XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Макаренко А.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗ’ЯСНЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

 Макаренко Анастасія Сергіївна

Асистент кафедри спеціально-правових дисциплін

Донецького державного університету  управління

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗ'ЯСНЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

 Податкове законодавство України є одним із самих складних в системі законодавства України. Зрозумілість норм та положень податкового законодавства є необхідною передумовою його життєздатності та прийняття до застосування всіма суб'єктами відносин, що виникають в процесі оподаткування. Через складність та незрозумілість податкового законодавства у платників під час сплати податків досить часто виникає необхідність в отриманні роз'яснень від контролюючих органів.

Проблема тлумачення законів з питань оподаткування ніколи не втрачала своєї актуальності та гостроти, про що свідчить діяльність законотворців та роботи науковців, таких як, С.Алексеєв, Ю.Власов, М.Вопленко, А.Денисов, В.Лазарєв, П.Недбайло, А.Піголкін, Ю.Тодика.

Метою роботи є розгляд податкового роз`яснення ДПА відносно ведення обліку фізичними особами-підприємцями на спрощеній системі оподаткування як одного з роз'яснень ДПА, що викликає сумніви в своїй законності за обґрунтованості.

Податкові роз'яснення  -  це  оприлюднення  офіційного розуміння податковими органами окремих положень законодавства у межах їх  компетенції  з питань  оподаткування  з  метою  обґрунтування  їх  рішень  у разі проведення апеляційних процедур. Податкові роз'яснення не є нормативно-правовими актами, тому не повинні встановлювати нових правових норм і створювати юридичних наслідків. Проте, досить часто в податкових роз'ясненнях, які надаються контролюючими органами, містяться нові правові норми, що суперечать чинному законодавству.

Так, ДПА України, листом від 25.12.2009 №28923/7/23-7017 зазначає, що порушення порядку ведення обліку фізичними особами-підприємцями (ФОПами)  повинно суворо каратися штрафами, у той час, як законодавство не надає чіткого порядку такого ведення, а ДПА цим листом нав`язує свій порядок. Так, викладаються основні аспекти ведення обліку ФОПами:

•- наявність первинних документів, що підтверджують здійснення господарських операцій - накладних, товарно-транспортних накладних, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей;  

•- ведення Книги обліку доходів і витрат, з відображенням наступних даних: порядковий номер запису, дата здійснення операції, суми витрат за фактом їх вчинення, в т.ч. заробітна плата найманого працівника, сума вартості товарів, отриманих для продажу (надання послуг), сума виручки від продажу товарів (надання послуг) - сумарно за день.

При цьому ДПА в якості аргументу про обов'язкову наявність первинних документів призводить норми ст. 6 Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"[1], де зазначається, що облік товарних запасів фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством. Щодо ведення Книги обліку доходів і витрат, ДПА посилається на норми п. 4 Указу "Про спрощену систему" № 727 [2], де зазначається, що форма книги обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього Указу, і порядок її ведення суб`єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються ДПАУ. 

В даному випадку ДПА, по-перше, необґрунтовано відсилає абсолютно всіх до норм Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», який визначає правові норми застосування реєстраторів розрахунку операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, у той час як фізичні особи-підприємці платники єдиного податку, згідно зі ст. 6 Указу № 727, мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків із споживачами і тому норми зазначеного Закону  до них не можуть бути застосовані, за умови, що вони не здійснюють реалізацію підакцизних товарів (крім пива на розлив). Таким чином цей Закон у цій частині не поширюється на фізичних осіб-підприємців, що перебувають  на єдиній системі оподаткування.

Згідно  ст. 4 Указу № 727 вимога ведення Книги обліку доходів і витрат встановлена лише для платників єдиного податку - юридичних осіб.

Форма Книги обліку доходів і витрат для фізичних осіб на єдиному податку наведена у додатку № 10 до Інструкції № 12, проте ні в ній, ні в Порядку видачі свідоцтва № 599 [3] не передбачено порядок заповнення графи 3 (витрати), і ця графа повною мірою може стосуватися тільки фізичних осіб-підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, а не на спрощеній. Крім того, навіть у відношенні самих ФОПів, що перебувають на загальній системі оподаткування, ДПА визнає можливу відсутність документально підтверджених витрат і дозволяє їм використовувати наведені у додатку   № 6 до Інструкції № 12 норми витрат (у відсотках до суми виручки).

Проаналізувавши все вищезазначене, можна зробити висновки про те, що ФОПи, які застосовують спрощену систему оподаткування і сплачують єдиний податок, взагалі не зобов'язані вести облік витрат на придбання товарів, а відтак і не повинні вести облік запасів в місцях їх зберігання і продажу, а також облікувати витрати.

Підприємцю на єдиній системі не треба вести облік витрат на придбання товарів і немає необхідності в наявності первинних документів (накладні, товарно-транспортні накладні), що підтверджують факт придбання товарів та понесені при цьому витрати на них, тобто не обов`язково мати документи, що підтверджують перехід права власності на товар від продавця покупцеві.

Отже, як бачимо, роз`яснення ДПА встановлює додаткові вимоги ведення обліку доходів і витрат  відносно фізичних осіб-підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Більш того, орган відсилає підприємців до законодавства, яке не регулює відносини платників єдиного податку. ДПА передбачає штрафні санкції згідно з Законом «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», які неправомірно будуть застосовані податківцями, оскільки до ФОП, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, може бути застосований адміністративний штраф згідно зі ст.1641 КпАП за не заповнення або неналежне заповнення Книги обліку доходів і витрат, в розмірі від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто штраф у розмірі 51-136 грн.

Звертаючи увагу на те, що, як це податкове роз`яснення, що підлягало аналізу, так і взагалі практика роз`яснень ДПА свідчить про те, що податківці змінюють або перекручують зміст норми права, тому потрібно реформувати порядок надання податкових роз`яснень або взагалі позбавити ДПА права надавати такі роз`яснення.

Література:•1.     Закон «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» // Відомості Верховної Ради України. - 1995р. - №28. - ст.205.

•2.     Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності  суб'єктів малого підприємництва»  від  03.07.98  № 727 // Урядовий кур'єр, 1998, 07, 07.07.98 N 128.

•3.     Наказ ДПА «Про затвердження Свідоцтва про сплату    єдиного податку та Порядку його видачі» від 29.10.99 №599 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 

e-mail: makarenkodonguu@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>