XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ляшенко А.М. УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ляшенко Алла Миколаївна

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Обсяг іноземних інвестицій - один з показників, що характеризують ступінь інтеграції країни у світове співтовариство і залежать від привабливості об'єкта інвестування. Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення - це фактори, що характеризують інвестиційну діяльність і сприяють подальшому розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Інвестиційна привабливість визначається суб'єктами інвестування загальним інвестиційним кліматом у країні, умовами проведення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі правовими, митними.

На підставі проведеного аналізу інвестиційного процесу  визначені фактори, від яких залежить надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Фактори, що впливають на іноземні інвестиції, можна поділити на дві групи, виділивши позитивні та негативні або переваги і недоліки інвестицій для іноземних інвесторів.

Перешкоди для іноземних інвесторів:

географічне положення в Європі, велика чисельність населення, сприятливі природні умови, великий за розмірами ринок, нерозвинута виробнича і соціальна інфраструктура, високий рівень освіти населення, високий рівень кваліфікації робочої сили, у тому числі інженерно-технічних працівників, низький рівень заробітної плати, негативний міжнародний рейтинг України, відсутність політичної відповідальності держави, відсутність стабільності в законодавстві,бюрократичний апарат з низьким рівнем доходів,відсутність ініціативи прийняття рішення,тривалий строк розгляду документів для реєстрації спільних підприємств,низькі темпи приватизації та інші.

„Недоліки" переважають „переваги", що пояснюється нестабільністю інвестиційного процесу в країні, залежного від багатьох суб'єктивних факторів.

Географічне положення та природні умови України сприятливі для інвесторів як і велика чисельність населення та високий рівень його освіти. Частина населення не має постійної роботи та сталих прибутків. Низький рівень заробітної плати може мати і негативне значення, оскільки спонукає до одержання хабарів при проведенні економічних заходів. Кваліфікована робоча сила, соціально не захищена і не затребувана державою, використовується зарубіжними підприємцями. Оплата праці значно нижча, ніж в інших економічно стабільних країнах. Нерозвинута інфраструктура як виробнича, так і соціальна, з одного боку, є перешкодою для західних бізнесменів, а з іншого - об'єкт вкладення капіталу.

Для залучення іноземних інвесторів у кожній країні слід обов'язково передбачити наступні заходи:

- податкові пільги на прибуток; звільнення від податків і мита матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування, що завозяться з метою розвитку виробництва; урахування при оподаткуванні курсових змін;

- введення п'ятирічної відстрочки застосування положень нових законів, що погіршують умови діяльності іноземних інвесторів;

- звільнення від сплати митних зборів, податку на додану вартість при ввезенні товарів, які є внеском іноземного інвестора у статутний капітал протягом строку його формування, звільнення від вивізного мита товарів власного виробництва;

- заміна податків, зборів та обов'язкових платежів розподілом виробничої продукції між інвестором і країною або суб'єктами країни;

- визначення основ господарської діяльності вільних економічних зон і надання пільг у зонах експортного виробництва.

В Україні іноземні інвестори керуються у своїй діяльності понад 70 нормативними актами різного рівня. Зміни і доповнення, що вносяться у чинне законодавство, не покращують умов інвестиційної діяльності.

Вивчення умов залучення іноземних інвестицій в Україну показало, що іноземним інвесторам дуже важливо, щоб в країні-реципієнті були створені певні умови для їх діяльності. На підставі даних проведеного дослідження умов надходження іноземних інвестицій розроблена класифікація способів усунення перешкод прямим іноземним інвестиціям:

стабільність політичної ситуації і довіра уряду; надійність інформаційного забезпечення; простір для дій приватного підприємництва; адекватне і прогнозоване оподаткування; правові гарантії і гарантії виконання договорів; скорочення ролі бюрократичного апарату управління, спрощення процедури видачі дозволів; ліберальний зовнішньоторговельний режим; можливість користування такими недорогими послугами інфраструктури, як електроенергія, вода, телекомунікації, транспортні шляхи, послуги тощо; відсутність контактів з кримінальними структурами.

У сучасних умовах в Україні необхідно проводити політику сприяння іноземним інвестиціям, обов'язкову для усіх державних установ, яка сприятиме зростанню довіри інвесторів і покращанню умов для процесу інвестування.

Як свідчить досвід західних країн, надходження іноземних інвестицій повинні сприяти розвитку економіки країни, оздоровленню платіжного балансу за рахунок поточних операцій, технологічному оздоровленню економіки, запровадженню досягнень науково-технічного прогресу.

Для створення сприятливого інвестиційного клімату та його стабілізації потрібен тривалий період часу, що сприятиме розвитку міжнародної інвестиційної співпраці, збільшенню надходження інвестицій із-за кордону та їх ефективному використанню.

Література:

1. Економіка підприємства: Навч. посібник./ Н.М.Бондар, В.Є. Воротін, О.А.Гаєвський та ін.; За заг. ред. А.В. Калини. - К.: МАУП, 2006. - 325с.

2. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 356с.

 

e-mail: Lumilochka@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>