвилі скорочень і падіння економіки краю в цілому спеціалісти вже не завищують планку щодо рівня доходів, як це було раніше, коли ринок праці був перенасичений вакансіями.

Отже, зважаючи на все зазначене, можна стверджувати, що роботодавці ще не досить міцно стоять на ногах, тому забезпечують себе винятково ключовими чи то так найбільш необхідними позиціями.

Література:

•1.       Бандур С.І. «Розвиток інноваційної діяльності в контексті її впливу на ринок праці та якість робочої сили» // Вісник Хмельницького університету. Економічні науки. - 2005. - №2.Т.1. - С. 27-30.

2.Волкова О.В. «Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України: сутність, структура та напрями вдосконалення» // Формування ринкових відносин в Укаїні - 2008 - №11(90) - ст.144-150.

3. Стан показників ринку праці у Чернівецькій області // Офіційний сайт Міністерства фінансів України - [сайт http://www.minfin.gov.ua] - 2010р.

4. Стан показників ринку праці у Чернівецькій області // Державна служва зайнятості України - [   http://www.dcz.gov.ua/] - 2010р.

5. Стан показників ринку праці у Чернівецькій області //  Державний комітет статистики Чернівецької області - [ http://oblstat.cv.ukrtel.net/ ]- 2010р.

6. Стан показників ринку праці у Чернівецькій області //  Державний комітет статистики України. -[ www. ukrstat.gov.ua ] - 2010р.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>