XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Луценко К.С. ВПЛИВ РАДІЙНОЇ ТА ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ЛЮДИНУ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ВМІСТОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ (ВЕРБАЛЬНОЇ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ)

Луценко Катерина Сергіївна

Студентка 4-го курсу Інституту журналістики

КНУ імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ РАДІЙНОЇ ТА ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ЛЮДИНУ.  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ВМІСТОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ (ВЕРБАЛЬНОЇ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ)

Рекламні твори створюються не тільки за допомогою вербальних та невербальних засобів, а найчастіше - поєднанням вербального і невербального.  Це можуть бути текст, музика, малюнок, фотографія тощо. Невербальні засоби можуть виконувати функції репліки, діалогу, фрази, а не тільки бути сухою ілюстрацією [1, 194]. Тобто, можна сказати, що  вербальні та невербальні засоби  формують імідж  об'єкта реклами.

Дуже важливо як на телебаченні так і на радіо поєднання візуального та вербального зображення.   Якщо на телеекранах синтез зображення та звуку - це своєрідне сприйняття дійсності, то для радіо - сумісне існування зображення і звуку відбувається швидше на підсвідомому рівні.

Вербальна складова порівняно з візуальною виступає як більш насичена інформацією. У вербальному образі інформація є найбільш відкритою та зрозумілою для сприйняття [2, 92]. Радіо має лише вербальну  інформативну складову.  Оскільки воно впливає лише на підсвідомість людини, то радіоролики має бути спрямований на почуття людини тому, що вони найбільш сприятливі до впливу (якщо вплинути на почуття, то і мислення піддається впливу).

Т.В.Джига підкреслює: "Людей вражають та захоплюють насамперед почуттєві образи, що викликаються певними словами та асоціацією на них, а не логікою висловлювання" [3, 47]. Тому процес впливу в рекламі часто починається із впливу на емоції.

Таким чином ми визначаємо переваги радіореклами ( вона вербально впливає на слухачів), як носія рекламної інформації: 1) радіоролик зробити досить просто і недорого порівняно з телероликом; 2) радіореклама ефективніша для людей, які активні, рухаються, а не сидять вдома перед телевізором (на відпочинку, в машині та ін.); 3) легко внести зміни у текст реклами, так її план звучання в ефірі.

         Ми наголошуємо на тому, що яскраве зображення також здатне вплинути на сприйняття аудиторією інформації, розміщеної в рекламі, та її запам‘ятовування. Те, що ми побачимо, зможе досить повно охарактеризувати даний предмет, а за допомогою слухових рецепторів ми тільки будемо мати уявлення про певні ознаки предмету.

Порівнюючи рекламу на телебаченні та радіо, можна стверджувати, що на телебаченні рекламований продукт буде представлено найбільш повно. Оскільки в рекламуванні буде задіяна сукупність візуальних та вербальних можливостей передачі інформації. Телевізійна реклама є перспективнішою у використанні, відтак і набагато дорожчою. Ось чому на радіо звучить переважно реклама послуг, і досить мало рекламування різноманітної продукції.

Не можна не погодитися із твердженням, що наявність лише вербальних засобів на радіо пробуджує в аудиторії уяву [4, 8]. Але якщо рекламодавець  хоче, щоб за допомогою реклами суспільство дізналося саме про його продукцію,  потрібно показати її реальний вигляд. Спосіб, коли аудиторії потрібно уявити об‘єкт реклами, буде не досить ефективний. Зважаючи на це рекламодавці, щоб отримати результат, на який вони сподіваються, розмістять рекламу на телебаченні, хоча і оплата таких рекламних послуг коштує набагато дорожче.

На телебаченні рекламують те, що  не можна продемонструвати на радіо. Тут відбувається рівноправне існування вербальної та візуальної складових реклами. Тобто диктором ілюструється те, що зображено на екрані (канал "1+1"). Згідно з нашим дослідженням, ми виділяємо основні переваги  реклами на телебаченні: 1) одночасно візуальний і звуковий вплив; 2) численна аудиторія;    3) можливість створення реальних образів певної продукції.

На телебаченні рекламі легше проявити себе, заохотити глядача купити ту чи іншу продукцію. Ефективним прийомом, який використовується у рекламі, є зображення жінок, дітей, тварин. Саме ці  елементи відеоряду насамперед притягують увагу глядачів, впливають на психіку людей. Тому візуальне зображення малюків у рекламних текстах, які ніяк не стосуються дитячої тематики, використовується дуже часто [4, 13]. Наприклад ("5 канал"), реклама, де маленька  дитина їсть разом з мамою круасани марки "7 days".

Перспективнішою, на нашу думку, є реклама на телебаченні. Її складові частини - візуальна і вербальна, ефективніше впливають на аудиторію у порівнянні лише з вербальною - на радіо. Отже, для створення ефективної реклами треба враховувати вербальні та невербальні інформаційні її складові, які і формують рекламний твір.

Література:

•1.     Смирнова Т. В. Стилістика рекламної комунікації // Стиль і текст. - 2003. - Вип. 4. - С. 190-207. 

•2.     Джига Т. В. Вплив на пам'ять у рекламі // Актуальні питання масової інформації. -  2002. - Вип. 3. - С. 46-47.

•3.     Миронченко В. Я. Технічні засоби радіомовлення та звукозапису: Посібн. для студ. Ін-ту жур-ки. - К., 2004. - 76 с.

•4.     Смирнова Т. В. Прийоми  використання  образів у рекламних творах / Образ. -  2004. - Вип. 5. - С. 11-16.

 

E-mail: silent_home@bigmir.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>